Навигација

доц. др Неда Живак
доцент

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Катедре
 • Природно-математички факултет-Катедра за просторно планирање и одрживи развој
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Просторно планирање и одрживи развојдоцент 7. април 2016.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2И19КПКРПриродни и културни ресурси у туризму

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц12ПП006Европско просторно планирање
Академске студије првог циклуса
1Ц07ПОС774Планирање и уређење туристичких простора
1Ц13ПОС1039Локална самоуправа у просторном планирању
1Ц13ПОС726Основе просторног планирања
1Ц13ПОС758Системи планирања у БиХ
1Ц13ПОС774Планирање и уређење туристичких простора

Библиографија

Радови у часописима

  Facing urban audit - highlight on indicators and perspectives for public urban rail transportation services access for achieving sustainable urban development. Briefly literature review

  Часопис25th APDR Congress, Circular Economy, Urban Metabolism and Regional Development: Challenges for a Sustainable Future
  Година2018
  АуториAna Vulević, R.A. Castanho, Видомир Обрадовић и Неда Живак
  Страна од263
  Страна до272

  The Drina Cross-Border Biosphere Reserve as an Instrument for Territorial Integration and Formation of a Unique System for Protecting Natural and Social Heritage

  ЧасописEnergy, Environmental and Structural Engineering Series
  Година2013
  АуториIrena Medar-Tanjga, Neda Živak, Igor Zekanović, Татјана Попов и Mitja Tanjga
  Број7
  Страна од21
  Страна до26
  Веб адресаhttp://www.wseas.us/e-library/conferences/2013/Lemesos/ENVIR/ENVIR-02.pdf

  Slabost prostornog planiranja u Srbiji na primeru planiranja prostornog razvoja pogranične zone prema Bugarskoj

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2012
  АуториDejan Đorđević, Tijana Dabović и Neda Živak
  Страна од43
  Страна до59

  Институционални оквир и развојни аспекти заштићених подручја у Републици Српској / Institutional framework and development aspects of protected areas in Republika Srpska

  DOI10.7251/HER1014001G
  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2010
  АуториРајко Гњато, Неда Живак и Ирена Медар-Тањга
  Број14
  Страна од21
  Страна до34
  Веб адресаhttp://www.gdrsbl.org/3/izdanja/14/herald_14_gnjato.pdf

  Institucionalni okvir i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2010
  АуториRajko Gnjato, Neda Živak и Irena Medar
  Страна од21
  Страна до34

  Osvrt na prostorno planiranje na početku 21. veka

  ЧасописГЛАСНИК/HERALD
  Година2008
  АуториDejan Đorđević, Tijana Dabović и Neda Živak
  Страна од37
  Страна до87

Радови са скупова

  Delimitation of construction areas as a support tool for the local level rural planning in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп6th Moravian Conference on Rural Research - EURORURAL '18
  ПубликацијаEuropean Countryside and its Perspective (Book of Abstracts)
  Година2018
  АуториМарко Иванишевић, Dejan Đorđević, Nevena Vasiljević и Неда Живак
  Страна од22

  Значај коридора VC за просторни развој Босне и Херцеговине / Републике Српске

  Научни скупМеђународни научно-стручни скуп "14. Летња школа урбанизма"
  ПубликацијаI Измена закона о планирању и изградњи / II Урбана комасација/ III Развојни коридори Србије и југоисточне Европе
  Година2018
  АуториНеда Живак, Марко Иванишевић и Марјан Марјановић
  Страна од199
  Страна до205

  Управљање мрежом заштићених подручја у Републици Српској у условима савремених климатских промјена

  Научни скупСедми научно-стручни скуп са међународном учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја“
  ПубликацијаСедми научно-стручни скуп са међународном учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: Генезе и перспективе просторног развоја“, Зборник радова
  Година2018
  АуториТатјана Попов, Слободан Гњато и Неда Живак
  Страна од239
  Страна до246

