Навигација
Viber

Обавјештење о давању на увид јавности магистарске тезе кандидата Милана Кошчице

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Обавјештавамо јавност да је магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Милана Кошчице, под називом

"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"

дата на увид јавности.
Заинтересовани исту могу добити на увид у библиотеци Пољопривредног факултета у Бањој Луци од 10.00 до 13.00 часова сваког радног дана.