Навигација

проф. др Тања Максимовић
ванредни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
051/439-351
Катедре
 • Пољопривредни факултет - Катедра за земљиште, физиологију и исхрану биљака
 • Природно-математички факултет - Катедра за ботанику
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Биљне науке, ботаникаванредни професор 28. новембар 2019.

Предмети

Пољопривредни факултет

Академске студије првог циклуса
ОБП07ФББФизиолошке болести биљака
ОВВ07ФБФизиологија биљака
Академске студије трећег циклуса
32-ПН-ИФизиологија стреса гајених биљака

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц13ББХ009Биохемија биљака
2Ц13БСБ004Историја ботанике
2Ц21ЕБИОБиоремедијација
М18МНБ:ЕНБЕксперименти у настави биологије
Академске студије првог циклуса
1Ц07БОС201Физиологија биљака
1Ц13БОС201Физиологија биљака
1Ц13ЕОС1077Физиологија и екофизиологија биљака I
1Ц13ЕОС1079Физиологија и екофизиологија биљака II

Библиографија

Радови у часописима

  Content of photosynthetic pigments in Phragmites communis (Cav.) Trin ex Steud., Salvinia natans L. (All.), Utricularia vulgaris L. and Ceratophyllum demersum L. during the season in the area of the Bardača pond (Republika Srpska)

  ЧасописEKOLOGIA-BRATISLAVA
  Година2023
  АуториTanja Maksimović, Свјетлана Лолић и Biljana Kukavica
  Страна од201
  Страна до208

  Effect of Drought-induced Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Zea mays L.

  ЧасописIndian Journal of Agricultural Research
  Година2021
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Страна од13
  Страна до5

  Influence of Ambrosia artemisiifolia extract on germination and growth of Pisum sativum L. and Phaseolus vulgaris L. seedlings

  DOI10.5937/ZemBilj2102033M
  ЧасописZemljište i biljka
  Година2021
  АуториТања Максимовић, Лариса Марковић и Дино Хасанагић
  Волумен70
  Број2
  Страна од33
  Страна до41
  Веб адресаhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0514-6658/2021/0514-66582102033M.pdf

  Seasonal changes in the content of photosynthetic pigments of dominant macrophytes in the Bardača fishpond area

  ЧасописEKOLOGIA-BRATISLAVA
  Година2020
  АуториTanja Maksimović, Свјетлана Лолић и Biljana Kukavica
  Страна од201
  Страна до213

  Impact of the varying intensity light on some morpho-anatomical characteristics and physiological parameters in young plants of Pisum sativum L.

  ЧасописZemljište i biljka
  Година2020
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Страна од46
  Страна до55

  ALLELOPATHIC INFLUENCE OF JUGLANS REGIA L. AQUEOUS EXTRACT ON THE GERMINATION AND THE GROWTH OF LETTUCE AND TOMATO

  ЧасописJournal of Agricultural, Food and Environmental Sciences (Online)
  Година2020
  АуториТања Максимовић и Дино Хасанагић
  Волумен74
  Број2
  Страна од5
  Страна до12
  Веб адресаfile:///C:/Users/dino/Downloads/1420-Original%20Scientific%20Paper-2555-1-10-20210310.pdf

  Effect of different concentrations of mannitol on germination of pea seeds (Pisum sativum L.)

  ЧасописAgriculture & Forestry
  Година2020
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Волумен66
  Број3
  Страна од65
  Страна до72

  Seasonal dynamics of heavy metal biaccumulation (Fe, Mn, Cu, Zn and Pb) in Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud. in Bardača fishpond.

  ЧасописKragujevac Journal of Science
  Година2019
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Волумен41
  Страна од169
  Страна до180

  Utricularia vulgaris L. and Salvinia natans (L.) All. heavy metal (Fe, Mn, Cu, Zn and Pb) bioaccumulation specificity in the area of Bardača fishpond

  DOIhttps://doi.org/10.2478/eko-2019-0016
  ЧасописEkológia (Bratislava)
  Година2019
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Волумен38
  Број3
  Страна од300
  Страна до313
  Веб адресаwater macrophytes, sediment, heavy metal, rhizome, accumulation

  Утицај никла на неке морфолошке и физиолошке показатеље младих биљака Phaseolus vulgaris L. и Zea mays L.

