Навигација

Архива новости

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА Моника Валандро ТЕМА: Утицај спортско-рекреативних садржаја на осјећај кохерентности и интерперсоналну оријентацију инвалидних лица (Пројекат магистарског рада)Пројекат магистарског рада Моник...

Николина Гердијан Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци Универзитет у Бањој Луци Факултет физичког васпитања и спорта (н/р Научно-наставно вијеће) Булевар војводе Петра Бојовића 1А 78000 Бања Лука Предмет: Пријава теме за израд...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања  Лука НАУЧНО – НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Српске'', број...

Универзитет у Бањој Луци Факултет физичког васпитања и спорта Научно-наставном вијећу ИЗВЈЕШТАЈ О УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ На основу члана 71 став 7 тачка 6 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број 73/10), те члана 52...

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци Предмет: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Екрема Хаџића за израду докторске дисертације Одлуком Наставно научног вијећа Факултета физичког васпитањ...

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на 118. сједници, одржаној 10.05.2012. године, донијело је Одлуку б...