Navigacija

prof. dr Vesna Gajanin
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za anatomiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Anatomija redovni profesor 27. avgust 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18A Anatomija
ISM07A Anatomija
ISM07VA Virtualna anatomija CNS i PNS
ISS07ADA Anatomija i dentalna anatomija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OZNJ07AHE Anatomija, histologija i embriologija
OZNJ16AHE Anatomija | Histologija i embriologija
OMLD18AIH Anatomija i histologija
ORT18ANA Anatomija
OS18A Anatomija
OSI18A Anatomija
OFT18A Anatomija
OFT18FALS Funkcionalna anatomija lokomotornog sistema

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The breast necrosis caused by oral anticoagulant therapy

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH180517127G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2019
  Autori Aleksandar Guzijan, Radoslav Gajanin, Božana Babić, Vesna Gajanin i Bojan Jovanić
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/onlinefirst/127-19OlF-v1.pdf

  Inflammatory myofibroblastic tumour of the pancreas - case report

  Časopis VIRCHOWS ARCHIV
  Godina 2019
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i M Ćuk
  Strana od 310
  Strana do 310

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  DOI 10.2298/VSP160630370G
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković Baroš i Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tumor- an extremely rare case

  Časopis VIRCHOWS ARCHIV
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandra Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, B Babić, Zdenka Gojković i M Ćuk
  Volumen 1
  Strana od 352
  Strana do 352

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tumor and metastatic breast carcinoma – an extremely rare case

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa http://www.srpskiarhiv.rs/en/issues/details.dot?id=66792

  Analiza odnosa pacijenata seoske i urbane sredine u Bosni i Hercegovini prema tumorima kože

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori D Lukić, Z Kričković, Vesna Gajanin, S Paurević, S Sibinčić, N Babić i D Ivić
  Strana od 14
  Strana do 17

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38

  Promjene kvantitativnih parametara neurona ekstraokularnih motornih jedara sa starenjem

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.06
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Božo Krivokuća i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 39
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Promjene neurona i krvnih sudova substantiae nigrae kod čovjeka tokom starenja - morfometrijsko istraživanje

  DOI 10.18575/msrs.sm.e.17.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Božo Krivokuća
  Volumen 48
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_48_1_english.pdf

  Jejunal tumor made of primary gastrointestinal stromal tunor and metastatic breast carcinoma- an extremely rare case

  DOI 10.2298/SARH161107089G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Želimir Erić
  Volumen 145
  Broj 9-10
  Strana od 516
  Strana do 521
  Veb adresa www.srpskiarhiv.rs

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23

  Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Strana od 10
  Strana do 11

  Ekspresija kolagena tipa I u neizmenjenim i osteoartritičnim meniskusima zgloba kolena čoveka

  DOI 10.2298/MPNS1602016S
  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Volumen 69
  Broj 1-2
  Strana od 16
  Strana do 23
  Veb adresa http://dlv.org.rs/wp-content/uploads/2016/02/MedicinskiPregled1-2-2016comp.pdf

  Patologija krvnih sudova glave-intrakranijalne aneurizme

  Časopis Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Skrobić, Zoran Vujković i Vesna Gajanin
  Strana od 91
  Strana do 108

  Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije.

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i Svetozar Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 184
  Strana do 191

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Mirka Šarović Vukajlović
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 83
  Strana do 89
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-01-Gajanin.pdf

  Immunohistochemical expression of p16INK4a in inflammatory, preneoplastic and neoplastic cervical lesions

  Časopis VIRCHOWS ARCHIV
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, B Babić i Živorad Gajanin
  Volumen 1
  Broj 467
  Strana od 1
  Strana do 279

  Imunohistohemijska ekspresija p16INK4a u inflamacijskim, preneoplastičnim i neoplastičnim lezijama grlića materice

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Zoran Vujković, Vesna Gajanin, Zdenka Gojković i Vesna Ljubojević
  Volumen 3
  Broj 4
  Strana od 85
  Strana do 92

  Immunohistochemical expression of p16INKa in inflammatory, preneoplastic and neoplastic cervical lesions.

  DOI 10.2298/MPNS1504085G
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Zoran Vujković, Vesna Gajanin, Zdenka Gojković i Vesna Ljubojević
  Volumen 68
  Broj 3-4
  Strana od 85
  Strana do 92
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2015/0025-81051504085G.pdf

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Pemphigus vulgaris udružen sa Mycosis fungoides

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković Baroš, Bogdan Zrnić i Vesna Gajanin
  Strana od 45
  Strana do 48

  Komparativna analiza uspeha lečenja psorijaze standardnim terapijskim modalitetima i balneoterapijom.