  DOIDOI: 10.7251/SKP180901003M
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2018
  АуториТања Максимовић, Дино Хасанагић и Нина Јањић
  Волумен9
  Број1
  Страна од3
  Страна до12
  Веб адресаhttp://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2018/10/skup-9-1-za-stampu-2018.-3-12.pdf

  State of Green Areas and Analysis of Coverage in the Area of Banja Luka. A Multidisciplinary Journal of Food Scienc, Environmental Science and Public Health.

  ЧасописQuality of Life
  Година2018
  АуториТања Максимовић, Predrag Илић и Sanja Bajić
  Волумен9
  Број1-2
  Страна од51
  Страна до55
  Веб адреса urban greenery, parks, Banja Luka

  Impact of Air Pollution on Vegetation in Banja Luka.

  DOI10.7251/QOL1801033M
  ЧасописQUALITY OF LIFE
  Година2018
  АуториТања Максимовић, Predrag Ilić и Sanja Bajić
  Волумен9
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до37

  Am Impact of air pollution on characteristics of stoma and photosynthetic apparatus of Tilia cordata Mill. and Tilia platyphyllos Scop. on Banja Luka area.

  DOIdoi: 10.7251/GSF1828059J
  ЧасописГласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци
  Година2018
  АуториNina Janjić и Тања Максимовић
  Волумен28
  Страна од59
  Страна до70

  Stomatal apparatus response of Tilia cordata (Mill.) and Betula pendula (Roth.) to air quality conditions in Banjaluka (Bosnia and Herzegovina)

  DOI10.5281/zenodo.827182
  ЧасописBiologia Serbica
  Година2017
  АуториNina Janjić, Dino Hasanagić и Tanja Maksimović
  Волумен39
  Број2
  Страна од9
  Страна до16

  Утицај неких аерополутаната на стомин апарат дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) на подручју Бања Луке

  DOIDOI: 10.7251/PMFSKUP1607220J
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2016
  АуториНина Јањић, Тања Максимовић и Дијана Болтић
  Волумен7
  Број1
  Страна од219
  Страна до225

  Bioakumulacija željeza i managana kod nekih vodenih makrofita na području ribnjaka Baradča.

  DOI10.7251/SKP1607087M.
  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2016
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Волумен7
  Број2
  Страна од87
  Страна до98

  Seasonal changes of Cu and Zn at Phragmites communis Trin., Salvinia natans L. and Utricularia vulgaris L. at area of fishpond Bardača.

  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2016
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Страна од579
  Страна до589

  Seasonal dynamics of copper and zinc accumulation in shoots of Phragmites australis (Cav.) Trin Ex Steud., Typha latifolia L. and Typha angustifolia L.

  DOI10.2298/ZMSPN1427065M
  ЧасописJournal for Natural Sciences
  Година2014
  АуториТања Максимовић, Milan Borišev и Živko Stanković
  Волумен127
  Страна од65
  Страна до75

  Kvalitativni i kvantitativni sastav fitoplanktona u vodi bazena Sinjak (ribnjak Bardača)

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2014
  АуториСвјетлана Лолић, Milan Matavulj, Radoslav Dekić и Tanja Maksimović
  Волумен6
  Број1
  Страна од39
  Страна до47

  Биолошка разноврсност и дистрибуција фитопланктона у водама базена Нецик (Бардача)

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2013
  АуториСвјетлана Лолић, Милан Матавуљ, Радослав Декић и Тања Максимовић
  Волумен5
  Број1
  Страна од3
  Страна до12
  Веб адресаwww.pmfbl.org

  Концентрација К и Nа у ткиву Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.и Typha angustofolia L. на подручју Бардаче

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Свјетлана Лолић, Биљана Лубарда и Марина Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56

  Komparativna analiza kvaliteta vode rijeke Mature i bazena Prevlaka na Bardači

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториSvjetlana Lolić, Тања Максимовић и Milan Matavulj
  Волумен4
  Број2
  Страна од121
  Страна до128

  Proučavanje odnosa broja i veličine stoma i intenziteta transpiracije kod ukrasnog grmlja u parku "Petar Kočić " u Banjoj Luci.

