Навигација

Редовни професори

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Боро Павловић Природно-математички факултет Зоологија бескичмењака PDF
2. Ђорђе Гатарић Пољопривредни факултет Оплемењивање биљака са сјеменарством PDF
3. Јелена Божић Архитектонско-грађевински факулте Заштита и ревитализација градитељског  насљеђа и Развој архитектуре и насеља PDF
4. Јован Тодоровић Пољопривредни факултет Посебно ратарство PDF
5. Љубомир Касагић Филозофски факултет Психологија на нематичним одсјецима PDF
6. Милан Јањић Природно-математички факултет Линеарна алгебра 1 и 2 PDF
7. Миливоје Крчмар Економски факултет Финансијска математика PDF
8. Милован Милановић Медицински факултет Интерна медицина PDF
9. Никола Шпирић Економски факултет Монетарне и јавне финансије PDF
10. Никола Вукмировић Економски факултет Предузетничка економија PDF
11. Радосав Момчиловић Правни факултет Насљедно право PDF
12. Ранко Пејић Филозофски факултет Методика наставе историје на Одсјеку за историју PDF
13. Ристо Козомара Медицински факултет Офталмологија PDF
14. Симо Вуковић Факултет физичког васпитања и спорта Пливање PDF
15. Васо Бојанић Пољопривредни факултет Органска хемија и неорганска хемија PDF
16. Зоран Стајчић Медицински факултет Максилофацијална хирургија PDF