Навигација

проф. др Бранка Золак Пољашевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-064
Катедре
 • Економски факултет - Катедра за пословну економију, менаџмент и маркетинг
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Менаџментванредни професор 23. децембар 2021.

Предмети

Економски факултет

Академске студије другог циклуса
2И14ММВЈМенаџерске вјештине
2И14ПСМЉСтратешки менаџмент људских ресурса
2И18ТИМЉИнтернационални менаџмент људских ресурсa
2И18ТМКТМенаџмент квалитета у туризму
2И19КМКТМенаџмент квалитета у културном туризму
2МВМенаџерске вјештине
2О14ПМВЈМенаџерске вјештине
Академске студије првог циклуса
1МЉРМенаџмент људских ресурса
О14МЉРМенаџмент људских ресурса
О2018ИМЉРМенаџмент људских ресурса
Академске студије трећег циклуса
3И14ПСКМСтратегија компензационог менаџмента

Факултет физичког васпитања и спорта

Академске студије другог циклуса
МС12МВЕМенаџерске вјештине
МС12МЉРМенаџмент људских ресурса у спорту
Академске студије првог циклуса
1ССММЉРСМенаџмент људских ресурса у спорту

Факултет политичких наука

Академске студије првог циклуса
ПН20-61Менаџмент људских ресурса у јавној администрацији
С20-46Менаџмент људских ресурса

Библиографија

Радови у часописима

  From Theory to Practice: Incentives for Managers and Professionals

  DOI10.2478/ngoe-2024-0002
  ЧасописOur Economy
  Година2024
  АуториБранка Золак Пољашевић и Немања Бербер
  Волумен70
  Број1
  Страна од13
  Страна до23
  Веб адресаfile:///C:/Users/EFBL/Downloads/4163-Article%20Text-11993-1-10-20240411.pdf

  EMPLOYER BRAND PROMOTION: DOES IT REALLY MATTER IN TRANSITION COUNTRIES?

  DOI10.35120/sciencej0301167z
  ЧасописSCIENCE International journal
  Година2024
  АуториБранка Золак Пољашевић
  Волумен3
  Број1
  Страна од167
  Страна до173
  Веб адресаfile:///C:/Users/EFBL/Downloads/EMPLOYER+BRAND+PROMOTION+DOES+IT+REALLY+MATTER+IN+TRANSITION+COUNTRIES.pdf

  The role and importanse of HRM in organizations: A comparative analysis in three European countries,

  ЧасописInternational journal KNOWLEDGE, Institute of Knowledge Manamement Skopje
  Година2023
  АуториБранка Золак Пољашевић и Саша Вученовић
  Волумен56
  Број1
  Страна од15
  Страна до21

  Business Growth Management in Republic of Srpska

  DOI10.7251/ACE2134045V
  ЧасописActa Economica
  Година2021
  АуториСаша Вученовић, Бранка Золак Пољашевић и Игор Мишић
  Волумен19
  Број34
  Страна од45
  Страна до64
  Веб адресаhttp://ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/392

  The impact of human resource management on job satisfaction

  DOIhttps://doi.org/10.5937/AnEkSub2145117D
  ЧасописАНАЛИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
  Година2021
  АуториДрагана Дошеновић и Бранка Золак Пољашевић
  Волумен57
  Број45
  Страна од117
  Страна до131
  Веб адресаhttps://anali.ef.uns.ac.rs/index.php/AnnalsEFSU/article/view/88/49

  Interpersonal relationship as a factor of job satisafaction

  DOI10.7251/STED2101021Z
  ЧасописSTED Journal
  Година2021
  АуториБранка Золак Пољашевић, Драгана Дошеновић и Марија Тодоровић
  Волумен3
  Број1
  Страна од21
  Страна до29

  The effects of professional development opportunities on job satisfaction

  ЧасописKnowledge International Journal
  Година2021
  АуториБранка Золак Пољашевић и Марија Тодоровић
  Волумен45
  Број1
  Страна од145
  Страна до150

  Утицај компензационог менаџмента на пословне перформансе: емпиријско истраживање

  ЧасописАНАЛИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ
  Година2017
  АуториБранка Золак Пољашевић, Гордана Илић и Дарко Милуновић
  Волумен53
  Број38
  Страна од139
  Страна до154
  Веб адресаhttp://www.ef.uns.ac.rs/anali/arhiva/anali-br-38-2017.pdf

  Ownership structure of the organisation as a determinant of human resource management in the context of transition countries

  DOIDOI: 10.7251/ACE1726077P
  ЧасописActa Economica
  Година2017
  АуториБранка Золак Пољашевић, Гордана Илић и Дарко Милуновић
  Волумен15
  Број26
  Страна од77
  Страна до104

