Навигација
Viber

Обавјештење о јавној одбрани магистарске тезе кандидата Богољуба Новаковића

Магистарски радовиПољопривредни факултет

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Богољуб Новаковић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:

"Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у крава"

Одбрана магистарског рада је јавна, позивају се сви заинтересовани да присуствују чину одбране.