Навигација
Viber

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Милана Кошчице

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 28. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Милан Кошчица, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:

"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"

Одбрана магистарског рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране.