Навигација

Асистенти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александра Грбић Мединцински факултет Интерна медицина PDF
2. Андреа Пухалић Филозофски факултет Социјални рад са дјецом и породицом PDF
3. Биљана Богићевић Економски факултет Монетарне и јавне финансије PDF
4. Биљана Рогић Пољопривредни факултет Основе молекуларне биологије PDF
5. Биљана Рогић Пољопривредни факултет Генетика и оплемењивање животиња PDF
6. Биљана Врањеш Машински факултет Пројектовање система заштите на раду и Техничка заштита животне средине PDF
7. Борис Гороња Мединцински факултет Интерна медицина PDF
8. Борис Марјановић Природно-математички факултет Анализа 3 и Анализа 4 PDF
9. Бранимир Њежић Пољопривредни факултет Заштита воћака и винове лозе PDF
10. Бранка Пољашевић Економски факултет Катедра за пословну економију и менаџмент PDF
11. Данијела Јелић Филозофски факултет Српска књижевност 18. вијека PDF
12. Дарија Јелић Архитектонско-грађевински факултет Организација и технологија грађења PDF
13. Дарко Ратковић Филозофски факултет Методика наставе музичке културе PDF
14. Дарко Тодоровић Архитектонско-грађевински факултет Зградарство PDF
15. Дарко Тодоровић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонске конструкције PDF
16. Дијана Штрикић Мединцински факултет Социјална медицина PDF
17. Ђорђе Чекрлија Филозофски факултет Психологија личности PDF
18 Драган Васиљевић Електротехнички факултет Катедра за електронику PDF
19. Драшко Пртина Мединцински факултет Физикална медицина са рехабилитацијом PDF
20. Душка Гајић Архитектонско-грађевински факултет Архитектонска графика и Архитектонско пројектовање PDF
21. Горан Анђић Мединцински факултет Микробиологија са имунологијом PDF
22. Горан Панић Филозофски факултет Социјални рад са групом PDF
23. Игор Паспаљ Академија умјетности Хармонија са хармонском анализом PDF
24. Игор Тимарац Електротехнички факултет Катедра за рачунарску технику PDF
25. Ирена Радман Мединцински факултет Болести зуба - предклиника PDF
26. Јадранка Мирјанић Мединцински факултет Интерна медицина PDF
27. Јелена Марчета Шумарски факултет Организација шумарства PDF
28. Кемал Хајвазовић Електротехнички факултет Катедра за општу електротехнику PDF
29. Лидија Томић Пољопривредни факултет Генетика  PDF
30. Маја Ђилас Архитектонско-грађевински факултет Ентеријери PDF
31. Маја Ђилас Архитектонско-грађевински факултет Јавне зграде PDF
32. Маријана Каповић Шумарски факултет Педологија PDF
33. Михајло Савић Електротехнички факултет Катедра за рачунарску технику PDF
34. Милица Ерцег Архитектонско-грађевински факултет Архитектонско пројектовање и Савремена архитектура PDF
35. Милорад Грујичић Мединцински факултет Интерна медицина PDF
36. Милорад Вујнић Мединцински факултет Патолошка физиологија PDF
37. Младен Кнежић Електротехнички факултет Катедра за електронику PDF
38. Наташа Пилиповић Броћета Мединцински факултет Породична медицина PDF
39. Наташа Поповић Архитектонско-грађевински факултет Организација и технологија грађења и Земљани радови и тунели PDF
40. Невена Тодоровић Мединцински факултет Породична медицина PDF
41. Нинислав Самарџић Архитектонско-грађевински факултет Привредне зграде и Пољопривредне зграде PDF
42. Огњен Марић Природно-математички факултет Процедурално програмирање PDF
43. Оља Грбић Филозофски факултет Социјални рад у заједници PDF
44. Сандра Љубојевић Академија умјетности Сценски говор PDF
45. Саша Јовановић Факултет физичког васпитања и спорта Гимнастика PDF
46. Саша Николић Мединцински факултет Фармацеутска технологија са биофармацијом PDF
47. Саша Вученовић Економски факултет Катедра за рачуноводство и пословне финансије PDF
48. Славица Тутњевић Филозофски факултет Развојна психологија  PDF
49. Стево Боројевић Машински факултет Пројектовањетехнолошких процеса и Производни ситеми PDF
50. Сузана Савић Мединцински факултет Породична медицина PDF
51. Тања Мишлицки Природно-математички факултет Национална географија PDF
52. Татјана Ђурић Мединцински факултет Аналитика лијекова PDF
53. Тијана Протић Архитектонско-грађевински факултет Основе урбанизма PDF
54. Тијана Протић Архитектонско-грађевински факултет Привредне зграде  PDF
55. Вања Милашиновић Економски факултет Катедра за квантитативне анализе и информатику PDF
56. Велимир Бланић Академија умјетности Глума PDF
57. Весна Шућур Јањетовић Филозофски факултет Социјални рад са појединцем PDF
58. Владимир Јањић Природно-математички факултет Структура података и алгоритми PDF
59. Владимир Ступар Шумарски факултет Дендрологија PDF
60. Војо  Радић Пољопривредни факултет Оплемењивање биљака са сјеменарством PDF
61. Жана Топаловић Архитектонско-грађевински факултет Хидрологија и Ријечна хидротехника и мелиорације PDF
62. Жељко Ивановић Електротехнички факултет Катедра за електронику PDF
63. Жељко Секулић Факултет физичког васпитања и спорта Фудбал PDF
64. Зорислав Загорац Мединцински факултет Физиологија PDF