Navigacija

Nikola Obradović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
  • Elektrotehnički fakultet-Katedra za računarstvo i informatiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računarske nauke viši asistent 28. februar 2019.
Računarske nauke asistent 15. april 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2227 Programiranje 1
2235 Programiranje 2
2246 Programski jezici 2
2251 Arhitektura računara
2272 Mrežno i distribuirano programiranje
2280 Testiranje i kvalitet softvera
M505 Arhitektura računara

Bibliografija

Radovi u časopisima

    TEHNIKE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA ANDROID FRAGMENTACIJE

    Časopis INFO M
    Godina 2015
    Autori Nikola Obradović i Zoran Đurić
    Volumen 55
    Strana od 28
    Strana do 34
    Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

    REDBUL: An Online System for Reverse Engineering of Relational Databases

    Naučni skup Int. Conf. on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA–2020
    DOI 10.1109/INISTA49547.2020.9194652
    Publikacija Proc. of the Int. Conf. on INnovations in Intelligent SysTems and Applications INISTA–2020
    Godina 2020
    Autori Dražen Brđanin, Dragana Vukovic, Goran Banjac, Aleksandar Keleč, Igor Dujlović, Nikola Obradović i Danijela Banjac
    Strana od 1
    Strana do 6
    Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9194652

    An Approach to Web-based Visualization of Automatically Generated Data Models

    Naučni skup EUROCON 2019
    DOI 10.1109/EUROCON.2019.8861729
    Publikacija IEEE EUROCON 2019 -18th International Conference on Smart Technologies
    Godina 2019
    Autori Igor Dujlović, Nikola Obradović, Aleksandar Keleč, Dražen Brđanin, Goran Banjac i Danijela Banjac
    Strana od 1
    Strana do 6
    Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8861729

    Monitoring of Distributed Computing Infrastructure in the VI-SEEM Project

    Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717755
    Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    Godina 2019
    Autori Mihajlo Savić, Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Miloš Ljubojević
    Strana od 1
    Strana do 6
    Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8717755

    Performance analysis on Android SQLite database

    Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717652
    Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    Godina 2019
    Autori Nikola Obradović, Aleksandar Keleč i Igor Dujlović
    Strana od 1
    Strana do 4

    One approach for full-text search of files in MongoDB based systems

    Naučni skup 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    DOI 10.1109/INFOTEH.2019.8717777
    Publikacija 2019 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH)
    Godina 2019
    Autori Aleksandar Keleč, Igor Dujlović i Nikola Obradović
    Strana od 1
    Strana do 6

    Prijedlog rješenja za automatizovano generisanje rezultata testiranja Java aplikacija baziranog na integraciji JUnit alata i JavaDoc generatora dokumentacije

    Naučni skup INFOTEH
    Publikacija Zbornik radova INFOTEH - Jahorina, Vol. 16
    Godina 2017
    Autori Nikola Obradović i Aleksandar Keleč
    Strana od 489
    Strana do 493
    Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/RSS-1/RSS-1-4.pdf

Projekti

Uvođenje i testiranje tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone

Cilj ovog je uvođenje i testiranje savremene tehnologije za razvoj i implementaciju kontekstno svjesnih aplikacija i sistema za mobilne telefone, sa mogućnošću provjere na pilot-tehnologiji. To je tehnologija za projektovanje i realizaciju sistema za kontekstno upravljanje u različitim primjenama pomoću inteligentnog mobilnog telefona kao univerzalnog uređaja...

Broj projekta 8300600
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni razvojni
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zlatko Bundalo
Projektni tim prof. dr Dušanka Bundalo
prof. dr Ratko Dejanović
Zlatko Dejanović, ma
Nikola Obradović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 23.12.2019.
Vrijednost projekta 5170.0 BAM