Навигација

Виши асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Биљана Давидовић Плавшић Медицински факултет Биохемија PDF
2. Данијела Кондић Пољопривредни факултет Посебно ратарство PDF
3. Дарко Голић Медицински факултет Хирургија PDF
4. Дијана Симоновић Архитектонско-грађевински факултет Урбана композиција и урбанистичко пројектовање PDF
5. Димитрије Марковић Пољопривредни факултет Заштита биодиверзитета PDF
6. Драган Унчанин Медицински факултет Интерна медицина PDF
7. Драгица Аксић Арнаутовић Архитектонско-грађевински факултет Заштита и ревитализација градитељског наслијеђа и Архитектура средњег вијека PDF
8. Драгица Панић Кашански Академија умјетности Етномузикологија - главни предмет и Етнокореологија PDF
9. Драгомир Козомора Филозофски факултет Дијалектологија и акцентологија и Савремени српски језик 1  PDF
10. Душка Делић Пољопривредни факултет Заштита хортикултурних биљака PDF
11. Душко Чуковић Шумарски факултет Дендометрија PDF
12. Душко Певуља Филозофски факултет Српска књижевност 19. вијека PDF
13. Горан Латиновић Филозофски факултет Историја Југославије 1 и 2 PDF
14. Игор Вучковић Факултет физичког васпитања и спорта Кошарка PDF
15. Корнелиа Тањга Филозофски факултет Њемачки језик PDF
16. Лана Нежић Медицински факултет Фармакологија са токсикологијом PDF
17. Љиљана Аћимовић Филозофски факултет Њемачка књижевност PDF
18 Љиљана Тадић Латиновић Медицински факултет Патолошка анатомија PDF
19. Љубица Јандрић Медицински факултет Епидемиологија PDF
20. Маја Мандић Филозофски факултет Енглески језик PDF
21. Маргарета Скопљак Филозофски факултет Методика васпитно образовног рада 1 и Методика васпитно образовног рада 2 PDF
22. Мијана Кубурић Филозофски факултет Савремени српски језик 3 и 4 PDF
23. Милица Балабан Природно-математички факултет Органска хемија PDF
24. Миодраг Симовић Електротехнички факултет Катедра за електроенергетику PDF
25. Мирослав Пранић Природно-математички факултет Нумеричка математика PDF
26. Наташа Стојаковић Медицински факултет Фармакологија са токсикологијом PDF
27. Небоjша Тркуља Медицински факултет Хирургија PDF
28. Ненад Понорац Медицински факултет Физиологија PDF
29. Предраг Росић Медицински факултет Гинекологија PDF
30. Сандра Косић Јеремић Архитектонско-грађевински факултет Математика 1 и2 PDF
31. Сања Ловрић Филозофски факултет Социјална патологија PDF
32. Сања Радичић Архитектонско-грађевински факултет Јавне зграде PDF
33. Саша Чворо Архитектонско-грађевински факултет Архитектонске конструкције и Инсталције PDF
34. Саша Вујновић Медицински факултет Радиологија PDF
35. Синиша Видаковић Академија умјетности Историја умјетности PDF
36. Славица Глувић Академија умјетности Солфеђо и Методика солфеђа PDF
37. Слободан Симовић  Факултет физичког васпитања и спорта Спортски менаџмент PDF
38. Слободанка Пртија Филозофски факултет Латински језика PDF
39. Сретенка Лукајић Пољопривредни факултет Агрометеорологија PDF
40. Татјана Јовановић Цветковић Пољопривредни факултет Виноградарство са ампелографијом PDF
41. Весна Бабић Природно-математички факултет Хидрологија PDF
42. Весна Иванишевић Медицински факултет Хирургија PDF
43. Жељана Јовичић Економски факултет Катедра за рачуноводство и пословне финансије PDF
44. Златан Ковачевић Пољопривредни факултет Ботаника PDF
45. Зоран Маличевић Пољопривредни факултет Пољопривредне машине PDF
46. Зоран Станивуковић Шумарски факултет Шумарска ентомологија PDF