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2008
  АуториТања Максимовић, Milun Petrović и Živko Stanković
  Страна од209
  Страна до213

Радови са скупова

  Antioxidative response of certain water macrophytes to seasonal environmental changes.

  Научни скуп3rd International Conference on Plant Biology (22nd SPPS meeting)
  Година2018
  АуториТања Максимовић, Дино Хасанагић и Биљана Кукавица
  Страна од71
  Страна до71

  Antioxidative response of certain water macrophytes to seasonal environmental changes.

  Научни скуп3rd International Conference on Plant Biology.
  ПубликацијаBook of Abstracts. Belegrade, 9-12 june.
  Година2018
  АуториТања Максимовић, Dino Hasanagić и Biljana Kukavica
  Страна од71

  ): Impact of air pollution on characteristics of stoma and photosynthetic apparatus of Tilia cordata Mill. and Tilia platyphyllos Scop. on Banja Luka area

  Научни скупForest Science for Sustainable Development of forests
  Година2017
  АуториТања Максимовић и Нина Јањић
  Страна од60
  Страна до70

  Impact of air pollution on characteristics of stoma and photosynthetic apparatus of Tilia cordata Mill. and Tilia platyphyllos Scop. on Banja Luka area

  Научни скупForest Science for Sustainable Development of forests
  DOIhttps://doi.org/10.7251/GSF1828059J
  ПубликацијаForest Science for Sustainable Development of forests
  Година2017
  АуториТања Максимовић и Nina Janjić
  Страна од73
  Страна до73

  Seasonal changes of Cu and Zn at Phragmites communis Trin., Salvinia natans L. and Utricularia vulgaris L. at area of fishpond Bardača.

  Научни скуп Contemporary Meterials. Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska
  ПубликацијаContemporary Meterials. Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska. Banja Luka. Pp:579-589.
  Година2016
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica

  БИОАКУМУЛАЦИЈА ЖЕЉЕЗА И МАНГАНА КОД НЕКИХ ВОДЕНИХ МАКРОФИТА НА ПОДРУЧЈУ РИБЊАКА БАРДАЧА

  Научни скупСкуп, 7 (2): Зборник радова III Симпозијума биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015) II, Бања Лука, 12–14. новембар 2015.
  DOIDOI: 10.7251/SKP1607087M
  Година2016
  АуториTanja Maksimović, Срђан Рончевић и Биљана Кукавица
  Веб адресаfile:///C:/Users/WIN7/Documents/Radovi_izbor/skup_7_2.pdf

  Specifity of aquatic macrophytes Phragmites communis Trin., Salvinia natans L. and Utricularia vulgaris L. in the accumulation of manganese and iron in the Bardača area (Republic of Srpska).

  Научни скупInternational Conference on Plant Biology. 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Публикација2nd International Conference on Plant Biology. 21st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society. COST AACTION FA1106 QUALITYFRUIT Workshop. Book of Abstracts.Book of Abstracts. Petnica, 17-20 jun;172.
  Година2015
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Страна од172
  Страна до172

  Cu and Zu bioacumulation in certain acquatic macrophytes in the area of fish pond Bardača.

  Научни скупWater & Fish. VII International conference ˮ-Conference Proceedings. Faculty of Agriculture
  ПубликацијаWater & Fish. VII International conference ˮ-Conference Proceedings. Faculty of Agriculture, 10-12 jun, Belegrade-Zemun, Serbia
  Година2015
  АуториТања Максимовић, Srđan Rončević и Biljana Kukavica
  Страна од356
  Страна до357

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Научни скуп1st International Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Година2013
  АуториTanja Maksimović, Dino Hasanagić, Иван Самелак и Драгана Цигановић
  Страна од125
  Страна до126

  Sezonska distribucija teških metala (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd i Pb) kod Phragmites communis Trin., na području ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita životne sredine između nauke i prakse-stanje i perspektive
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Predrag Ilić и Svjetlana Lolić
  Страна од247
  Страна до252

  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.

  Научни скупSixth international scientific conference contemporary materials
  Година2013
  АуториPredrag Ilić, Svjetlana Ilić и Тања Максимовић
  Страна од95
  Страна до96

  Impact of different concentrations of coper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea ) Pisum sativum L.

