Навигација

Проф. др Драгица Додиг (1984-1988)

Драгица Додиг је рођена 15. септембра 1926. године у Косијерову, у општини Лакташи. Гимназију у Бањој Луци је похађала од 1936. до 1944. године. Технички факултет у Загребу је уписала 1945, а дипломирала је 22. фебруара 1952. године, и то на Хемијско-технолошком одсјеку. Докторску дисертацију одбранила је 1964. године на Технолошком факултету у Тузли. 
Од 1. априла 1952. године радила је у Фабрици соде у Лукавцу као шеф лабораторија, а након двије године преузела је погон производње соде бикарбоне, техничке креде и кристалне соде. Од 1. марта 1955. била је запослена у Творници целулозе у Бањој Луци, гдје је од првог дана непосредно учествовала у организацији рада будућих лабораторија, а након пуштања погона у рад, децембра 1959. године, радила је као њихов шеф. На Техничком факултету Универзитета у Бањој Луци ангажована је од 1963. године, а у звање ванредног професора на истом факултету бирана је 1969. године (изборне дисциплине: Неорганска хемија и Хемијска технологија). 
Поред запаженог научног, стручног и друштвеног ангажовања, издваја се и обављање функције замјеника предсједника Скупштине општине Бања Лука (1974). Осим тога што је била ректор Универзитета (1984-1988), Драгица Додиг била је продекан Техничког факултета, као и први декан Технолошког факултета (1975–1977. и 1983–1984). 
Преминула је у Бањој Луци 15. јануара 1999. године.