  Потенцијални утицаји савремених климатских промјена на аграрну производњу у Семберији

  Научни скупШести научно-стручни скуп са међународним учешћем Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: У сусрет европским интеграцијама
  ПубликацијаШести научно-стручни скуп са међународним учешћем Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: У сусрет европским интеграцијама, Зборник радова
  Година2016
  АуториТатјана Попов и Неда Живак
  Страна од381
  Страна до388

  Покушаји регионализације Босне и Херцеговине у оквирима политике Европске уније

  Научни скуп Шести научно-стручни скуп са међународним учешћем Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: У сусрет европским интеграцијама
  ПубликацијаШести научно-стручни скуп са међународним учешћем Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: У сусрет европским интеграцијама, Зборник радова
  Година2016
  АуториНеда Живак, Татјана Попов и Марко Иванишевић
  Страна од249
  Страна до255

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Научни скуп4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Публикација4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Година2015
  АуториNeda Živak и Марко Иванишевић

  Заштита животне средине у планирању простора

  Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Планска и нормативна заштита простора и животне средине
  Година2015
  АуториНеда Живак и Марко Иванишевић
  Страна од97
  Страна до103

  Примjeнa ДПСИР мeтoдoлoшкoг oквирa у aнaлизaмa прoмjeнa зeмљишнoг пoкривaчa

  Научни скупДoстигнућa, aктуeлнoсти и изaзoви гeoгрaфскe нaукe и прaксe
  Публикацијарaдoвa Meђунaрoднoг Нaучнo-стручнoг скупa: 4. СРПСКИ КOНГРEС ГEOГРAФA сa мeђунaрoдним учeшћeм ”Дoстигнућa, aктуeлнoсти и изaзoви гeoгрaфскe нaукe и прaксe
  Година2015
  АуториНеда Живак и Марко Иванишевић

  Заштита животне средине у планирању простора

  Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Планска и нормативна заштита простора и животне средине
  Година2015
  АуториНеда Живак и Марко Иванишевић

  Статус и стање просторног планирања у Републици Српској

  Научни скупПросторно планирање и животна средина Републике Српске
  Година2015
  АуториРајко Гњато и Неда Живак

  Analiza promjena zemljišnog pokrivača upotrebom CORINE na primjeru Banjalučke regije

  Научни скупPeti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Upravljanje zemljištem
  ПубликацијаPeti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Upravljanje zemljištem, Zbornik radova
  Година2014
  АуториTatjana Popov, Neda Živak и Marko Ivanišević
  Страна од507
  Страна до513

  Планирање кориштења земљишта у новом контексту просторног планирања: период опадања

  Научни скупЛокална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
  Година2014
  АуториДејан Ђорђевић, Тијана Дабовић и Неда Живак

  Pravni i institucionalni okvir zaštite flore i faune u Republici Srpskoj sa posebnim osvrtom na tretman zaštićenih prirodnih vrijednosti u aktuelnoj prostorno-planskoj dokumentaciji

  Научни скупPlanska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  ПубликацијаSedmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, Knjiga I
  Година2013
  АуториTatjana Popov и Neda Živak
  Страна од87
  Страна до93

  Физичко планирање српског простора

  Научни скупСрпски етно-национални простор
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Српски етно-национални простор
  Година2013
  АуториДејан Ђорђевић, Тијана Дабовић и Неда Живак

  Студија трансформације, организације и просторног уређења села у БиХ тридесет година после

  Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине
  ПубликацијаЗворник радова са међународног научног скупа Планска и нормативна заштита простора и животне средине
  Година2013
  АуториДејан Ђорђевић, Тијана Дабовић и Неда Живак

  Прекогранична сарадња - заједнички изазов Републике Српске и сусједних земаља

  Научни скупПроблеми и изазови савремене географске науке и наставе
  ПубликацијаЗборник радова Међународног научног скупа Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе
  Година2012
  АуториНеда Живак, Дејан Ђорђевић и Тијана Дабовић

