Навигација

проф. др Биљана Лубарда
ванредни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за екологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Екологија, заштита биодиверзитетаванредни професор 31. јануар 2019.

Предмети

Пољопривредни факултет

Академске студије другог циклуса
МК:АО-01Општи аспекти биодиверзитета и начини очувања
МК:БО-01In situ очување генетичких ресурса

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц12ЕЕБ001Идиоекологија биљака
2Ц12ЕКО001Заштита биодиверзитета
2Ц13БСБ008Реликтне и ендемичне биљке
2Ц21ЕБИОБиоремедијација
2Ц21ЕУЕУрбана екологија
2Ц21ЕУИЗЖСУгроженост и заштита живог свијета
М18МНБ:НПНастава у природи
Академске студије првог циклуса
1Ц07БОС207Заштита животне средине
1Ц07БОС810Екологија биљака са фитогеографијом I
1Ц07БОС811Екологија биљака са фитогеографијом II
1Ц07ЕОС645Биогеографија и заштита биодиверзитета
1Ц07ЕОС823Терестрична екологија I
1Ц07ЕОС824Терестрична екологија II
1Ц07ЕОС826Обнова и унапређење екосистема
1Ц07ЕОС834Практикум заштите природе
1Ц09БОС248Биодиверзитет и заштита
1Ц09ЕОС959Биогеографија и заштита биодиверзитета I
1Ц09ЕОС960Биогеографија и заштита биодиверзитета II
1Ц09ЕОС963Примјењена екологија
1Ц13БОС1065Биодиверзитет и заштита
1Ц13БОС207Заштита животне средине
1Ц13БОС811Екологија биљака са фитогеографијом II
1Ц13ЕОС1078Идиоекологија биљака
1Ц13ЕОС1087Обнова и унапређивање екосистема
1Ц13ЕОС1089Заштићена подручја
1Ц13ЕОС638Терестрична екологија
1Ц13ЕОС959Биогеографија и заштита диверзитета I
1Ц13ЕОС960Биогеографија и заштита диверзитета II

Библиографија

Радови у часописима

  Prilog poznavanju biološke raznovrsnosti Jezeračke rijeke (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)

  DOI10.7251/ASB210202003G
  ЧасописActa Scientifica Balcanica
  Година2021
  АуториDragojla Golub, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Дејан Дмитровић и Biljana Lubarda
  Волумен2
  Број2
  Страна од3
  Страна до17
  Веб адресаhttps://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2022/10/ASBalcanica-2021-22-PDF-3-17-Golub-i-sar..pdf

  Effect of Drought-induced Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Zea mays L.

  ЧасописIndian Journal of Agricultural Research
  Година2021
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Страна од13
  Страна до5

  Impact of the varying intensity light on some morpho-anatomical characteristics and physiological parameters in young plants of Pisum sativum L.

  ЧасописZemljište i biljka
  Година2020
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Страна од46
  Страна до55

  Effect of different concentrations of mannitol on germination of pea seeds (Pisum sativum L.)

  ЧасописAgriculture & Forestry
  Година2020
  АуториТања Максимовић, Нина Јањић и Биљана Лубарда
  Волумен66
  Број3
  Страна од65
  Страна до72

  Utjecaj kišnih glista Lumbricus rubellus na brojnost mikroorganizama u zemljištu tretiranom pendimetalinom

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2018
  АуториIgor Milunović, Svjetlana Lolić, Vojislav Trkulja и Биљана Лубарда
  Волумен41
  Број5
  Страна од44
  Страна до53

  Prilog poznavanju flore na serpentinitima u dolini rijeke Jošavke

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2018
  АуториБиљана Лубарда и Divna Džombić
  Волумен9
  Број1
  Страна од13
  Страна до23

  Prilog poznavanju flore klisure Crne rijeke (Republika Srpska)

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2017
  АуториБиљана Лубарда, Синиша Шкондрић и Bojana Ćuk
  Волумен8
  Број1
  Страна од75
  Страна до84

  Plant species and subspecies discovered by Dr. Josif Pančić 1 - distribution and floristic importance

  ЧасописBotanica Serbica
  Година2014
  АуториVladimir Stevanović, Vladimir Vladimirov, Marjan Niketić, Snežana Vukojičić, Ksenija Jakovljević, Биљана Лубарда и Gordana Tomović
  Волумен38
  Број2
  Страна од251
  Страна до268

  Chorological characterization and distribution of the Balkan endemic
 vascular flora in Bosnia and Herzegovina

  ЧасописBotanica Serbica
  Година2014
  АуториБиљана Лубарда, Владимир Ступар, Đorđije Milanović и Vladimir Stevanović
  Волумен38
  Број1
  Страна од167
  Страна до184
  Веб адресаhttp://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/

