Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за ибор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примјене

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за ибор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примјене Лејла Хаирић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геоинформатика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геоинформатика Младен Амовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетски референтни системи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетски референтни системи Дејан Васић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Музичко стваралаштво

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Музичко стваралаштво Давид Мастикоса

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примјене

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примјене Мирјана Милијевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција Огњен Мијатовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија заштите животне средине

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Технологија заштите животне средине Небојша Кнежевић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физика кондензоване материје (укључујући физику чврстог тијела, суперпроводивост)

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физика кондензоване материје (укључујући физику чврстог тијела , суперпроводивост) др Бланке Шкипине

Закључак ННВ Рударског факултета којим комисија мора отклонити формалне недостатке или неправилности у извјештају кандидата Бошка Вуковића

Закључак ННВ Рударског факултета којим комисија мора отклонити формалне недостатке или неправилности у извјештају кандидата Бошка Вуковића   Прилог : Закључак о исправци у извјештају Небојше Кнежевића

Закључак ННВ Рударског факултета којим комисија мора отклонити формалне недостатке или неправилности у извјештају кандидата Небојше Кнежевића

Закључак ННВ Рударског факултета којим комисија мора отклонити формалне недостатке или неправилности у извјештају кандидата Небојше Кнежевића   Прилог : Закључак о исправци у извјештају Небојше Кнежевића

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методологија социјалних истраживања

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методологија социјалних истраживања Мирјана Дамјенић Братић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примене

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Математичка анализа и примене Јован Микић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подручја социјалног рада

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Подручја социјалног рада Драгана Шћепановић