Навигација

Издавачка дјелатност

На 26. Сједници, одржаној у марту 2014.године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је у складу са Статутом Универзитета и Правилником о публиковању научних публикација Министарства науке и технологије РС, усвојио Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци којим се уређују општи услови и начин објављивљња публикација у оквиру издавачке дјелатности Универзитета, те стандарди квалитета које треба да испуне током употребе у образовно-стручном, образовно-научном, односно образовно-умјетничком раду на Универзитету у Бањој Луци и његовим организационим јединицама.

Овим Правилником такође утврђују се стандарди везани за обезбјеђење и провјеру квалитета публикација које издаје Универзитет и његове организационе јединице. Издавачка дјелатност Универзитета обухвата издавање свих штампаних, аудиовизуелних, дигиталних и електронских публикација: књига, превода вриједних књига, уџбеника, монографија, зборника радова, извјештаја са конференција, конгреса и симпозијума који су одржани у организацији Универзитета или је Универзитет био суорганизатор, часописа, сепарата, каталога, проспеката, плаката, летака, разгледница, календара, микрофилмова, видео и тонских записа, као и издања на електронским медијима: CD, виртуелне публикације на интернету, дјела која се објављују на веб-страницама. Комисија за издавачку дјелатност Универзитета је стручно тијело Универзитета, коју чине проректор за научноистраживачки рад и развој Универзитета, проректор за наставу и студентска питања и 7 чланова, водећи рачуна да из сваке научне области буде заступљен један представник.

Чланови би требали да буду из реда истакнутих научних радника са искуством у издаваштву, које именује Сенат Универзитета на период од четири године, а на приједлог вијећа факултета, Академије и института. Комисијом предсједава проректор за научноистраживачки ради развој Универзитета и Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја својих чланова.


Kомисија за издавачку дјелатност

Одлука о именовању чланова Комисије за издавачку дјелатност Универзитета у Бањој Луци


Сајмови

Универзитет у Бањој Луци на Сајму књига у Београду

Универзитет у Бањој Луци на 64. Међународном сајму књига у Београду

Универзитет у Бањој Луци на 23. Сајму књиге

Универзитет у Бањој Луци се представио на 24. Међународном сајму књиге


План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци за 2021. годину

План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци по организационим јединицама за 2020. годину

План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци по организационим јединицама за 2019. годину

План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци по организационим јединицама за 2018. годину

План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци по организационим јединицама за 2017. годину

План издавачке дјелатности Универзитета у Бањој Луци по организационим јединицама за 2016. годину


Легати на Универзитету у Бањој Луци