Navigacija

mr Dalibor Tomaš
viši asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet
051/430-030
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za ekonomsku teoriju, analizu i politiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija viši asistent 27. april 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1EJS Ekonomija javnog sektora
I17PEJS Ekonomika javnog sektora
O14MIK Mikroekonomija
O2018IMIK Mikroekonomija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj međunarodnih finansijskih institucija na ekonomski položaj Republike Srpske

  DOI 10.7251/ACE1727223T
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2017
  Autori Dalibor Tomaš
  Volumen XV
  Broj 27
  Strana od 223
  Strana do 256
  Veb adresa http://www.ae.ef.unibl.org/broj27/e-ActaEconomica-broj27-DTomas.pdf

  Uticaj spoljne trgovine na privredni rast Republike Srpske

  DOI 10.7251/ACE1420125K
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2014
  Autori Milenko Krajišnik i Dalibor Tomaš
  Volumen 12
  Broj 20
  Strana od 125
  Strana do 153
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org

  Lorencova kriva kao pokazatelj tržišne koncentracije u sektoru osiguranja Republike Srpske

  DOI 10.7251/FIN1302022T
  Časopis FINANCING
  Godina 2013
  Autori Dalibor Tomaš
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 22
  Strana do 29
  Veb adresa http://www.financingscience.org

  Problem odnosa vlasnika i menadžera pri postojanju asimetričnih informacija

  DOI 10.7215/ACE1217101T
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2012
  Autori Dalibor Tomaš
  Volumen 10
  Broj 17
  Strana od 101
  Strana do 126
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org

Radovi sa skupova

  Fiscal and Monetary Stabilization Policy of the "Closed" Economy

  Naučni skup Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies
  Publikacija Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies: Assessment of the last 25 years, going beyond the "transition"
  Godina 2015
  Autori Dalibor Tomaš, Jasmin Komić i Darko Milunović
  Strana od 201
  Strana do 226
  Veb adresa http://www.redete.org/doc/Fourth-REDETE-Conference_web.pdf

Ostali radovi

  Uticaj finansijske konkurentnosti privrede na ekonomski razvoj Republike Srpske

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Saša Vučenović, Saša Petković, Željana Jovičić, Dalibor Tomaš, Dragan Milovanović, Milutin Dobrilović, Miodrag Čoprka i Milan Grahovac