  Научни скуп1stInternational Conference on Plant Biology and 20st Symposium of the Serbian Plant Physiology Society
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Dino Hasanagić, Ivan Samelak и Dragana Ciganović
  Страна од125
  Страна до126

  Сезонска дистрибуција тешких метала (Fe, Mn, Zn, Cu, Cd и Pb) код Phragmits communis Trin., на подручју рибњака Бардача

  Научни скупЗаштита животне средине између науке и праксе – стање и перспективе
  Година2013
  АуториТања Максимовић, Предраг Илић и Свјетлана Лолић

  Uticaj agrotehničkih mjera na diverzitet makrofitske flore ribnjaka Bardača.

  Научни скупI Sipmpozijum ekologa Republike Srpske
  Година2010
  АуториBiljana Lubarda, Тања Максимовић и Vladimir Stevanović
  Страна од82

  Koncentracija K i Na u tkivu Phragmites communis Trin. Typha latifolia L., i Typha angustifolia L. na području Bardače

  Научни скупII Sipmpozijum biologa Republike Srpske
  Година2010
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda и Miranda Baltić
  Страна од87

  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametera

  Научни скуп38. konferencija o aktuelnim problemima korišćenje i zaštite voda VODA 2009
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2009
  АуториСвјетлана Лолић, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Тања Максимовић и Милан Матавуљ
  Страна од117
  Страна до122

  Утврђивање квалитета воде за рекреацију и сапробиолошка анализа воде језера на Мањачи

  Научни скупЗаштита и здравље на раду и заштита животне средине
  ПубликацијаЗборника радова
  Година2009
  АуториСвјетлана Лолић, Тања Максимовић, Радослав Декић, Драгојла Голуб и Милан Матавуљ
  Страна од315
  Страна до321

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториTanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Predrag Ilić и Биљана Лубарда
  Страна од339
  Страна до344

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBiljana Davidović, Vladimir Stevanović и Тања Максимовић
  Страна од455
  Страна до462

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBiljana Davidović, Vladimir Stevanović и Тања Максимовић
  Страна од24
  Страна до26

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториТања Максимовић, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda и Predrag Ilić

  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Strižne i Vojskove.

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториMarina Mršić, Тања Максимовић, Radojka Pajčin и Slaven Filipović
  Страна од331
  Страна до338

  Kvalitet vode vojnog jezera na Manjači na osnovu mikrobioloških parametara

  Научни скупVODA
  Година2009
  АуториSvjetlana Lolić, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Тања Максимовић и Milan Matavulj
  Страна од117
  Страна до122

  Utvrđivanje kvaliteta vode za rekreaciju i saprobiološka analiza vode jezera na Manjači.

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториSvjetlana Lolić, Тања Максимовић, Radoslav Dekić и Dragojla Vuković
  Страна од315
  Страна до321

  Uticaj otpadnih voda Banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa

  Научни скупSavremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториNevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Tanja Maksimović и Дејан Дмитровић
  Страна од601
  Страна до609

  Bioakumulacija teških metala kao pokazatelj potencijala bioremedijacije vodenih biljaka na području ribnjaka Bardača

  Научни скупVoda 2008
  Година2008
  АуториТања Максимовић и Predrag Ilić
  Страна од169
  Страна до174

  Uticaj otpadnih voda banjalučke pivare na stanje ekosistema Vrbasa.

  Научни скупSavremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Година2008
  АуториNevenka Pavlović, Ana Škrbić, Slaven Filipović, Тања Максимовић и Dejan Dmitrović
  Страна од601
  Страна до608

  Uticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).

  Научни скупUticaj baznog pH i povećanje koncentracije sumpora na sadržaj ukupnih fenola i aktivnost peroksidaza u listu i korijenu graška (Pisum sativum L.) i kukuruza (Zea mays, L).
  Година2008
  АуториMirela Boroja, Sonja Veljović-Jovanović, Tanja Maksimović и Biljana Kukavica
  Страна од31
  Страна до32

  Sezonska dinamika akumulacije cinka i bakra u biljkama Phragmites communis Trin. Typha latifolia L. i Typha angustifolia L. na području Bardača (Republika Srpska

  Научни скупXVII Simpozijum Društva za fiziologiju biljaka SCG
  Година2007
  АуториŽivko Stanković, Тања Максимовић и Milan Borišev
  Страна од32

  Uloga akvatičnih makrofita u fitoremedijaciji teških metala.

