Navigacija

Igor Dujlović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke viši asistent 25. maj 2017.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2241 Osnovi softverskog inženjerstva
2246 Programski jezici 2
2259 Osnovi softverskog inženjerstva
2272 Mrežno i distribuirano programiranje
2279 Internet programiranje
2344 Sistemi sa bazama podataka
2384 Sistemi sa bazama podataka
A301 Strukture podataka i algoritmi
A401 Programski jezici 2
F702 Internet programiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prijedlog sistema za pomoć pri online kupovini

  Časopis INFO M
  Godina 2016
  Autori Igor Dujlović
  Volumen 15
  Broj 58
  Strana od 31
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija

  Časopis INFO M
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Volumen 12
  Broj 46
  Strana od 11
  Strana do 18
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  An Approach to Web-based Visualization of Automatically Generated Data Models

  Naučni skup EUROCON 2019
  DOI 10.1109/EUROCON.2019.8861729
  Publikacija IEEE EUROCON 2019 -18th International Conference on Smart Technologies
  Godina 2019
  Autori Igor Dujlović, Nikola Obradović, Aleksandar Keleč, Dražen Brđanin, Goran Banjac i Danijela Banjac
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8861729

  Performance analysis on Android SQLite database

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717652
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Igor Dujlović
  Strana od 1
  Strana do 4

  One approach for full-text search of files in MongoDB based systems

  Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717777
  Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Keleč, Igor Dujlović i Nikola Obradović
  Strana od 1
  Strana do 6

  Facebook Messenger Bots and Their Application for Business

  Naučni skup 24th Telecommunications forum TELFOR 2016
  DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818926
  Publikacija Telecommunications Forum (TELFOR), 2016 24th
  Godina 2016
  Autori Dijana Vuković i Igor Dujlović

  Cross-platform web based real-time communication in web TV and video on demand systems

  Naučni skup ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  DOI 10.1109/ELMAR.2015.7334497
  Publikacija ELMAR (ELMAR), 2015 57th International Symposium
  Godina 2015
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 65
  Strana do 68

  Upotreba novih funkcionalnosti HTML5 pri razvoju web i mobilnih aplikacija

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 864
  Strana do 869
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-1.pdf

  Razvoj hibridnih mobilnih aplikacija pomoću PhoneGap platforme

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA, Vol. 12
  Godina 2013
  Autori Igor Dujlović i Zoran Đurić
  Strana od 870
  Strana do 874
  Veb adresa http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2013/radovi/RSS-6/RSS-6-2.pdf

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić i Marina Todorović