Навигација

Архива новости

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 23.4.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци, одржаној 23. априла 2018. године разматрана је информација о усвојеном Закону о измјенама и допунама Закона о високом образовању. Проширени колегијум Универзитета разматрао је и Иницијатив...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак, 23.04.2018. године, у просторијама Ректората, с почетком у 10.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.  

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 27.03.2018.

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци која је одржана 27. марта 2018. године разматран је и подржан финансијски извјештај Универзитета  за прошлу годину. Подршку су добили финсијски извјештаји за све организационе јединице у са...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак , 27.11.2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 19.9.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној  19.9.2017. године анализирао је упис студената у прву годину првог и другог циклуса студија у академској 2017/2018. години, у првом и другом уписном року.  Након разматрања Приједло...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У понедјељак , 19.9.2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.  

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 11.7.2017.

Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 11.7.2017. године разматрао је и прихватио Приједлог академског календара за академску 2017/2018. годину. На сједници је предочена и разматрана Анализе уписа студената у прву годин...

Информација  са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 12.6.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 12.6.2017. године разматрао је Приједлог стратегије развоја Универзитета у Бањој Луци за период 2017-2025. године, те је након опширне дискусиједонесен закључак ће изнесене примједбе на понуђени приједлог бити анализиране и уграђене у текст тамо гдје има могућности, након чега ћефинална верзија Приједлога бити упућена Сенату на разматрање најкасније до 22. јуна.

На истој сједници Проширени колегијум је разматрао и прихватио Приједлог трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2016/2017. годину, те исти упутио Управном одбору на разматрање.

На сједници је расправљано и о „Књизи графичких стандарда Универзитета у Бањој Луци“, те је закључено да ће иста, након што у њу буду уврштениприједлози допуна од стране појединих факултета, бити прослијеђена Сенату на одлучивање.  

Чланови Колегијума су упознати да ће факултетима бити достављена  Правила о извођењу комбинованог студијског програма III циклуса студија "Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство", уз препоруку да иста до наредне сједнице Сената буду  разматрана од стране  наставно-научних вијећа.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 21.4.2017. 

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.04.2017. године, разматрао је Приједлог стратегије развоја Универзитета за период 2017-2025. године, те је након дискусије, донесен закључак да се Приједлог упути свим организационим...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 24.3.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 24.3.2017. године, разматрао је, прихватио и упутио Управном одбору Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за 2016. годину. На истој сједници разматрано је и Уп...

У четвртак 23. марта 2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 9.3.2017.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 9.3.2017. године, разматрао је Приједлог кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци, те је након дискусије задужен генерални секретар Универзитета да заједно са правном служб...

Најава сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци

У четвртак 09. марта 2017. године, у просторијама Ректората, с почетком у 12.00 часова, биће одржана сједница Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци.

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 25.1.2017. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 25.1.2017. године  разматрао је и прихватио  Приједлог броја студената за упис у прву годину I, II и III циклуса студија у академској 2017/2018. години на Универзитету у Бањој Луци, те ...

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у  Бањој Луци са сједнице одржане 21.12. 2016.

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.12. 2016. године разматрао је и прихватио иницијативу Бањалучке берзе а.д. Бања Лука да се у оквиру Универзитетског града оснује технолошки парк, те је прихваћен закључак да се, у ци...

Информација са сједнице Проширеног колегијума УНБЛ одржане 23.11.2016. године

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци  на сједници одржаној 23.11.2016. године разматрао је информацију о реализацији  Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским средствима ...

Проширени колегијум разматрао Приједлог закона о високом образовању

У Ректорату Универзитета у Бањој Луци, 16.11. 2016. године одржана је сједница Проширеног колегијума Универзитета којој су, поводом расправе о Приједлогу закона о високом образовању, присуствовали и министар просвјете и културе Републике Српске Дане Ма...

Најава заједничке сједнице Проширеног колегијума и Сената Универзитета у Бањој Луци

Заједничка сједница Проширеног колегијума и Сената Универзитета у Бањој Луци биће одржана у петак, 21.10.2016. године, у просторијама Ректората, с почетком у 10.00 часова.

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 6. 10. 2016.

Проширени колегијума Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 6. 10. 2016. године анализирао је упис  студената у прву годину I циклуса студија на Универзитет у Бањој Луци у академској 2016/2017. години.  Након разматрања предочене информације...