Навигација

Архива новости

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мирјане Делић-Јовић, под насловом: "Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактеристике и садржај Escherichia coli у фецесу" дати на увид јавности....

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Јелене Никитовић, под насловом: "Метаболички профил високо млијечних крава у зависности од физиолошког статуса, географског подручја и исхране" дати на увид ј...

Комисија у саставу: Др Никола Мићић, редовни професор на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Хортикултура и Биометрика,  Др Драгутии Мијатовић, ванредни професор на Пољопривредном факултету  Др Нада Кораћ, редовни пр...

Дана 05. 10. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Гордана Роквић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политик...

Дана 27. 09. 2012. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бесим Салкић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у Босни и Херцеговини" Одбрана докторск...

Дана 21. 09. 2012. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Сретенка Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима ...

Комисија у саставу:1. Др Милан Крајиновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област Сточарство, предсједник Комисије; 2. Др Мила Савић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београд...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извеитаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године, за избор наставника на уиу науЕну област Анатомија и ф~иологија иивотиња, именована Одлуком Наставно-...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Гордане Роквић, под називом "Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине коресподентног са политиком руралног развоја Европске Уније" дата на увид јавности. Заинтересовани исту...

Дана 12. 07. 2012. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Славица Самарџић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Типични херцеговачки производ Сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцегов...

Др Илија Комљеновић, редовни професор на предметима: Опште ратарство, Системи ратарске производње, Ратарство и Основе биљне производње, ужа научна област: Ратарство на Пољопривредном факултету у Бањој Луци, предсједник,Др Владо Ковачевић, редовни профе...

Академик проф. др Васкрсије Јањић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци Проф. др Милица Мојашевић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду, Проф. др Ибрахим Елезовић, редовни професор, Пољопривредн...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Пољопривредног факултета Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета, Универзитета у Бањалуци, број:10/3.82-42-7ц/12 од 26.1.2012. године ...

1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Сточарство, предсједник; 2. Др Лидија Перић, варедни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Сточарст...

Комисија у саставу: 1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Репродукција и стерилитет животиња, предмети: Репродукција животиња, предсједник; 2. Др Драгутин Матаругић, редовни про...

Комисија у саставу: 1. Др Златан Ковачевић, доцент на Пољопривредном факултету, Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија, и Ботаника; 2. Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор Биотехничког факултета, Универзи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пољопривредна технологија и биотехнологија хране Лидија Томић

Јавна набавка лабораторијске опреме за потребе Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци. Обавјештење о јавној набавци објављено је у „Службеном гласнику БиХ“, број: 1 од 09.01.2012. године.  

Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област Хортикултура и Заштита и одрживо коришћење генетичких ресурса, Универзитет у Бањалуци; Др Горица Пауновић, ванредни професор, ужа нуачна област Воћарство (Хортикултура), Универзитет у Крагујевцу; ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пољопривредна биотехнологија и биотехнологија хране Љубомир Радош

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Дана 22. 12. 2011. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Синиша Митрић браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Проучавање биолошке активности, перзистентности и мобилонос...

Комисија у саставу: Академик Васкрсија Јањић, редовни професор на Пољопривредном факултету, Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија; предмети: Општа фитофармација, Посебна фитофармација, Основе хербологије ...

Др Зоран Марковић, редовни професор, на предметима Рибарство и Аквакултура, ужа научна област Рибарство, на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду Др Миланка Дринић, ванредни професор на предметима: Основи исхране животиња, Исхрана непрежива...

Др Родољуб Ољача, редовни професор, ужа научна област Исхрана и физологија биљака, Универзитет у Бањој Луци, Др Боривој Крстић, редовни професор, ужа научна област Физологија биљака, Универзитет у Новом Саду, Др Никола Мићић, редовни професор, ужа на...

Др Стево Мирјанић, редовни професор, на предметима: Економика и организација у пољопривреди, Основе политике руралног развоја, Економика пољопривреде и међународне интеграције, Организација и економика производње биљних производа, Организација и економ...