Навигација
ViberX logo

Информација са сједнице Проширеног колегијума Универзитета у  Бањој Луци са сједнице одржане 21.12. 2016.

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

Проширени колегијум Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 21.12. 2016. године разматрао је и прихватио иницијативу Бањалучке берзе а.д. Бања Лука да се у оквиру Универзитетског града оснује технолошки парк, те је прихваћен закључак да се, у циљу покретања поступка јавно-приватног партнерства, у наредном периоду приступи изради елабората економске оправданости оснивања парка.

У наставку сједнице, професор Горан Јанковић са Академије умјетности је члановима Колегијума презентовао  више рјешења знака и логотипа Универзитета у Бањој Луци која су урађена у оквиру пројекта „Визуелни идентитет Универзитета у Бањој Луци“, након чега је услиједила дискусија о поменутим приједлозима.

Проширени колегијум је разматрао, прихватио и прослиједио Сенату на одлучивање више приједлога наставно-научних/Умјетничког вијећа факултета /академије за лицецирање студијских програма, и то:

- Приједлога НУВ Академије умјетности о усвајању Елабората за лиценцирање другог циклуса студија „Ликовна умјетност – Графички дизајн“;

- ННВ Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета о усвајању Елабората за лиценцирање другог циклуса студија „Архитектура – Интегрални дизајн: архитектура, град и пејзаж“;

- ННВ Факултета политичких наука о усвајању: Елабората за лиценцирање другог циклуса студија „Дејтонски мировни споразум“; Елабората за лиценцирање студијског програма II циклуса студија под називом „Менаџмент у социјалном сектору“; те Елабората за лиценцирање студијског програма II циклуса студија под називом „Социјална политика“.

- ННВ  Технолошког факултета о измјени постојећег студијског програма на првом циклусу студија „Прехрамбене технологије и биотехнологије“, те о измјени постојећег студијског програма на првом циклусу студија „Хемијско инжењерство и технологије“;

- ННВ Природно-математичког факултета о усвајању Елабората о оснивању трећег циклуса студија „Математика“;

- ННВ Филолошког факултета о усвајању Елабората о оснивању трећег циклуса студија „Филологија (језик и књижевност)“;

- ННВ Електротехничког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања и извођења студијског програма на другом циклусу студија „Дигитално емитовање и широкопојасне технологије“.

Проширени колегијум је на Захтјев Министарства просвјете и културе РС, именовао чланове Радне групе за разматрање Приједлога закона о високом образовању испред Универзитета у Бањој Луци: проф. др Гордану Ђурић и проф. др Дарка Кнежевића којима ће техничку подршку пружати генерални секретар Универзитета Ђорђе Маркез.

Такође, на састанку је заузет став да се Министарству просвјете упути допис са приједлогом да се састанак новоизабране радне групе одржи средином јануара након што се одржи заједнички састанак проширених колегијума два јавна универзитета из Републике Српске.

Проширени колегијум је на истој сједници разматрао и прихватио  План активности Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6071/uni-2.jpg