Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Зоран Станивуковић
доц. др Бранислав Цвјетковић
проф. др Маријана Каповић Соломун
проф. др Мира Милић
Драгица Михаљчић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Милан Матаруга
Ђорђије Милановић
Зорана Хркић-Илић, ма
доц. др Данијела Петровић
проф. др Родољуб Ољача
проф. др Љиљана Дошеновић
Бранкица Кајкут
др Дражен Миљић
доц. др Владимир Ступар
проф. др Нада Шуматић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
проф. др Југослав Брујић
доц. др Владимир Петковић
доц. др Вања Даничић
проф. др Војислав Дукић
доц. др Дане Марчета
доц. др Драган Чомић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимДрагица Михаљчић
др Милорад Даниловић
доц. др Дане Марчета
доц. др Владимир Петковић
доц. др Данијела Петровић
др Дражен Миљић
проф. др Зоран Маунага
Јелена Чучковић, ма
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