  Кишне глисте као тест орагнизми за екотоксиколошко процјењивање земљишта контаминираног пестицидима

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториИгор Милуновић, Biljana Lubarda, Vojislav Trkulja и Ivica Radović
  Волумен4
  Број2
  Страна од59
  Страна до68

  Екотоксиколошки ефекти дизел горива Д2 на врсту Lumbricus rubellus и њено коришћење у процесима биоремедијације

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториИгор Милуновић, Биљана Лубарда и Ivica Radović
  Волумен4
  Број2
  Страна од59
  Страна до68

  Kišne gliste kao test oragnizmi za ekotoksikološko procjenjivanje zemljišta kontaminiranog pesticidima

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториИгор Милуновић, Биљана Лубарда, Vojislav Trkulja и Ivica Radović
  Волумен4
  Број2
  Страна од59
  Страна до68

  Ekotoksikološki efekti dizel goriva D2 na vrstu Lumbricus rubellus i njeno korišćenje u procesima bioremedijacije

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториИгор Милуновић, Биљана Лубарда и Ivica Radović
  Волумен4
  Број2
  Страна од10
  Страна до18

  Prilog poznavanju proljećnica šuma okoline Banja Luke

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториVelena Komlenić, Биљана Лубарда и Vladimir Stevanović
  Волумен4
  Број1
  Страна од123
  Страна до130
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/publikacije/pdf/skup4.pdf

  Distributional i diverzitet makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториБиљана Лубарда и Vladimir Stevanović
  Волумен4
  Број1
  Страна од100
  Страна до110
  Веб адресаhttp://www.pmfbl.org/publikacije/pdf/skup4.pdf

  Концентрација К и Nа у ткиву Phragmites communis Trin., Typha latifolia L.и Typha angustofolia L. на подручју Бардаче

  ЧасописСКУП 1. Савремена универзитетска настава
  Година2012
  АуториТања Максимовић, Свјетлана Лолић, Биљана Лубарда и Марина Балтић
  Волумен4
  Број1
  Страна од48
  Страна до56

  Potamogeton rutilus. New floristic record in the Balkans: 2

  ЧасописPhytologia Balcanica
  Година2006
  АуториБиљана Давидовић, Jelena Blaženčić и Vladimir Stevanović
  Волумен12
  Број2
  Страна од283
  Страна до283
  Веб адресаhttp://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/

Радови са скупова

  Morphometric characteristics of Delminichthys ghetaldii (Steindachner, 1882) from different habitats

  Научни скупISEM7
  ПубликацијаProceedings 7th International Symposium of Ecologists - ISEM7
  Година2017
  АуториRadoslav Dekić, Jasna Friščić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda и Маја Манојловић
  Страна од82
  Страна до85
  Веб адресаhttp://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_18294/objava_8/fajlovi/Dekic_etal_p.82_85

  Lumbricus rubellus i Lumbricus terrestris – komparativa analiza testova izbjegavanja u zemljištu kontaminovanim atrazinom

  Научни скупNaućni skup povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Година2016
  АуториБиљана Лубарда
  Страна од13
  Страна до22

  Lumbricus rubellus – efekat na bioremedijaciju zemljišta kontaminovanog pendimetalinom.

  Научни скупIII Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Година2016
  АуториIgor Milunović, Vojislav Trkulja, Ivica Radović и Биљана Лубарда
  Страна од95
  Страна до102

  Contribution to the knowledge of the flora of Crna rijeka canyon (left tributary of the Vrbas)

  Научни скупIII Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015)
  ПубликацијаBook of Abstracts. III Symposium of Biologists and Ecologists of Republic of Srpska (SBERS 2015). November 12-14, 2015 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
  Година2015
  АуториБиљана Лубарда, Синиша Шкондрић и Bojana Ćuk
  Страна од153
  Страна до153

  Distribucija reliktnih vrsta drveća na teritoriji Bosne i Hercegovine - fitogeografska analiza

  Научни скупIII Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Година2015
  АуториBiljana Lubarda, Renata Ališić и Владимир Ступар
  Страна од154
  Страна до155

  Biogeografska podjela planina Bosne i Hercegovine na bazi distribucije balkanskih endemičnih orofita iz južnoevropsko-planinske i srednje evropsko-planinske horološke grupe

  Научни скупIII Simpozijum biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  ПубликацијаZbornik sažetaka sa III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015), Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
  Година2015
  АуториBiljana Lubarda, Владимир Ступар, Đorđije Milanović и Vladimir Stevanović
  Страна од98
  Страна до99