  DOI 10.2298/MPNS1406154N
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2014
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin i Bogdan Zrnić
  Volumen 67
  Broj 5-6
  Strana od 154
  Strana do 160
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2014/0025-81051406154N.pdf, office@dlv.org.rs dlv@neobee.net

  Vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF) u melanocitnim kožnim promjenama

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Tatjana Bućma
  Volumen 43
  Strana od 85
  Strana do 90
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_2.pdf

  Expression of vascular endothelial growth factor in melanocytic nevi

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže jedara okulogirnih živaca

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Volumen 64
  Broj 3-4
  Strana od 143
  Strana do 147
  Veb adresa http://www.dlv.org.rs/images/phocagallery/medicinski-pregled/MedicinskiPregled3-4-2011.pdf

  Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Vesna Gajanin
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2012/10/Bucma-vol-3.pdf

  Significance of vascular endothelial growth factor expression in skin melanoma

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2010
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Kristina Kostić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 67
  Broj 9
  Strana od 747
  Strana do 754
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2010/0042-84501009747G.pdf

  Morfološka diferencijacija epitelnih neoplazmi pleure.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Ljiljana Amidžić, Vesna Gajanin, Zdenka Gojković, Mladen Babić, Nikolina Balaban i Dušan Janičić
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 91

  Diferencijacija malignih epitelnih neoplazmi pleure

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Ljiljana Amidžić, Vesna Gajanin, Dušan Janičić i Zdenka Gojković
  Strana od 85
  Strana do 86

  Stereološka analiza vaskularne mreže i neurona opštih somatomotornih jedara kranijalnih nerava

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 2006
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević
  Volumen 45
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 35
  Veb adresa http://publisher.medfak.ni.ac.rs/2006-html/1-broj/Zdenka%20Krivokuca-saz.htm

  Metaplastic changes bronchial glands on the place of the previous biopsy

  Časopis VIRCHOWS ARCHIV
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, B Babić, I Klem, Živka Eri, Vesna Gajanin i Bogdan Zrnić
  Strana od 389
  Strana do 2

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od mukoepidermoidnog karcinoma.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Brano Topić, Slavko Manojlović, Ljiljana Tadić-Latinović i Vesna Gajanin
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 19

  : Stereological analysis of the human pons vascular network.

  Časopis Acta Medica Medianae
  Godina 2003
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 42
  Strana od 21
  Strana do 26

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od mukoepidermoidnog karcinoma

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Brano Topić, Slavko Manojlović, Ljiljana Latinović i Vesna Gajanin
  Volumen 34
  Strana od 9
  Strana do 10

  Vascular network of pre-central gyrus of frontal lobe in human brain - morphometric and clinical characteristics

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 74

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Časopis Scripta Scientifica Medica, Varna, Bulgaria
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 74
  Strana do 75

  Hemodinamski poremećaji kod okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Đoko Stojičić, Vesna Ljubojević, Vesna Gajanin i Siniša Miljković
  Broj 1
  Strana od 133
  Strana do 143

  Hemodinamski poremećaji kod okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Đorđo Stojičić, Vesna Vujković, Vesna Gajanin i Siniša Miljković
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 133
  Strana do 144

  Stereologic analysis of the vascular network in substantia nigra of man.

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Tatjana Bućma
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 78
  Strana do 82

  Ultrasonografska dijagnostika okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2000
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Vesna Ljubojević Vujković, Vesna Gajanin i Siniša Miljković
  Volumen 7
  Broj 7
  Strana od 14
  Strana do 18

  Ultrasonografska dijagnostika okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, V Vujković, Vesna Gajanin i Siniša Miljković
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 14
  Strana do 22

  Ultrasonografska dijagnostika vertebralno-subklavijskog sindroma krađe krvotoka

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2000
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Đorđo Stojičić, V. Vujković, Vesna Gajanin i Siniša Miljković
  Volumen I
  Broj 1
  Strana od 133
  Strana do 144

Radovi sa skupova

  Inflammatory myofibroblastic tumour of the pancreas - case report

  Naučni skup 31. European congress of pathology
  Publikacija Virchows Archiv, volume 475, suppl.1
  Godina 2019
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Mirjana Ćuk
  Strana od 310
  Strana do 310

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup 5. međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 39
  Strana do 43

  MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ARTERIAE CEREBELLI INFERIOR ANTERIOR

  Naučni skup V medjunarodni kongres doktora mediine
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup Dvadeset godina sekcije za kliničku i primjenjenu anatomiju Srpskog lekarskog društva- dostignuća i perspektive SEMINAR
  Publikacija Zbornik sažetaka seminara Srpskog lekarskog društva Srbije
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević i Mirka Šarović Vukajlović
  Strana od 6

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tumor - an extremely rare case

  Naučni skup European congress of pathology
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković i Mirjana Ćuk
  Veb adresa https://www.esp-congress.org

  Metastasis of synchronous bilateral breast cancer in gastrointestinal stromal tunor- an extremely rare case

  Naučni skup European Congress of Pathology
  DOI 10.1007/s00428-017-2205-0
  Publikacija Virchows Archiv
  Godina 2017
  Autori Radoslav Gajanin, Aleksandar Guzijan, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Božana Babić, Zdenka Gojković i Mirjana Ćuk
  Strana od S305
  Strana do S305

  Rijetka lokalizacija epitelno-mioerpitelnog tumora u plućima: Prikaz slučaja.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Milana Šarović, Vesna Gajanin i Marinko Vučić
  Strana od 250
  Strana do 255

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u meniskusima osteoartritičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović i Vesna Gajanin
  Strana od 163
  Strana do 164

  Starenje substantiae nigrae kod čovjeka

  Naučni skup 5. kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin, Igor Sladojević i Svetozar Krivokuća
  Strana od 12
  Strana do 12

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimmune chronic urticaria

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i Svetozar Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Kvantitativna analiza morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup Peti Kongres srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnih učešćem
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović
  Strana od 25
  Strana do 25

  Urticaria. Angioedema. Application of autohemotherapy in the treatment of autoimmune chronic urticaria

  Naučni skup 25th EADV Congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i S Krivokuća

  Semikvantitativna i kvantitativna analiza kolagena tipa I u mesnsikusima osteoartitičnog zgloba koljena

  Naučni skup 6. kongres fizijatara Bosne i Hercegovine
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Slavko Manojlović i Vesna Gajanin

  Starenje substantiae nigrae kod čovjeka

  Naučni skup 5. Kongres srpskog anatomskog društva Srbije
  Godina 2016
  Autori Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Igor Sladojević

  Kvantifikacija morfoloških promjena sinovijalne membrane u osteoartritisu zgloba koljena

  Naučni skup 5. Kongres srpskog anatomskog društva Srbije
  Godina 2016
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin i Slavko Manojlović

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 5. Kongres srpskog anatomskog društva Srbije
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković Baroš

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimune chronic urticaria.

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i S Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Patologija krvnih sudova glave – intrakranijalne aneurizme.

  Naučni skup Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske,
  Godina 2016
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Skrobić, Zoran Vujković i Vesna Gajanin
  Strana od 91
  Strana do 108

  Parametri funkcije štitne žlijezde kod pacijenata sa hroničnnom urtikarijom.

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 286
  Strana do 290

  Histological characteristics and p53 expression in pterygium of the conjunctiva

  Naučni skup Congress of Serbian Anatomical Society of Serbia with International participation
  Publikacija Abstract Book 5th Congress of Serbian Anatomical Society of Serbia with International participation
  Godina 2016
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin i Zoran Vujković
  Strana od 33
  Strana do 33

  Histological characteristics and P53expression in pteryginum of the conjunctiva

  Naučni skup 5 Congress of serbian anatomical society of Serbia
  Godina 2016
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin i Zoran Vujković
  Strana od 33

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Immunohistohemical expresion of p16INKa in inflammatory, preneoplastic and neoplsatic lesions.

  Naučni skup European Congress of Pathology
  Publikacija Virchows Arch
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Božana Babić i Gajanin Živorad

  Correlation between expression of p53 oncoprotein and histological grade and stage of disease in squamous carcinomas in oral cavity.

  Naučni skup 10th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Radoslav Gajanin, Živka Eri, Ištvan Klem, Vesna Gajanin i B. Jefić
  Strana od 93
  Strana do 93
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol10/PDFVol10/V10S1-Poster-Modern.pdf

  Citološke karakteristike i pouzdanost aspiracije tankom iglom u dijagnostici pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlijezda.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Božana Babić, Marinko Karalić i Slavko Grbić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Uticaj infekcije Helicobacter pylori na težinu kliničke slike kod oboljelih od hronične urtikarije.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 190
  Strana do 193

  Komparativna analiza terapijskih modaliteta kod psorijaze

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 515
  Strana do 518

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply

  Naučni skup Naučni skup društva anatoma Srbije i Crne Gore
  Publikacija Scripta scientifica medica
  Godina 2015
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Lokalizacija i histološki tip melanocitnih tumora kože

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scr Med, 2011; 42 (suppl.1)
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 31
  Strana do 35

  Atypical Spitz tumor – case report.

  Naučni skup 1st Euro-Asian melanoma congress in Bosnia and herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2014
  Autori Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Mirko Šatara i Vesna Gajanin
  Strana od 69
  Strana do 70

  Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

  Naučni skup 4. Kongres Srpskog anatomskog društva
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović i Marija Krivokuća
  Strana od 14

  Korelacija sinovitis skora i sedimentacije krvi kod pacijenata sa osteoartritisom zgloba koljena

  Naučni skup Treći Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Radoslav Gajanin, Slavko Manojlović, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 118

  Quantitative analysis of arterial network of extraocular motor nuclei

  Naučni skup 5th International Symposion of Clinical and Applied Anatomy and 1st Paneuropean Meeting of Anatomists
  Publikacija Abstract book
  Godina 2013
  Autori Igor Sladojević, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma i Vesna Gajanin
  Strana od 102

  Keratosis follicularis.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin, Alma Prtina i Gordana Popović
  Strana od 234
  Strana do 237
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Patologija krvnih sudova glave-intrakranijalne aneurizme

  Naučni skup Odeljenje medicinskih nauka ANURS
  Godina 2012
  Autori Radoslav Gajanin, Milan Skrobić, Zoran Vujković i Vesna Gajanin
  Strana od 91
  Strana do 109

  Hidradenitis suppurativa kod pacijenata liječenih tuberkulostatskom terapijom, dijagnostičke i terapijske dileme

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić i Dane Ristić
  Strana od 70
  Strana do 72

  Najčešće komponente metaboličkog sindroma kod pacijenata sa psorijazom liječenih u klinici za kožne i polne bolesti kc Banjaluka

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić i Dane Ristić

  Učestalost metaboličkog sindroma kod oboljelih od psorijaze

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Bogdan Zrnić, Alma Prtina i Vesna Gajanin

  Distribucija melanocitnoh promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević

  Distribucija melanocitnih promjena kože prema lokalizaciji i histološkom tipu: klinički značaj

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin i Igor Sladojević
  Strana od 19

  Imunohistohemijska analiza melanocitnih promjena kože. Zbornik sažetaka.

  Naučni skup II Kongres anatomskog društva.
  Godina 2008
  Autori Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Unstabile psoriasis in chilhood: An important rol of histologyc evaluation.

  Naučni skup 1st BH International Dermato-Venerology Conference.
  Godina 2007
  Autori Igor Stefanović, Snježana Stefanović, Milanka Ćelić, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 60
  Strana do 60

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žlijezdama bronha od skvamoznog karcinoma.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Božana Babić, Vesna Gajanin, Zoran Ćurguz i Zdenka Gojković
  Strana od 209
  Strana do 2018

  Kvantitativna analiza vaskularne mreže cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

  Naučni skup I kongres Srpskog anatomskog društva sa međunarodnim učešćem
  Godina 2006
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Vesna Gajanin i Zdenka Krivokuća

  Gastrointestinal autonomic nerve tumor - a case report.

  Naučni skup XII Congress of the Associacion of Serbia and Montenegro Ppathologists with international participation.
  Godina 2006
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Vesna Gajanin, Božana Babić, Ljiljana Tadić-Latinović, Slavko Grbić i Goran Čampara
  Strana od 87
  Strana do 87

  Metaplastic changes bronchial glands on the place of the previous biopsy.

  Diferenciranje mikrocelularnog karcinoma od limfoproliferativnih lezija u citološkim i histološkim materijalima.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Vesna Gajanin, Božana Babić, Bogdan Zrnić, Živorad Gajanin i Goran Čampara
  Strana od 243
  Strana do 247

  Diferenciranje mikrocelularnog karcinoma od limfoproliferativnih lezija u citološkim i histološkim materijalima

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Godina 2005
  Autori Radoslav Gajanin, Mirko Stanetić, Vesna Gajanin, B Babić, Bogdan Zrnić, Živorad Gajanin i Goran Campara

  Stereological analysis of the motor nucleus of the trigeminal nerve

  Naučni skup The first congress of physiological sciences of Serbia and Montenegro with international participation „Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy“
  Godina 2005
  Autori Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća i Vesna Gajanin

  Morfological differentiation between regenerative changes in bronchial glands and squamous carcinoma.

  Naučni skup 11th CONGRESS OF PATHOLOGY OF SERBIA AND MONTENEGRO WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Godina 2004
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Ljiljana Tadić-Latinović i Vesna Gajanin
  Strana od 73
  Strana do 73
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol12/PDFVol12/V12s1a1.pdf

  Morphological changes of bronchal glands at the localisation of percenting biopsy.

  Relationship of p53 oncoprotein expression with histological and autcome of patients with oral squamous cell carcinoma.

  Arterije ponsa čovjeka - morfološka analiza i kliničke karakteristika.

  Naučni skup Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi, Novi sad 2003
  Publikacija Primjena anatomskih istraživanja u kliničkoj praksi
  Godina 2003
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Tatjana Bućma, Radoslav Gajanin i Božo Krivokuća
  Strana od 71
  Strana do 76

  Correlation between expression of p53 oncoprotein and histological grade and stage of disease in squamous carcinomas in oral cavity.

  Naučni skup European Congress of Pathology
  Publikacija Archive of oncology 2002; 10(Suppl 1):
  Godina 2002
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Radoslav Gajanin, Živka Eri, Ištvan Klem, Vesna Gajanin i B Jefić
  Strana od 93
  Strana do 93

  Rebiopsija bronha, da ili ne? Zbornik radova.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Vesna Gajanin, Živorad Gajanin, Tamara Ličina i Zorica Janjetović
  Strana od 93
  Strana do 98

  Microsurgical anatomy and clinical significance of extracerebral segment of superior cerebellar artery in pons supply.

  Naučni skup Fifth International Symposium of Clinical Anatomy
  Publikacija Scripta scientifica medica 2002;
  Godina 2002
  Autori Zdenka Krivokuća, Vesna Gajanin, Tatjana Bućma i Radoslav Gajanin
  Strana od 74
  Strana do 74

  Echinococcosis in the region of Banjaluka.

  Naučni skup 9th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2001
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Božidar Nikolić i Suzana Deura
  Strana od 71
  Strana do 71
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol9/PDFVol9/V9S1-3-Extended-Abstracts.pdf

  The finding of demodex in skin biopsy samples.

  Naučni skup 9th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2001
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Laslo Štajer, Dušan Lalošević, Zoran Vujković, Vesna Ljubojević i Vesna Gajanin
  Strana od 131
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol9/PDFVol9/V9S1-8-Extended-Abstracts.pdf

  Tuberkuloza dojke koja se prezentuje kao karcinom.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Radoslav Gajanin, Božidar Nikolić, Dragutin Savjak, Suzana Deura, Vesna Gajanin, tatjana Kranjc Nikolić i Ljiljana Tadić-Latinović
  Strana od 87
  Strana do 90

  Promjene epitela bronha u mjestu prethodne biopsije, koje mogu biti pogrešno interpretirane kao epidermoidni karcinom.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova. Majski pulmološki dani , Banja Luka 2001
  Godina 2001
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, Mirko Stanetić, Božidar Nikolić, Vesna Gajanin i Tatjana Nikolić
  Strana od 57
  Strana do 61

  Učestalost tumora pluća u biopsijskom materijalu u KC Banja Luka u predratnom, ratnom i poratnom periodu.

  Naučni skup Majski pulmološki dani
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Božidar Nikolić, Radoslav Gajanin, Tatjana Kranjc Nikolić, Vesna Gajanin i Suzana Deura
  Strana od 55
  Strana do 57

  Epidemiološka slika bolovanja dužih od 120 dana u RS.

  Naučni skup III kongresa ratne medicine
  Publikacija Zbornik radova III kongresa ratne medicine, Banja Luka 2001
  Godina 2001
  Autori Tatjana Kranjc Nikolić, Božidar Nikolić, Radoslav Gajanin, Branko Dikić i Vesna Gajanin
  Strana od 105
  Strana do 111

  Učestalost Ca. larinksa u opštini Banja Luka u periodu od 1990. do 1996. godine.

