Navigacija

dr Snežana Petrović-Tepić

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ16ZNJDAP Zdravstvena njega djece i adolescenata i pedijatrija
OZNJ16UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OFT18OZNJF Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Bukara-Radujković, Aleksandra Serdar, Stevan Bajić, V. Kuzmanović i Olivera Ljuboja
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

  Assessment of the quality of life in children and adolescents with asthma

  DOI 10.14528/snr.2018.52.2.195
  Časopis OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić i Darija Knežević
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.obzornikzdravstvenenege.si

  Interleukin 6 u maternalnom serumu kao marker bakterijske infekcije i prijevremenog porođaja

  DOI doi: 10.18575/msrs.sm.s.17.16
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Želimir Erić, Aleksandra Patić, Mirjana Bogavac i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 48
  Broj 2
  Strana od 114
  Strana do 119
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr/component/content/article/128

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim

  DOI 10.11608/sgnj.2017.22.037
  Časopis Sestrinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 224
  Strana do 229
  Veb adresa www.hrcak.hr

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić i Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  In cidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja i Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić i Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

Radovi sa skupova

  Cerebral Oximetry In Critically Ill Patients With Neurotrauma

  Naučni skup Beogradski Anestezija Forum 2019
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Darko Golić, Dragan Švraka, Keleman Nataša i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 101
  Strana do 105

  Benefits of early ultrasound diagnosis of congenital urinary tract obstruction in children

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2017
  Autori Sanja Jovičić, Mirka Šarović Vukajlović, Zoran Obradović, Ljubica Bojanić i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 68
  Strana do 69

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević i Dragica Draganović

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović i Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Incidenca novorođenčadi sa tetralogijom Fallot, kompletnom transpozicijom velikih arterija i dvostrukom izlaznom desnom komorom u regiji Banja Luka

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Stevan Bajić, Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Gordana Bukara-Radujković i Snežana Petrović-Tepić
  Strana od 117
  Strana do 117

  Velika porođajna masa snažan prediktor gojaznosti

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Gordana Bukara-Radujković, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić i Stevan Bajić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković i Olivera Ljuboja

Knjige

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković i Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga