Navigacija

prof. dr Jelica Predojević-Samardžić
redovni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija redovni profesor 25. jun 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07KP Klinička propedevtika
ISM07NNT Neonatologija
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ZM Zdravlje mladih
OBA18PNJZBD Pedijatrija | Njega zdravog i bolesnog djeteta sa posebim osvrtom na novorođenče
OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ07S2 Sestrinstvo II
OZNJ16ZNJDAP Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija
OZNJ16OT Osnovi transfuziologije
OZNJ16UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
ZNJID136 Zdravstvena njega i ishrana djece

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Bukara-Radujković, Aleksandra Serdar, Stevan Bajić, V. Kuzmanović i Olivera Ljuboja
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  THE EFFECT OF OXYGEN THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY OF PREMATURITY

  DOI DOI 10.5457/p2005-114.120
  Časopis Paediatrics Today
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Milka Mavija, Dimitrije Nikolić i Vesna Marinković
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 144
  Strana do 153
  Veb adresa http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.900.5163&rep=rep1&type=pdf

  Activites of proximal tubule enzymes and albumin concentration in urine of children treated with methotrexate

  DOI doi: 10.7251/COMEN1501074V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen VI
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 79

  Alkaline phosphatase enzyme and lactate dehydrogenase activity in urine of patients treated with methotrexate

  DOI 10.7251/COMEN1401146V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović-Plavšić, Snežana Uletilović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 146
  Strana do 150

  THE ACTIVITY OF PROXIMAL TUBULE ENZYMES IN THE URINE OF CEPHALEXIN-TREATED PATIENTS

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Živko Saničanin
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 131
  Strana do 134

  Aktivnost enzima ß- glukuronidaze i alkalne fosfataze u urinu pacijenata tretiranih cefaleksinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Volumen 5
  Strana od 1
  Strana do 4

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin

  DOI 10.2478/v10011-010-0002-2
  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2010
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 44
  Strana do 47

  Intrakranijalno krvarenje kod pacijenta oboljelog od sistemske sklerodermije

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2010
  Autori Olivera Ljuboja, Daliborka Tadić, Vlado Đajić, Jelica Predojević-Samardžić i Vladimir Mirošljević
  Strana od 46
  Strana do 49

  Aktivnost lizozomalnih enzima proksimalnih tubula u urinu pacijenata neonatalnog perioda tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Snežana Uletilović, Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Davidović-Plavšić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 2
  Strana od 175
  Strana do 179

  Aktivnost ß- glukuronidaze u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Tatjana Vujić, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić i Živko Saničanin
  Volumen 47
  Strana od 25
  Strana do 28

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić i Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  Activities of proximal tubule enzymes in urine of patients treated with gentamicin

  Časopis JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Nivo alkalne fosfataze u urinu kao indikator nefrotoksičnosti gentamicina

  Časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Biljana Davidović-Plavšić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Volumen 46
  Strana od 1
  Strana do 3

  Efekti primjene fizikalne terapije i rehabilitacije u liječenju djeteta oboljelog od sklerodermije-prikaz slučaja (apstrakt).

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2007
  Autori Branislava Marjanović, Jelica Predojević-Samardžić, Slavica Jandrić, M Ćelić, Djurdjica Stevanović-Papić i Gabrijela Mirković
  Volumen 37
  Broj Suppl 1
  Strana od 97
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

  Sindrom krupa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić i Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

Radovi sa skupova

  Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome type III: a case report

  Naučni skup International Primary Immunodeficiencies Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić, Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac i Dragana Malčić-Zanić
  Veb adresa https://www.ipic2017.com/abstracts-for-poster-presentation/

  Kontroverze u terapiji djece sa Gravesovom bolešću

  Naučni skup Prvi Kongres pedijatara RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova sa kongresa
  Godina 2017
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković i Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 79
  Strana do 79

  Incidenca i mogućnost liječenja pacijenata sa hemofilijom u BiH

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Edo Hasanbegović, Dragana Malčić-Zanić, Senada Mehadžić i Želimir Erić
  Strana od 156
  Strana do 156

  Imunofenotipske i citogenetske karakteristike ALL u djece liječene na Klinici za dječije bolesti u periodu od 2005.-2015.

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Đurđević-Banjac, Dragana Malčić-Zanić i Želimir Erić
  Strana od 107
  Strana do 108

  Esencijalna trombocitemija-rijetka bolest u dječijoj dobi-prikaz slučaja

  Naučni skup 1.kongres pedijatara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Dragana Malčić-Zanić, Jelica Predojević-Samardžić, Violeta Kovačević-Dragosavljević i Želimir Erić
  Strana od 106
  Strana do 106

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević i Dragica Draganović

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić i Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

  Urinary activities of proximal tubule enzymes in patients treated with cephalexin

  Naučni skup XVII CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2010
  Autori Tatjana Vujić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Biljana Davidović-Plavšić i Živko Saničanin
  Strana od 412
  Strana do 412

  Nephrotoxic effects of gentamicin in patients in the neonatal period

  Naučni skup XVI CONGRESS OF MEDICAL BIOCHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE with international participations
  Godina 2008
  Autori Tatjana Vujić, Biljana Davidović, Snežana Uletilović, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Strana od 299
  Strana do 299

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić i N. Đurđević
  Strana od 139

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović i Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Velika porođajna masa snažan prediktor gojaznosti

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić i Stevan Bajić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Aktivnost enzima u urinu pacijenata tretiranih gentamicinom

  Naučni skup 2nd FESCC Symposium for Balkan Region XV Kongres medicinskih biohemičara Srbije
  Godina 2006
  Autori Biljana Davidović, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Uletilović, Dragana Malčić i Živko Saničanin
  Strana od 504
  Strana do 505

  Higher birth weight as a strong predictor of obesity.

  Naučni skup 45th Annual Meeting of the ESPE
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2006
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Dragan Zdravković i Jelica Predojević-Samardžić
  Strana od 203
  Strana do 203

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković i Olivera Ljuboja

  Od neonatalnog skriniga sluha do kohlearne implantacije: dileme i kritične tačke

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Determination of Body Mass Index in Banja Luka children and adolescents.

  Naučni skup ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2005
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić i Dragan Zdravković
  Strana od 391
  Strana do 391

  Prevalence of overweight and obesity among Banja Luka children and adolescents: Sensitivity and specificity of BMI and skinfold thicknessess in detecting obesity

  Naučni skup ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology
  Publikacija Hormone research, Abstracts
  Godina 2005
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić i Dragan Zdravković
  Strana od 387
  Strana do 387

  Acute poisoning among children admitted to pediatric clinic in Banja Luka.

  Naučni skup 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries, Banja Luka, BiH
  Publikacija The proceeding of the 6th Xenobiotic metabolism and toxicity workshop of Balkan countries,
  Godina 2004
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić, Jelica Predojević-Samardžić, Lana Nežić i Nataša Stojaković
  Strana od 35

Ostali radovi

  Imunofenotipska i citogenetske karakteristike akutne limfoblastne leukemije u djece liječenu u periodu 2003. do 2013. na Klinici za dječije bolesti u Banja Luci

  Godina 2013
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Banjac Đurđević, Dragana Malčić Zenić, Aleksandra Serdar i Vladimir Mirošljević
  Strana od 104