Navigacija

mr Ljilja Solomun

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Terminal deletion of chromosome 10p13 as a cause of hypoparathyroidism in a neonate

  DOI 10.5457/p2005-114.204
  Časopis Central European Journal of Paediatrics
  Godina 2018
  Autori Nina Marić, Gordana Bukara-Radujković, Ljilja Solomun i Dragica Jojić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 88
  Strana do 91
  Veb adresa https://cejpaediatrics.com/index.php/cejp/article/view/310/pdf

  Primarna hipokalcijemija sa hipomagnezijemijom

  DOI 10.7251/ScEPED1801039S
  Časopis Scripta Pediatrica
  Godina 2018
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Nina Marić, Borjana Solomun i Vanja Bobić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  Procena riziko faktora kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Medicinska istraživanja
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Dragica Draganović, Ljilja Solomun, Stojislav Konjević i M. Preradović
  Volumen 49
  Strana od 19
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Becknjith Njiedemannov sindrom (BWS) – prikaz slučaja

  Naučni skup Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Nina Marić i Borjana Solomun
  Strana od 88
  Strana do 88

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević i Dragica Draganović

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić i Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

  Razvoj govorne razumljivosti nakon kohlearne implantacije.

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, LJilja Solomun i Ljiljana Cota

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić i N. Đurđević
  Strana od 139

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409