Navigacija

mr Branislava Marjanović

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Fizio-rehabilitacioni tretman pacijenta sa reumatoidnim artritisom, obostranom endoprotezom i kontrakturama koljena i kukova- prikaz slučaja. (apstrakt)

  Časopis Balneoclimatologia
  Godina 2007
  Autori Stojanka Novaković, Biljana Majstorović, Slavica Jandrić, Dobrinka Živanić, Biljana Jovanović i Branislava Marjanović
  Volumen 31
  Broj Suppl 2
  Strana od 136
  Strana do 137

  Efekti primjene fizikalne terapije i rehabilitacije u liječenju djeteta oboljelog od sklerodermije-prikaz slučaja (apstrakt).

  Časopis ACTA RHEUMATOLOGICA BELGRADENSIA
  Godina 2007
  Autori Branislava Marjanović, Jelica Predojević-Samardžić, Slavica Jandrić, M Ćelić, Djurdjica Stevanović-Papić i Gabrijela Mirković
  Volumen 37
  Broj Suppl 1
  Strana od 97
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.reumatologija.org.rs/

Radovi sa skupova

  Proksimalna fokalna femoralna deficijencija - prikaz slučaja (apstrakt)

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Branislava Marjanović, Biljana Majstorović, Jelena Bera, Zorislava Bajić i Prodanović Boris
  Strana od 301
  Strana do 302

  Klinička i neuroimidžing korelacija (CT; MRI) u praćenju neuromotoričkog razvoja djece (apstrakt)

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera, Boris Prodanović i Zorislava Bajić
  Strana od 186
  Strana do 187

  Funkcionalne posljedice i rehabilitacija nakon operativno liječene tvorbe slične tumorima.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike srpske
  Godina 2015
  Autori Branislava Marjanović, Jelena Bera i Zorislava Bajić
  Strana od 315
  Strana do 316

  Funkcionalni ishod kod djece sa suprakondilarnim prelomom humerusa.

  Naučni skup 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Publikacija Zbornik radova 6 kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, 2006. Vrnjačka Banja, (Srbija), Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore, Vrnjačka Banja, novembar 01-04, 2006
  Godina 2006
  Autori Slavica Jandrić, Draško Prtina, Branislava Marjanović i Ešref Bećirević
  Strana od 192
  Strana do 193

  Ishod rehabilitacije kod djeteta nakon traume sa komom i kliničkom slikom kvadriplegije-prikaz slučaja.

  Naučni skup V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006.
  Publikacija Zbornik radova V Fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, Igalo, 9-12.3.2006, Udruženje fizijatara Srbije i Crne Gore i Institut „Dr Simo Milošević“, Igalo, 2006
  Godina 2006
  Autori Branislava Marjanović, Đurđica Stevanović-Papić, Slavica Jandrić, Vladimira Šolaja, Dobrinka Dragić, Slobodanka Šormaz i Stojanka Novaković
  Strana od 154
  Strana do 156.

  Primjena ortoza i ortopedskih pomagala u liječenju djeteta sa artrogripozom

  Naučni skup Treći fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore
  Godina 2003
  Autori Branislava Marjanović, Nataša Majstorović, Vladimira Šolaja i Tatjana Nožica-Radulović