Navigacija

prof. dr Dejan Mikerević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-047
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije vanredni profesor 24. decembar 2015.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2GiFM Globalizacija i finansijski menadžment
2I14BUHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
2I14RUHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
2O14BGFM Globalizacija i finansijski menadžment
2O14RGFM Globalizacija i finansijski menadžment
2UHV Ulaganje u hartije od vrijednosti
Akademske studije drugog ciklusa, Akademske studije prvog ciklusa
2MFIN Međunarodne finansije
Akademske studije prvog ciklusa
1AHOV Analiza hartija od vrijednosti
O17RAHO Analiza hartija od vrijednosti
O17FAHO Analiza hartija od vrijednosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Yield Curve in Bosnia and Herzegovina: Financial and Macroeconomic Framework

  Časopis UTMS Journal of Economics
  Godina 2018
  Autori Bojan Baškot, Silivije Orsag i Dejan Mikerević
  Strana od 1
  Strana do 15

  Strane direktne direktne investicije i razvoj malih tranzicijskih privreda

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Silvije Orsag, Dejan Mikerević i Bojan Baškot
  Strana od 203
  Strana do 221

  Finansijske inovacije za pretvaranje tradicionalnih finansijskih proizvoda u hartije od vrijednosti

  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević i Silvije Orsag
  Strana od 44
  Strana do 54
  Veb adresa http://www.financingscience.org/index.php/sr/

  Likvidnost kao poluga ostvarivanja vrhunskog cilja preduzeća

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 22
  Strana do 34
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Razvoj tranzicionih zemalja u uslovima globalizacije i kriza

  Časopis Časopis Instituta ovlaštenih računovođa Crne Gore
  Godina 2014
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 164
  Strana do 176
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

  Dugovi – izvor finansijske i ekonomske nestabilnosti u svijetu

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Dejan Mikerević
  Strana od 52
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/

  Prednosti i ograničenja dokapitalizacije malih i srednjih preduzeća

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Dejan Mikerević i Saša Petković
  Volumen 9
  Broj 8
  Strana od 18
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Sekjuritizacija štednje

  Naučni skup Finansijsko izvještavanje i upravljanje kao determinante uspješnijeg poslovanja“, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Vrućica, Septembar 2015.
  Godina 2015
  Autori Dejan Mikerević i Silvije Orsag

  Jednostavnost ekonomske teorije i kompleksnost njenog prakticiranja – poseban osvrt na paradoks tranzicionih zemalja

  Naučni skup Osmi međunarodnog ekonomskog foruma pod nazivom „Korporativno upravljanje u BiH – kako i kuda dalje???“, Revikon, Dubrovnik, Decembar 2013.
  Godina 2013
  Autori Dejan Mikerević

  Aktuelna dužnička kriza – opasnosti i perspektive“

  Naučni skup Šesti kongres računovođa i revizora Crne Gore pod nazivom “Finansijsko izvještavanje u funkciji unapređenja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Veb adresa http://www.isrcg.org/

Knjige

  Međunarodno finansijsko i valutno tržište

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka i Finrar
  ISBN 19.3
  Godina 2011
  Autori Dejan Mikerević
  Tip knjige ostale naučne publikacije