  Научни скупVoda 2007
  Година2007
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Tanja Maksimović, Milan Matavulj и Sanja Tepić
  Страна од113
  Страна до117

  Bioakumulacija Mn, Cd i Pb u vodenim makrofitama na području ribnjaka Bardača

  Научни скупVoda 2007
  Година2007
  АуториTanja Maksimović, Živko Stanković и Predrag Ilić
  Страна од131
  Страна до136

  Koncentracije nekih makronutrijenata i Na u tkivu vrste Ceratophyllum demersum na području Bačke

  Научни скупEkologija, zdravlje, rad, sport
  Година2006
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić и Tanja Maksimović
  Страна од94
  Страна до97

  Specifičnost akvatičnih makrofita u akumulaciji teških metala.

  Научни скупEkologija, zdravlje, rad, sport
  Година2006
  АуториPredrag Ilić, Slobodanka Pajević, Milan Matavulj, Sanja Tepić и Тања Максимовић

  Azot i fosfor kao indikatori stepena eutrofikacije ribnjaka Bardača (Republika Srpska)

  Научни скупVoda 2005
  Година2005
  АуториТања Максимовић и Živko Stanković
  Страна од225
  Страна до228

Остали радови

  Impact of different concentrations of copper (Cu) on certain physiological and biochemical responses in leaves and roots of pea (Pisum sativum L.)

  Година2013
  АуториTanja Maksimović, Dino Hasanagić, Иван Самелак и Драгана Цигановић
  Страна од125
  Страна до126

Књиге

  Environmental Concerns and Sustainable Development. Chapter 6:Antioxidative Response of Water Macrophytes to Changes in the Living Environment During Vegetation Season: An Experimental Study

  ИздавачSpringer Nature Singapore Pte Ltd.2020
  ISBN978-981-13-5888-3
  Година2020
  АуториТања Максимовић, Дино Хасанагић и Биљана Кукавица
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна24
  Веб адресаhttps://www.springerprofessional.de/antioxidative-response-of-water-macrophytes-to-changes-in-the-li/16887974

  Тест питања за припрему пријемног испита из биологије

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-21-79-0
  Година2019
  АуториБиљана Лубарда, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Нина Јањић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Тања Максимовић, Маја Манојловић, Смиљана Параш, Синиша Шкондрић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић, Маја Шибаревић, Тања Пљеваљчић и Биљана Радусин-Сопић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна248

  Fiziologija biljaka

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  ISBN978-99955-21-83-7
  Година2019
  АуториТања Максимовић и Živko Stanković
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна373

  Биологија за 2. разред гимназије општег и природно-математичког смјера

  ИздавачЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево
  ISBN978-99955-1-331-3
  Година2018
  АуториБиљана Лубарда, Тања Максимовић и Синиша Шкондрић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна238

  Ekosistemske, cenotičke i populacione osnove korištenja hidropotencijala krenonskih područja Republike Srpske

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet. Univerzitet u Banjoj Luci. Banja L
  ISBN978-99955-21-55-4
  Година2017
  АуториMarina Mršić, Тања Максимовић, Radojka Pajčin и Slaven Filipović
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна352

  Atlas plodova

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka.
  ISBN978-99955-21-41-7
  Година2015
  АуториNina Janjić, Тања Максимовић и Biljana Lubarda
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна86

  Атлас плодова

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  ISBN978-99955-21-7
  Година2015
  АуториНина Јањић, Тања Максимовић и Биљана Лубарда
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна86

Пројекти

Утицај различитих свјетлосних третмана примјеном фотоселективних мрежа на биохемијско-физиолошке параметре гајених биљака

Употреба фотоселетивних мрежа представља релативно иновативни приступ у производњи биљака. Потврда тога је и мали број научних радова објављених на ту тему, тако да и само увођење примјене истих представља иновацију и ново технолошко рјешење. У реализацију овог пројекта укључени су млади истраживачи (студенти другог циклуса студија) и асистенти (студенти трећег циклуса студија) Природно-математичког и Пољопривредног факултета чиме је створен предуслов ...

Број пројекта1259097
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацдоц. др Дино Хасанагић
Пројектни тимдр Сенад Муртић
Тања Гостић, ма
проф. др Вида Тодоровић
доц. др Иван Самелак
Горан Бановић
Николина Ђекић, ма
Бојана Кајкут
проф. др Тања Максимовић
др Љиљана Јањушевић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.02.2024.
Завршетак пројекта01.02.2025.
Вриједност пројекта3500.0 БАМ

Припрема/ажурирање планова управљања заштићеним подручјима који интегришу мјере прилагођавања климатским промјенама

Предмет овог задатка укључује: 1. припрема/ажурирање заштићених подручја Планови управљања који интегришу мјере прилагођавања климатским промјенама и 2. свеобухватна процјена ризика од утицаја климатских промјена за пилот заштићена подручја. Наведено ће се проводити за сљедећа заштићена подручја: - Национални парк Сутјеска, - Национални парк Козара, - Национални парк Дрина...

Број пројекта1259081
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни стручни (професионални)
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Горан Трбић
Пројектни тимЖељка Остојић
др Игор Трбојевић
Бранка Трнинић
проф. др Неда Живак
проф. др Радислав Тошић
проф. др Тања Максимовић
проф. др Биљана Лубарда
проф. др Рајко Гњато
др Милан Медаревић
мр Марко Иванишевић
проф. др Радослав Декић
ФинансијерRAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Почетак реализације01.04.2023.
Завршетак пројекта30.04.2024.
Вриједност пројекта--

Преношење хуманих патогених микроорганизама преко повртларских култура - њихова вијабилност и инфективност

У оквиру пројекта тим са Природно-математичког факултета ће сакупљати узорке повртларских култура на сјеверозападном подручју Републике Српске и вршити изолацију и идентификацију потенцијално патогених бактерија. При том ће бити кориштене индиректне одгајивачке методе (Benson, 1998; McKane, and Kandel, 1996; Wistreich, 2003). За изолацију и диференцијацију ешерихије и других лактоза-ферментујућих од лактозанеферментујућих ентеробактерија, биће коришћен је ЕМБ Агар...

Број пројекта1259044
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Радослав Декић
Пројектни тимДуња Поповић
проф. др Тања Максимовић
Јована Граховац, ма
проф. др Маја Манојловић
др Јелена Станковић Антић
проф. др Свјетлана Лолић
Биљана Радусин-Сопић, ма
Сања Карајлић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.06.2020.
Завршетак пројекта26.06.2023.
Вриједност пројекта22000.0 БАМ

Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана

Циљ пројекта је развој стручног кадра из области еколошког мониторинга и биоиндикација акватичних екосистема кроз развој и имплементацију већег броја LLL (LifeLong Learning) стручних тренинга, као и јачање капацитета и умрежавање високошколских установа у региону Западног Балкана. У склопу пројекта ће бити формирана Академска мрежа и истраживачка платформа за Западни Балкан из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода...

Број пројекта1259043
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Свјетлана Лолић
Пројектни тимпроф. др Драгојла Голуб
Бранка Трнинић
проф. др Дејан Дмитровић
проф. др Радослав Декић
проф. др Тања Максимовић
проф. др Маја Манојловић
проф. др Биљана Лубарда
Јелена Рожић, ма
проф. др Рајко Гњато
проф. др Горан Трбић
Сњежана Ратковић
Тања Гостић, ма
Сања Карајлић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.03.2023.
Вриједност пројекта121645.0 БАМ

ШТА ЈЕДЕМО НА ГРАДСКИМ ПИЈАЦАМА? НИТРАТИ У ПОВРЋУ: ТОКСИЧНОСТ, САДРЖАЈ, УНОС И ДОЗВОЉЕНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ

1) У посљедње вријеме због све веће упоребе синтетичких азотних ђубрива и стајског ђубрива у интензивној пољопривреди, поврће (нарочито лиснато) и вода за пиће садржи веће концентрације нитрата него у прошлости, што постаје свјетски проблем...

Број пројекта1259013
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Тања Максимовић
Пројектни тимдр Александар Иванц
Биљана Радусин-Сопић, ма
Азра Бакрач
Мирела Бороја, ма
Сања Карајлић
проф. др Маја Манојловић
Светлана Илић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.05.2019.
Завршетак пројекта10.07.2024.
Вриједност пројекта5000.0 БАМ