Навигација

Архива новости

РЕПУБЛИКА СРПСКА УНИВЕЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА   ТЕМА: РЕЛАЦИЈЕ ТЈЕЛЕСНИХ ДИМЕНЗИЈА И СПЕЦИФИЧНИХ МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ ОДБОЈКАШИЦА-КАДЕТКИЊА У ОДНОСУ НА ИГРАЧКУ ПОЗИЦИЈУПројекат магистарског рада Александре Вујмиловић 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Моника Валандро ТЕМА: Утицај спортско-рекреативних садржаја на осјећај кохерентности и интерперсоналну оријентацију инвалидних лица (Пројекат магистарског рада)Пројекат магистарског рада Моник...

Николина Гердијан Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Бањој Луци Факултет физичког васпитања и спорта (н/р Научно-наставно вијеће) Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78000 Бања Лука Предмет: Пријава теме за израд...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања  Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број...

1. Др Јанез Копач, редовни професор Факултета за стројништво у Љубљани 2. Др Гордана Глобочки Лакић, ванредни професор Машинског факултета у Бањој Луци 3. Др Даворин Крамар, доцент Факултета за стројништво у Љубљани4. Др Ђорђе Чича, доцент Машинског фа...