  Distribution and chorological relationship of Balkan endemic orophytes from South European - and Central European mountain groups in the Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп6th Balkan Botanocal Congress
  Публикација6th Balkan Botanical Congress - Book of Abstracts
  Година2015
  АуториBiljana Lubarda, Владимир Ступар, Đorđije Milanović и Vladimir Stevanović
  Страна од86
  Страна до87
  Веб адресаhttp://www.prirodoslovni.com/6bbc/wp-content/uploads/2015/02/6BBC_Book_of-_Abstracts.pdf

  Prilog poznavanju flore zaseoka Jelovača u dolini rijeke Jošavke

  Научни скупIII Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS 2015)
  Година2015
  АуториБиљана Лубарда и Divna Džombić
  Страна од152
  Страна до152

  Физичко-хемијски и биолошки параметри у оцјени квалитета воде посебног резервата природе Громижељ код Бијељине

  Научни скуп43. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda VODA 2014
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2014
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Славен Филиповић, Биљана Лубарда, Биљана Кукавица, Свјетлана Цвијић и Мирела Бороја
  Страна од211
  Страна до220

  Dendroflora parka „Narodni heroji“ u Doboju

  Научни скупI međunarodni kongres ekologa
  Година2012
  АуториDragana Ristić, Nada Šumatić, Биљана Лубарда, Mirjana Delić Jović, Danijela Knežević и Zoran Kovačević
  Страна од351
  Страна до360

  Contribution to the knowledge of Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler (Boraginaceae) in Bosna and Herzegovina

  Научни скупII Simpozijum biologa Republike Srpske, 4.-6. novembar, 2010, Banja Luka
  ПубликацијаProgramme and abstracts. II Simpozijum biologa Republike Srpske. November 4-6, 2010. Banja Luka, Republic of Srpska
  Година2010
  АуториСиниша Шкондрић, Биљана Лубарда, Љиљана Топалић-Тривуновић и Нада Шуматић
  Страна од119
  Страна до119

  Sadržaj teških metala u vodi na području ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториTanja Maksimović, Svjetlana Lolić, Predrag Ilić и Биљана Лубарда
  Страна од339
  Страна до344

  Distribucija flotantnih makrofita u basenima ribnjaka Bardača

  Научни скупZaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Година2009
  АуториBiljana Davidović, Vladimir Stevanović и Тања Максимовић
  Страна од455
  Страна до462

Остали радови

  Izrada studije Biodiverzitet gornjeg dijela toka Jezeračke rijeke – lokalitet Luke (Teslić)

  ИздавачUG „Planina“, Teslić (projekat Eko/BiH)
  Година2019
  АуториДрагојла Голуб, Радослав Декић, Дејан Дмитровић, Биљана Лубарда и Свјетлана Лолић

  Procjena prirodnih potencijala opština jugozapadnog dijela Republike Srpske sa posebnim osvrtom na vodene ekosisteme

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Година2014
  АуториНина Јањић, Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Svjetlana Lolić, Biljana Lubarda, Maja Manojlović, Sanja Karajlić и Zoran Kovačević

Књиге

  Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima

  ИздавачUniverzitet u Sarajevu
  ISBN978-9958-600-96-8
  Година2024
  АуториSenka Barudanović, Mersudin Avdibegović, Милан Матаруга, Mirjana Milićević, Rifat Škrijelj, Dženan Bećirević, Dalibor Ballian, Радослав Декић, Биљана Лубарда, Sandra Kobajica, Josip Jurković, Горан Трбић, Azrudin Husika и Гордана Ђурић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна783

  Тест питања за припрему пријемног испита из биологије

  ИздавачПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-21-79-0
  Година2019
  АуториБиљана Лубарда, Драгојла Голуб, Радослав Декић, Нина Јањић, Свјетлана Лолић, Дејан Дмитровић, Тања Максимовић, Маја Манојловић, Смиљана Параш, Синиша Шкондрић, Горан Шукало, Свјетлана Цвијић, Маја Шибаревић, Тања Пљеваљчић и Биљана Радусин-Сопић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна248

  Balkanski endemi u flori Bosne i Hercegovine

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN978-99955-21-73-8
  Година2019
  АуториБиљана Лубарда
  Тип књигенаучна књига
  Број страна253

  Биологија за 2. разред гимназије општег и природно-математичког смјера

  ИздавачЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" а.д. Источно Сарајево
  ISBN978-99955-1-331-3
  Година2018
  АуториБиљана Лубарда, Тања Максимовић и Синиша Шкондрић
  Тип књигеостале наставне публикације
  Број страна238

  Atlas plodova

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka.
  ISBN978-99955-21-41-7
  Година2015
  АуториNina Janjić, Тања Максимовић и Biljana Lubarda
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна86

  Атлас плодова

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет
  ISBN978-99955-21-7
  Година2015
  АуториНина Јањић, Тања Максимовић и Биљана Лубарда
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна86

Пројекти

Еколошка карактеризација васкуларне флоре Републике Српске

Након успјешног завршетка серијског пројекта "ГИС база васкуларне флоре Републике Српске", Република Српска је добила Информациони систем о васкуларној флори - Флору Српске, који је доступан на http://florasrpske.rs.ba. Информациони систем обухвата таксономске и просторне податке о 3697 таксона васкуларне флоре на нивоу врсте и подврсте који су забиљежени на простору Републике Српске, представљајући значајан допринос ботаници и биоинформатици у региону...

