Navigation

Borislav Vukojević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-029
lokal 421
Katedre
 • Fakultet političkih nauka - Katedra za novinarstvo i komunikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Komunikologija viši asistent September 24, 2020

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MK-7 Komuniciranje sa javnostima
Akademske studije prvog ciklusa
N-17 Novinarski žanrovi
N20-1 Osnove komunikologije
N20-20 Savremeno novinarstvo
N20-22 Neverbalno komuniciranje
N-27 Medijske regulative
N-36 Novinarstvo u štampi
N-39 Javno mnjenje
N-47 Internet novinarstvo
N-54 Odnosi s javnošću
N-55 Istraživačko novinarstvo 2
N-59 Uvod u novinarstvo
P-45 Političko javno mnjenje
PN20-3 Osnove komunikologije
S20-4 Osnove komunikologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Price elasticity of demand for cigarettes in Bosnia and Herzegovina: microdata analysis

  DOI 10.1136/tobaccocontrol-2019-055258
  Časopis Tobacco Control
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Anđela Pepić, Saša Petković, Jovo Ateljević, and Borislav Vukojević
  Volumen 29
  Broj 5
  Strana od 304
  Strana do 309
  Veb adresa https://tobaccocontrol.bmj.com/content/29/Suppl_5/s304

  Estimation of Price Elasticity of Demand for Cigarettes in Bosnia and Herzegovina – Macro Data Analysis

  DOI 10.28934/ea.20.53.1.pp59-71
  Časopis Economic Analysis
  Godina 2020
  Autori Dragan Gligorić, Saša Petković, Anđela Pepić, Jovo Ateljević, and Borislav Vukojević
  Volumen 53
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/ea/article/view/1219/1074

  Medijska slika Republike Srpske – izazovi odgovornog novinarstva (zbornik Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu)

  Časopis Letopis Matice srpske
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Volumen Knjiga 497
  Broj 6
  Strana od 910
  Strana do 914
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_497_6/18%20Vukojevic.pdf

  Dizajn istraživanja; prikaz knjige Dizajn istraživanja: kvantitativni, kvalitativni i mješoviti metodološki pristupi, autor J.W. Creswell

  Časopis POLITEIA
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Broj 12
  Strana od 191
  Strana do 194
  Veb adresa https://www.academia.edu/33453202/Dizajn_istra%C5%BEivanja_prikaz_knjige_

  The uses and abuses of participatory ideologies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

  Mediji u Republici Srpskoj: publike i sadržaji u kontekstu teorije koristi i zadovoljstva

  DOI 10.5937/comman10-9184
  Časopis CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
  Godina 2015
  Autori Borislav Vukojević
  Volumen 10
  Broj 34
  Strana od 29
  Strana do 52
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1452-74051534029V

  Politički marketing: nauka ili vještina

  Časopis Nova naučna edukativna misao
  Godina 2014
  Autori Borislav Vukojević
  Broj 1
  Strana od 48
  Strana do 61
  Veb adresa https://www.academia.edu/19689510/Politički_marketing_nauka_ili_vještina

  INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI MODELI ONLAJN OBRAZOVANJA; PRIMENJENI MODULI U OTVORENIM UNIVERZITETIMA

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Borislav Vukojević and Tatjana Duronjić
  Volumen 10
  Broj 18
  Strana od 143
  Strana do 161
  Veb adresa https://www.academia.edu/19689396/Informaciono-komunikacioni_modeli_online_obrazovanja_primenjeni_moduli_u_otvorenim_univerzitetima

Radovi sa skupova

  Interpretation Of Non-Verbal Signs In The Instant Internet Communication Via Viber And Facebook Messenger.

  Naučni skup Social Change In The Global World
  DOI 004.738.5:316.472.4
  Publikacija SOCIAL CHANGE IN THE GLOBAL WORLD
  Godina 2016
  Autori Nataša Jović, Borislav Vukojević, and Bojana Miodragović
  Strana od 943
  Strana do 959

Ostali radovi

  Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

  Godina 2018
  Autori Borislav Vukojević

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu: "Istraživanje kulturnih potreba građana Republike Srpske"

  Godina 2017
  Autori Bojana Miodragović, Borislav Vukojević, and Nataša Zeljić

  Al Jazeera Balkans: Between foreign capital and responsible journalism

  Učešće u naučno-istraživačkom projektu "Tumačenje neverbalnih poruka u trenutnoj internetskoj komunikaciji kod mladih"

  Izdavač Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2015
  Autori Bojana Miodragović and Borislav Vukojević
  Veb adresa http://idi.fpnbl.org/tumacenje-neverbalnih-poruka-u-trenutnoj-internetskoj-komunikaciji-kod-mladih/

  Transparentnost vlasništva nad online medijima u BiH

  Izdavač INTERNEWS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, Sarajevo
  Godina 2015
  Autori Borislav Vukojević, Anja Gengo, and Elma Bešlić
  Veb adresa https://www.academia.edu/19681323/Transparentnost_vlasništva_nad_online_medijima_u_BiH

Knjige

  Priručnik za izradu seminarskih i završnih radova

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-720-8-7
  Godina 2018
  Autori Dalibor Savić, Borislav Vukojević, and Bojana Vukojević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 110

  Analiza odgovornosti u novinarstvu

  Izdavač Fakultet političkih nauka u Banjoj Luci
  ISBN 9789997665171
  Godina 2016
  Autori Borislav Vukojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 85

Projekti

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana

Project Number 1250179
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Dijana Bilanovic
Borislav Vukojevic, ma
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2021-12-01
End of the project 2022-10-31
Project value 4000.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 1250167
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants prof. dr Dragan Gligoric
Dragana Preradovic Kulovac, ma
Borislav Vukojevic, ma
Ljubisa Micic, ma
Business Partner Blumerg fondacija putem Univerziteta Ilinois u Cikagu
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2022-12-31
Project value 212211.0 USD

Ukljucivanje odgovornih istrazivanja i inovacija u zemljama Zapadnog Balkana: poboljsanje samoodrzivih ekosistema istrazivanja i inovacija

Project Number 1250156
Status Aktivan
Type of project Horizont 2020
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Borislav Vukojevic, ma
mr Dragana Radulovic
doc. dr Mihajlo Savic
Milica Maric
Business Partner Evropska unija
Beginning of realization 2021-03-01
End of the project 2024-02-29
Project value 104937.0 EUR

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 1250103
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants Borislav Vukojevic, ma
Ljubisa Micic, ma
prof. dr Dragan Gligoric
Dragana Preradovic Kulovac, ma
Business Partner Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Beginning of realization 2019-01-01
End of the project 2022-04-28
Project value 83315.0 BAM

Ubrzavanje napretka u oporezivanju duvana i duvanskih proizvoda u zemljama sa niskim i srednjim prihodom

Project Number 8301012
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Rektorat
Head Andjela Pepic
Participants prof. dr Dragan Gligoric
prof. dr Jovo Ateljevic
prof. dr Sasa Petkovic
Borislav Vukojevic, ma
Business Partner Blumberg fondacija putem Instituta ekonomskih nauka Beograd
Beginning of realization 2018-01-01
End of the project 2018-12-31
Project value 45358.0 BAM