Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржане 9.3.2017.

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 9.3.2017. године, разматрао је Приједлог кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци, те је након дискусије задужен генерални секретар Универзитета да заједно са правном службом анализира све пристигле примједбе и у наредних седам дана коригује текст Приједлога кодекса, те да коригован текст у електронској форми прослиједи деканима, а потом и Сенату. 

Такође, Проширени колегијум је разматрао Приједлог правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци. Након опширне дискусије закључено је да се  документ коригује у складу са изнесеним приједлозима и коментарима чланова Проширеног колегијума, те да се исти прослиједи вијећима факултета уз обавези да у року од 30 дана доставе мишљење на овај документ. 

На дневном реду сједнице Проширеног колегијума нашао се и Приједлог правилника о Фонду за подстицај и промоцију научноистраживачког рада на Универзитету у Бањој Луци и Приједлога упутства о начину и реализацији пројеката на УНИБЛ, те је, такође, донесен закључак да се наведени документ упути према вијећима факултета уз обавезу да у року од 30 дана доставе приједлоге и примједбе.

На истој сједници ректор проф. др Милан Матаруга презентовао је Информацију о тренутној позицији Универзитета у Бањој Луци на „webometrics“ ранг листи, са приједлогом даљих активности. У вези са овом тачком дкневног реда, донесен је закључак да проректор за научноистраживачки рад и развој у сарадњи са руководиоцем Универзитетког рачунараског центра и продеканима за НИР са свих организационих јединица анализирају овај документ и приступе реализацији Акционог плана за унапређење позиције Универзитета на поменутој листи.

Представник Студентског парламента нашег Универзитета и предсједник организационог одбора манифестације „Дани студената Универзитета у Бањој Луци“ Ратко Савић, презентовао је члановима  Проширеног колегијума активности које ће у оквиру поменуте манифестације бити реализоване у периоду 17-28. априла 2017. године, те их замолио за сарадњу како би наш Универзитет био представљен на најбољи начин како будућим студентима, так и цјелокупној јавности. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6319/uni-3.jpg