  Naučni skup III kongresa ratne medicine
  Publikacija Zbornik radova III kongresa ratne medicine, Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Božidar Nikolić, Tatjana Kranjc Nikolić, Radoslav Gajanin i Vesna Gajanin
  Strana od 427
  Strana do 433

  Tumor granularnih ćelija ( Abrokossoff ) – prikaz slučaja.

  Naučni skup III kongresa ratne medicine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Radoslav Gajanin, Dragutin Savjak, Vesna Gajanin, Božidar Nikolić i Tatjana Kranjc Nikolić
  Strana od 369
  Strana do 375

Ostali radovi

  Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Mirka Šarović Vukajlović, Žana Radić i Sanja Jovičić

  Morfološka diferencijacija regenerativnih promjena u žljezdama bronha od skvamoznog karcinoma

  Godina 2006
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Živka Eri, B Babić, Vesna Gajanin, Z Ćurguz i Zdenka Gojković
  Strana od 209
  Strana do 217

Knjige

  Biljke prouzrokovači dermatoza kod ljudi (fitodermatoze)

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISBN 978-99938-21-7
  Godina 2018
  Autori V Janjić, G Đelić i Vesna Gajanin
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE MIŠIĆNOG SISTEMA ČOVJEKA

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-26-20-2
  Godina 2018
  Autori Goran Spasojević, Vesna Gajanin, Olivera Pilipović- Spasojević i Mirka Šarović Vukajlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 175

  Osnovi histologije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-21-9
  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Ljubojević, Vesna Gajanin, Sanela Domuz i Adrijana Domuz
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 255

  Dermatopatološki priručnik.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978–99938–42–71–2
  Godina 2014
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Jagoda Balaban, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Svetlana Tomašević Pavlović i Božana Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Dermatovenerologija.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zoran Vujković, Miroslav Petković i Rade Vilenderčić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-56-9
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin i Alma Prtina
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Eritemoskvamozne dermatoze.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2011
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin i Alma Prtina
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Prognostički značaj morfoloških karakteristika i ekspresije p16INK4a, FLOT-2 i EGFR u skvamoznom karcinomu orofarinksa i larinksa

Razumijevanje molekularne osnove povezane sa nastankom karcinoma orofarinksa i larinksa može uticati na ranu dijagnozu, razvoj novih terapijskih modaliteta i uticati na prognozu bolesti. Identifikacijom novih biomarkera će se omogućiti predviđanje progresije, prognoze tumora i razvoj novih ciljanih terapijskih modaliteta. Ciljevi istraživanja su: utvrditi stepen ekspresije receptora faktora rasta (p16INK4a, FLOT-2, EGFR) ...

Broj projekta 1250151
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Radoslav Gajanin
Projektni tim doc. Goran Marošević
Olja Jović-Đokanović
prof. dr Zdenka Gojković
prof. dr Igor Sladojević
Gordan Nikić
prof. dr Vesna Gajanin
Dejan Đokanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća

Cilj projekta/istraživanja je pokazati efikasnost i bezbjednost/sigurnost primjene najnovije imunoterapije i nove ciljane terapije tokom liječenja pacijenata sa metastatskim melanomom i lokalno-uznapredovalim i metastatskim nesitnoćelijskim karcinomom pluća.

Broj projekta 1257009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Biljana Tubić
Projektni tim doc. dr Vanda Marković Peković
doc. mr Saša Jungić
mr Ivanka Rakita
prof. dr Vesna Gajanin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 01.07.2020.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Prognostički značaj morfoloških karakteristika tumora i ekspresije receptora faktora rasta u karcinomu grlića materice

Karcinom grlića materice (CC- cervical cancer) je jedan od najčešćih maligniteta u svijetu. Na godišnjem nivou oboli 277 000 novih slučajeva, a umre 266 000 u svijetu [1]. Po učestalosti je treći po redu od ginekoloških maligniteta poslije karcinoma ovarijuma i endometrijuma, te čini oko 13% svih maligniteta kod žena [2]. Incidencija je značajno smanjenja uvođenjem obaveznih metoda skrininga u većini zapadnih zemalja...

Broj projekta 1257007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vesna Gajanin
Projektni tim prof. dr Igor Sladojević
Žana Radić
Sanja Jovičić
Mirka Šarović Vukajlović
Živorad Gajanin
prof. dr Radoslav Gajanin
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 12430.0 BAM