  Емпиријско сагледавање односа између процеса запошљавања и пословних перформанси

  DOI10.7251/ACE1625009P
  ЧасописActa Economica
  Година2016
  АуториБранка Золак Пољашевић и Гордана Илић
  Волумен14
  Број25
  Страна од9
  Страна до31
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/

  Human Resource Management in Small and Medium-Sized Enterprises: Conceptual Framework

  ЧасописFacta Universitatis, Series: Economics and Organization
  Година2013
  АуториБранка Золак-Пољашевић и Саша Петковић
  Волумен10
  Број3
  Страна од301
  Страна до305
  Веб адресаhttp://facta.junis.ni.ac.rs/eao/eao201303/eao201303-07.html

  Local Economic Development in Bosnia and Herzegovina: Role of Local Development Agencies

  ЧасописJournal of Balkan and Near Eastern Studies
  Година2013
  АуториJovo Ateljevic, T O’Rourke и Branka Zolak Poljašević
  Волумен15
  Број3
  Страна од280
  Страна до305

  Унапређење квалитета радне снаге у функцији смањења структурне незапослености у Републици Српској

  DOI10.7251/ACE1319043I
  ЧасописActa Economica
  Година2013
  АуториГордана Илић и Бранка Золак-Пољашевић
  Волумен11
  Број19
  Страна од43
  Страна до65
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  Анализа односа између компензационих пракси и пословних резултата

  DOI10.7215/ACE1217031I
  ЧасописActa Economica
  Година2012
  АуториГордана Илић, Бранка Золак-Пољашевић и Саша Вученовић
  Волумен10
  Број17
  Страна од31
  Страна до50
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_17/

  Модели управљања људским ресурсима у банкарском сектору Републике Српске и њихов утицај на успјешност пословања

  ЧасописActa Economica
  Година2011
  АуториГордана Илић и Бранка Золак-Пољашевић
  Волумен9
  Број15
  Страна од21
  Страна до49
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_15/

  Професионализација јавне управе: Импликације на кључне активности менаџмента људских ресурса

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2011
  АуториБранка Золак-Пољашевић
  Број5-6
  Страна од145
  Страна до161

  Иновативна култура као фактор развоја предузећа

  ЧасописActa Economica
  Година2006
  АуториБранка Золак-Пољашевић
  Волумен4
  Број5
  Страна од227
  Страна до245
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_5/

Радови са скупова

  The Future of Employees’ Learning: Understanding Generation Z Attiitudes Towards Artificial Intelligence

  Научни скуп8th FEB International Scientific Conference
  DOIhttps://doi.org/ 10.18690/um.epf.5.2024.53
  Публикација8th FEB International Scientific Conference: Challenges in the Turbulent Economic Environment and Organizations’ Sustainable Development
  Година2024
  АуториBranka Zolak Poljašević, Simona Šarotar Žižek и Ana Marija Grinčik
  Страна од559
  Страна до570

  Management of Small and Medium Enterprises in Covid-19 Crisis in the Republic of Srpska.

  Научни скуп,,Redete 2021". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies)
  Публикација,,Redete 2021". (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies) ISBN 978-99938-46-80-2
  Година2021
  АуториИгор Мишић, Саша Вученовић и Бранка Золак Пољашевић
  Страна од396
  Страна до411

  Business and digital competences in creative industries: Analysis of study programs in Bosnia and Herzegovina and Slovenia

  Научни скупTOURISM & HOSPITALITY INDUSTRY 2020 Trends and Challenges
  ПубликацијаCongress Proceedings. Indexed in Web of Science Core Collection - CPCI - SSH (WOS:000637044900028)
  Година2020
  АуториБранка Золак Пољашевић, Симона Шаротар Жижек и Dragana Došenović
  Страна од361
  Страна до373

  The Concept of Human Resource Management in Bosnia and Herzegovina: Differences in the Country

  Научни скупREDETE - Researching Economic Development and Eneterpreneurship in Transition Economies
  ПубликацијаConference Proceedings
  Година2018
  АуториБранка Золак Пољашевић и Драгана Дошеновић
  Страна од277
  Страна до297
  Веб адресаhttp://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2018.pdf

  Corporate Social Responsibility and National Competitiveness: Role of Government

  Научни скупMarket Failures and the Roles of Institutions'
  ПубликацијаEconomic Development and Institutional Organization - Volume I
  Година2012
  АуториБранка Золак-Пољашевић
  Страна од155
  Страна до170
  Веб адресаhttp://eaces-workshop2011.ekof.bg.ac.rs/index.htm

  State оf Implementation оf Corporative Governance Principles in Companies in the Republic оf Srpska

  Научни скупEngineering Management and Competitiveness (EMC2011)
  ПубликацијаEngineering Management and Competitiveness (EMC2011) - Proceedings
  Година2011
  АуториИгор Тодоровић, Бранка Золак-Пољашевић и Синиша Ракита
  Страна од287
  Страна до293
  Веб адресаhttp://www.tfzr.uns.ac.rs/emc/emc2011/contents.html

  Анализа стања одрживог развоја у предузећима у Републици Српској с аспекта примјене међународне регулативе

  Научни скупМајска конференција о стратегијском менаџменту
  ПубликацијаМајска конференција о стратегијском менаџменту - зборник радова
  Година2011
  АуториСиниша Ракита, Игор Тодоровић и Бранка Золак-Пољашевић
  Страна од628
  Страна до638
  Веб адресаhttp://menadzment.tf.bor.ac.rs/wp-content/uploads/2014/05/MCSM2011.pdf

  Примјена корпоративне друштвене одговорности посматрано са аспекта заштите животне средине

  Научни скупТехнолошке иновације - генератор привредног развоја
  ПубликацијаТехнолошке иновације - генератор привредног развоја - зборник радова
  Година2010
  АуториБранка Золак-Пољашевић, Игор Тодоровић и Синиша Ракита
  Страна од125
  Страна до139

Остали радови

  The impact of the size of the organization on the design of human resource management activities

  ИздавачVerlag Dr. Kovač
  ISSN/ISBN978-3-339-12440-1
  Година2021
  АуториДрагана Дошеновић и Бранка Золак Пољашевић
  Страна од27
  Страна до44

  Shift in the learning culture: Attitudes and expectation of the upcoming generation of the workforce regarding corporate training and development programs

  ИздавачVerlag Dr. Kovač
  ISSN/ISBNISBN: 978-3-339-12440-1
  Година2021
  АуториБранка Золак Пољашевић и Симона Шаротар Жижек
  Страна од223
  Страна до238

  Културни идентитет - реалност кроз научну визију

  ИздавачПМФ Универзитет у Бањој Луци
  Година2020
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Transformation of cultural heritage into culture and creative industries’ products: Competence needs of the professionals in the culture institutions

  ИздавачVerlag Dr. Kovač
  ISSN/ISBN978-3-339-11454-9
  Година2020
  АуториБранка Золак Пољашевић и Симона Шаротар Жижек
  Страна од95
  Страна до109

  Sol lich bleiben oder sol lich meinen Job aufgebn? Absicht der Mitarbeiterlnnen zum Jobwechsel als Folge von Stress am Arbeitsplatz anhand der Untersuchung einer Einrichtung für Kinder ohne elterliche Betreuung

  ИздавачPearson Education Limited
  ISSN/ISBN978-1-787-64335-2
  Година2019
  АуториБранка Золак Пољашевић и Драгана Дошеновић
  Страна од79
  Страна до95

  Мултидисциплинарни дијалог са културним насљеђем

  ИздавачПМФ Универзитет у Бањој Луци
  Година2019
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Анализа недостајућих компентенција студената и модела образовања за поребе културних и креативних индустрија у Босни и Херцеговини и Словенији

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци (партнер на пројекту)
  Година2019
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Анализа утицаја кориштења различитих метода учења студената на развој преносивих компентенција

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци (партнер на пројекту)
  Година2019
  АуториБранка Золак Пољашевић

  "Мултидисциплинарни дијалог са културним насљеђем"

  ЕРАСМУС + "Јачање капацитета за промјене у туризму на Западном Балкану: Изградња компетенција за менаџмент баштине и културног туризма"

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци
  Година2017
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Квалитет менаџмента људских ресурса у функцији успјешности пословања

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2016
  АуториБранка Золак Пољашевић
  Страна од1
  Страна до302

  Порески и рачуноводствени третман научно-истраживачке дјелатности – подстицај или ограничење

  ИздавачВлада Републике Српске, Министарство науке и технологије
  Година2016
  АуториЖељана Јовичић, Душко Шњегота, Душко Даничић и Бранка Золак Пољашевић
  Страна од1
  Страна до169

  Пракса транспарентности и објављивање информација у листираним предузећима из Босне и Херцеговине и Словеније

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци (партнер на пројекту)
  Година2016
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Мјерење нивоа квалитета и креирање модела за увођење корпоративног управљања у Босни и Херцеговини и Црној Гори

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци (партнер на пројекту)
  Година2016
  АуториБранка Золак Пољашевић

  TRANSCIB - Balkan Youth: Between Social and Value Change

  ИздавачEkonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (jedan od partnera)
  Година2016
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Порески и рачуноводствени третман научно-истраживачке дјелатности

  ИздавачВлада Републике Српске, Министарство науке и технологије
  Година2015
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Полна равноправност у одборима предузећа у Републици Српској

  ИздавачИнститут економских наука, Бања Лука
  Година2015
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Политика развоја предузетништва и иновативности на Западном Балкану: Анализа трансфера развојне политике