  Одрживо и интегрално планирање градова Републике Српске

  Научни скупЛокална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
  ПубликацијаЗборник радова међународног скупа Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
  Година2012
  АуториНеда Живак

  Pravni i razvojni aspekti zaštićenih područja u Republici Srpskoj

  Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине
  ПубликацијаPlanska i normativna zaštita prostora i životne sredine, zbornik radova
  Година2011
  АуториРајко Гњато, Неда Живак и Ирена Медар-Тањга
  Страна од49
  Страна до56

  Istorijski koreni planiranja rečnih slivova: TVA i demokratsko planiranje

  Научни скупПланска и нормативна заштита простора и животне средине
  ПубликацијаPlanska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Година2011
  АуториДејан Ђорђевић, Тијана Дабовић и Неда Живак
  Страна од211
  Страна до215

  Otvorena pitanja teritorijalnog razvoja Srbije

  Научни скупТериторијални аспекти развоја Србије и суседних земаља
  ПубликацијаTeritorijalni aspekti razvoja Srbije i susjednih zemalјa, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Година2010
  АуториDejan Đorđević, Tijana Dabović и Neda Živak
  Страна од511
  Страна до516

  Институцијални оквир просторног планирања у Републици Српској и Босни и Херцеговини

  Научни скупЛокална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља
  Година2010
  АуториРајко Гњато и Неда Живак

  Prostorno planiranje na lokalnom nivou u Republici Srpskoj

  Научни скупLokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselјa, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ПубликацијаLokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselјa, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Година2010
  АуториНеда Живак, Dejan Đorđević и Tijana Dabović
  Страна од231
  Страна до241

  Institucijalni okvir prostornog planiranja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Научни скупLokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselјa, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ПубликацијаLokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselјa, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Година2010
  АуториRajko Gnjato и Neda Živak
  Страна од65
  Страна до79

  Zelena i čista Evropa jedna od osnovnih metaforičnih storija teritorijalne kohezije

  Научни скупPlanska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ПубликацијаPlanska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
  Година2009
  АуториDejan Đorđević, Tijana Dabović и Neda Živak
  Страна од53
  Страна до59

  Kakav je naučni status prostornog planiranja

  Научни скупDruštvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  ПубликацијаDruštvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju, Geografsko društvo Republike Srpske
  Година2009
  АуториDejan Đorđević, Tijana Dabović и Neda Živak
  Страна од203
  Страна до211

Пројекти

Културни идентитет – реалност кроз научну визију

Рјешавање проблема очувања културног идентитета Републике Српске (РС) превазилази могућности и снаге појединих научних области. Потреба за спајањем различитих научних дисциплина у сврху рјешавања задатих проблема позната је у свијету, а и код нас узима маха. Научници различитих области окупили су се са циљем проналаска функционалног рјешавања проблема из домена очувања културног идентитета...

Број пројекта1259048
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Ирена Медар-Тањга
Пројектни тимдоц. др Бранка Золак Пољашевић
доц. др Неда Живак
Ивана Дојчиновић
Драгица Делић
проф. др Јеленка Пандуревић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.12.2020.
Вриједност пројекта10000.0 БАМ

Мултидисциплинарни дијалог са културним насљеђем

Научнике различитих области објединила је потреба функционалног осмишљавања проблема из домена културне политике и политике идентитета, као и истовјетне научно-истраживачке пројекције подстакнуте савременим епистемолишким парадигмама. У осмишљавању пројекта кључна је била спознаја да је мултидисциплинарно истраживање неопходна, али и веома сложена, захтјевна и скупа парадигма научног бављења културним насљеђем...

Број пројекта1259025
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Ирена Медар-Тањга
Пројектни тимдоц. др Бранка Золак Пољашевић
доц. др Неда Живак
Ивана Дојчиновић
проф. др Јеленка Пандуревић
Драгица Делић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.11.2018.
Завршетак пројекта01.11.2019.
Вриједност пројекта11400.0 БАМ