Навигација

Академик проф. др Рајко Кузмановић (1988-1992)

Рођен је 1931. године у Челинцу. Дипломски студиј завршио је 1964. године на Правном факултету у Загребу. Магистарски рад под насловом „Законодавни рад Привремене народне скупштине Демократске Федеративне Југославије“ одбранио је 1977. године на Правном факултету у Загребу. Докторску дисертацију под насловом: „Мјесто и улога Привремене народне скупштине у конституисању нове Југославије“ одбранио је 1980. године на Правном факултету у Мостару. Биран је у звања доцента, ванредног професора, редовног професора и професора емеритуса Правног факултета у Бањој Луци. Изборна дисциплина: Уставно право. Ректор Универзитета у периоду 1988-1992. године.