Број пројекта1251455
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Владимир Ступар
Пројектни тимИлија Чигоја
проф. др Биљана Лубарда
проф. др Бранислав Цвјетковић
проф. др Југослав Брујић
Ђорђије Милановић
Срђан Билић
Драган Кољанин
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.01.2024.
Завршетак пројекта31.12.2024.
Вриједност пројекта5500.0 БАМ

Припрема/ажурирање планова управљања заштићеним подручјима који интегришу мјере прилагођавања климатским промјенама

Предмет овог задатка укључује: 1. припрема/ажурирање заштићених подручја Планови управљања који интегришу мјере прилагођавања климатским промјенама и 2. свеобухватна процјена ризика од утицаја климатских промјена за пилот заштићена подручја. Наведено ће се проводити за сљедећа заштићена подручја: - Национални парк Сутјеска, - Национални парк Козара, - Национални парк Дрина...

Број пројекта1259081
СтатусАктиван
Тип пројектаМеђународни стручни (професионални)
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Горан Трбић
Пројектни тимЖељка Остојић
др Игор Трбојевић
Бранка Трнинић
проф. др Неда Живак
проф. др Радислав Тошић
проф. др Тања Максимовић
проф. др Биљана Лубарда
проф. др Рајко Гњато
др Милан Медаревић
мр Марко Иванишевић
проф. др Радослав Декић
ФинансијерRAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA UNDP
Почетак реализације01.04.2023.
Завршетак пројекта30.04.2024.
Вриједност пројекта--

Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана

Циљ пројекта је развој стручног кадра из области еколошког мониторинга и биоиндикација акватичних екосистема кроз развој и имплементацију већег броја LLL (LifeLong Learning) стручних тренинга, као и јачање капацитета и умрежавање високошколских установа у региону Западног Балкана. У склопу пројекта ће бити формирана Академска мрежа и истраживачка платформа за Западни Балкан из области еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода...

Број пројекта1259043
СтатусАктиван
Тип пројектаЕразмус+
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Свјетлана Лолић
Пројектни тимпроф. др Драгојла Голуб
Бранка Трнинић
проф. др Дејан Дмитровић
проф. др Радослав Декић
проф. др Тања Максимовић
проф. др Маја Манојловић
проф. др Биљана Лубарда
Јелена Рожић, ма
проф. др Рајко Гњато
проф. др Горан Трбић
Сњежана Ратковић
Тања Гостић, ма
Сања Карајлић
ФинансијерЕвропска унија
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта31.03.2023.
Вриједност пројекта121645.0 БАМ

Детекција патогених и аероалергених гљивица у школским установама на подручју Републике Српске

У оквиру COST акције „Adopt“ истраживачки тим из Републике Српске истражује присуство спора патогених и алергених гљивица у биоаеросолу који је један од путева њиховог ширења, нарочито у затвореним просторима...

Број пројекта1259036
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни научноистраживачки - Остали
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Свјетлана Лолић
Пројектни тимпроф. др Маја Манојловић
проф. др Радослав Декић
проф. др Биљана Лубарда
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.01.2020.
Завршетак пројекта16.11.2023.
Вриједност пројекта2500.0 БАМ

Стање екосистема и мјере заштите природних језера на Зеленгори

Истраживачки пројекат се односи на 8 (осам) природних језера Зеленгоре, смјештених на надморској висини између 1400 и 1700 m. Прелиминарни резултати до којих се дошло непосредним увидом показују видне знаке еутрофикације неких језера, посебно Црног језера. Очито, ради се о промјени параметара животне средине језерских екосистема, условљених прије свега промјеном термичких режима, а измијењени еколошки услови водних система директно се одражавају на састав биљног и животињског свијета у њима...

Број пројекта0830907
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Рајко Гњато
Пројектни тимпроф. др Горан Трбић
проф. др Биљана Лубарда
проф. др Даворин Бајић
мр Марко Иванишевић
проф. др Радослав Декић
Марко Станојевић, ма
ФинансијерМинистарство науке и технологије Републике Српске
Почетак реализације01.12.2015.
Завршетак пројекта02.11.2018.
Вриједност пројекта15800.0 БАМ