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2014
  АуториБранка Золак Пољашевић

  ТЕМПУС „Успостављање осигурања квалитета у докторским студијама"

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци
  Година2013
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Пословна предвиђања у функцији ефикаснијег коришћења ресурса Босне и Херцеговине

  ИздавачИнститут економских наука
  Година2012
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Корпоративна друштвена одговорност у функцији побољшања односа са инвеститорима

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториБранка Золак Пољашевић
  Страна од1
  Страна до147

  Методологија израде пословног плана

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Порески и рачуноводствени третман научно-истраживачке дјелатности

  ИздавачВлада Републике Српске, Министарство науке и технологије
  Година2010
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Креирање методологије за израду стратегије одрживог развоја предузећа

  ИздавачЕкономски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2010
  АуториБранка Золак Пољашевић

  Финансијска подршка јавног сектора развоју малих и средњих предузећа у Републици Српској

  ИздавачИнститут економских наука
  Година2007
  АуториБранка Золак Пољашевић

Књиге

  Menadžment ljudskih resursa: Tradicionalni u susret savremenom pristupu

  ИздавачEkonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-46-94-9
  Година2021
  АуториБранка Золак Пољашевић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна426

Пројекти

Природно и културно насљеђе – идентитетски кодови прошлости, садашњости и будућности

Пројекат „Природно и културно насеље – идентитетски кодови прошлости, садашњости и будућности“ има циљ истраживања природног и културног наслеђа Републике Српске, фокусирајући се на будућност идентитета, историје и кодова. Пројекат се појавио из познатих потреба за дубљим разумевањем везе између природног и културног наслеђа у контексту обликовања идентитета заједница. Насљеђе ће се посматрати у ширем контексту...

Број пројекта1259090
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Неда Живак
Пројектни тимДијана Гвозден Слишко
мр Марко Иванишевић
Драгица Делић
проф. др Бранка Золак Пољашевић
проф. др Ирена Медар-Тањга
проф. др Јеленка Пандуревић
Вукосава Чолић, ма
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.12.2023.
Завршетак пројекта31.12.2024.
Вриједност пројекта6000.0 БАМ

Културни идентитет – реалност кроз научну визију

Рјешавање проблема очувања културног идентитета Републике Српске (РС) превазилази могућности и снаге појединих научних области. Потреба за спајањем различитих научних дисциплина у сврху рјешавања задатих проблема позната је у свијету, а и код нас узима маха. Научници различитих области окупили су се са циљем проналаска функционалног рјешавања проблема из домена очувања културног идентитета...

Број пројекта1259048
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Ирена Медар-Тањга
Пројектни тимпроф. др Бранка Золак Пољашевић
Ивана Дојчиновић
проф. др Јеленка Пандуревић
проф. др Неда Живак
Драгица Делић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.12.2020.
Вриједност пројекта10000.0 БАМ

Мултидисциплинарни дијалог са културним насљеђем

Научнике различитих области објединила је потреба функционалног осмишљавања проблема из домена културне политике и политике идентитета, као и истовјетне научно-истраживачке пројекције подстакнуте савременим епистемолишким парадигмама. У осмишљавању пројекта кључна је била спознаја да је мултидисциплинарно истраживање неопходна, али и веома сложена, захтјевна и скупа парадигма научног бављења културним насљеђем...

Број пројекта1259025
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Ирена Медар-Тањга
Пројектни тимпроф. др Бранка Золак Пољашевић
Ивана Дојчиновић
проф. др Јеленка Пандуревић
проф. др Неда Живак
Драгица Делић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.11.2018.
Завршетак пројекта01.11.2019.
Вриједност пројекта11400.0 БАМ

Јачање капацитета за промјене у сектору туризма на Западном Балкану - изградња компетенција за јачање управљања квалитетом у сектору туризма заснованом на наслијеђу и култури

CULTURWB се фокусира на јачање и развој културног туризма у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори. Конкретни циљеви су: - Спровођење истраживања о потребним компетенцијама особља у сектору туризма заснованог на културној понуди; - Развити програм цјеложивотног учења; - Развити интердисциплинарни магистарски програм који консолидује област управљања туризма и културе и наслеђа и оспособљава дипломце да стекну потребне квалификације за професију управљања ....

Број пројекта8300404
СтатусНеактиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаЕкономски факултет
Руководилацпроф. др Стево Пуцар
Пројектни тимпроф. др Љиљана Шево
проф. др Јово Атељевић
Јелена Рожић, ма
проф. др Игор Тодоровић
проф. др Гордана Илић
проф. др Бранка Золак Пољашевић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.10.2016.
Завршетак пројекта11.04.2024.
Вриједност пројекта151263.0 БАМ