Navigacija

doc. mr Biljana Smailagić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Učiteljski studij
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Umjetničko-teorijske discipline docent 23. jun 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13PDM Predškolsko dijete i muzika
Akademske studije prvog ciklusa
VM112 Vokalno-instrumentalna muzika
MU123 Muzička umjetnost
MU123-10 Muzička umjetnost
PVMP111 Muzički praktikum

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PROCJENE STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA I STUDIJA ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE FILOZOFSKOG FAKULTETA U BANJOJ LUCI O TEORIJSKOJ, PRAKTIČNOJ NASTAVI I AMBIJENTU NA PREDMETIMA MUZIČKOG OPISMENJAVANJA

  Časopis Muzika Časopis za muzičku kulturu
  Godina 2018
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 55
  Strana do 65

  VLADO S. MILOŠEVIĆ: KAMENI SPAVAČ ZA GUDAČKI KVARTET I RECITATORA

  Časopis "MOKRANJAC" , ČASOPIS ZA KULTURU
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 85
  Strana do 99

  Drugi gudački kvartet u ef molu Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Volumen 16 strana
  Broj 2
  Strana od 21
  Strana do 36

  Prvi gudački kvartet Vlade S. Miloševića: Novi pogledi na oblik i strukturu

  Časopis Muzika: časopis za muzičku kulturu
  Godina 2014
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 87

Radovi sa skupova

  FORMALNO - STRUKTURNA ANALIZA SVITE ZA OBOU I GUDAČKI ORKESTAR VLADE S: MILOŠEVIĆA

  Naučni skup TRADICIJA KAO INSPIRACIJA Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog
  Publikacija Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Apstrakti, Akademija umjetnosti, Banja Luka.
  Godina 2019
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 78
  Strana do 79

  ČETVRTI GUDAČKI KVARTET VLADE S. MILOŠEVIĆA: FORMALNO-STRUKTURNA ANALIZA

  Naučni skup NAUČNI skup Vlado Milošević : Enomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tematski zbornik: Tradicija kao inspiracija
  Godina 2016
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 41
  Strana do 50

  Drugi gudački kvartet u f-molu Vlade S. Miloševića

  Naučni skup Naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse"
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 1
  Strana do 73

Ostali radovi

  Tretman forme u kamernim djelima Vlade S. Miloševića

  Izdavač Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Biljana Smailagić
  Strana od 1
  Strana do 142

Knjige

  GUDAČKI KVARTETI I KAMENI SPAVAČ VLADE S. MILOŠEVIĆA -Novi pogledi na oblik i strukturu

  Izdavač Muzikološko društvo Republike Srpske
  ISBN 978-99976-701-0-6
  Godina 2017
  Autori Biljana Smailagić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253

Umjetnički radovi

  Kenjalović, Biljana , Da ispravitsja molitva moja jako kadilo pred Gospodom , večernje, glas 3., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,159-161

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Gospodi vozvah , stihira na stihovnje , glas 8., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka ,2008., 156-158

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi Vozvah ,stihira na stihovnje, glas 7., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 153-155

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Osam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović,Biljana, Gospodi vozvah , stihira na stihovnje, glas 6., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka 2008., 150-152

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008 god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Četiri minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Gospodi vozvah, stihira na stihovnje, glas 5., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 146-149

  Izdavač Akademija umjetnosti Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompozicija-duhovna muzika
  Godina 2001
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vozdjelan ot Boga , tropar ,glas 4., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 141-145

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija- duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Vsjakoje dihanije , stihira na stihovnje , glas 3., STIHIRAR - pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 138-140

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Sedam minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana, Voskresenije Tvoje, stihira na stihovnje, glas 2., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika, Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008., 136-137

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Šest minuta
  Tehnika Horska kompozicija - duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

  Kenjalović, Biljana , Blaženi izgnani, stihira na stihovnje, glas 1., STIHIRAR-pojanje u tradiciji Osmoglasnika,Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2008.,132-135.

  Izdavač Akademija umjetnosti, Banja Luka 2008. god.
  Tip Muzičko delo
  Trajanje Pet minuta
  Tehnika Horska kompoziija-duhovna muzika
  Godina 2000
  Autori Biljana Smailagić

Projekti

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Biljana Babić
doc. dr Sanja Partalo
prof. dr Svetozar Bogojević
doc. Miroslav Drljača
Jasmina Bećirović
prof. dr Brane Mikanović
doc. mr Biljana Smailagić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
mr Danijel Dojčinović
Vladana Gajić
prof. dr Jelenka Pandurević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM