Навигација
ViberX logo

Информација са сједнице Проширеног колегијума УНБЛ одржане 23.11.2016. године

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци  на сједници одржаној 23.11.2016. године разматрао је информацију о реализацији  Програма мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци.

У оквиру наведене тачке, највише пажње посвећено је разматрању Нацрта правилника о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода и прихода од грантова (помоћи) на Универзитету у Бањој Луци, те је након опширне дискусије донесен закључак да се Нацрт упути наставно-научним вијећима факултета /Академије и Институту за генетичке ресурсе на разматрање, уз обавезу да у писаној форми доставе примједбе на овај акт, као  и евентуалне приједлоге измјена и допуна.  

На истој сједници разматран је и прихваћен Нацрт правилника о коришћењу службених возила на Универзитету у Бањој Луци.

Проширени колегијум разматрао је и Приједлог правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима професора емеритуса, те је исти упућен факултетима уз обавезу да у року од седам дана дају примједбе и приједлоге измјена и допуна предложеног текста правилника.

Ректор Универзитета проф. др Милан Матаруга упознао је присутне чланове Колегијума да је у току израда графичке књиге стандарда , односно дефинисање визуелног идентитета Универзитета у Бањој Луци , што је пројекат на којем ради  Академија умјетности нашег Универзитета, одсјек за графички дизајн. Ректор је укратко представио деканима понуђена рјешења лога Универзитета, меморандума, визуелног изгледа насловних страна дипломских, магистарских и докторских радова и остала дизајнерска рјешења и позвао декане да се до наредне сједнице изјасне у погледу наведених приједлога.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5965/uni-2.jpg