Навигација

Доценти

Ред. бр. Име Презиме Организациона јединица Ужа/е научна/е /умјетничка област/и Предмет  
1. Александар Јаковљевић Медицински факултет Хирургија PDF
2. Боро Зубовић Академија умјетности Музички облици и анализа музичког дјела PDF
3. Божо  Кривокућа Медицински факултет Хирургија PDF
4. Божо  Важић Пољопривредни факултет Опште сточарство, Биолошке основе сточарске производње и Гајење преживара PDF
5. Бранко Предојевић Природно-математички факултет Основе атомске физике и Физика атома и молекула PDF
6. Драган Костић Медицински факултет Хирургија PDF
7. Душко Вулић Медицински факултет Интерна медицина PDF
8. Горан Бошњак Факултет физичког васпитања и спорта Атлетика PDF
9. Горица Милетић Омчикус Академија умјетности Графика PDF
10. Јован Ћулум Медицински факултет Хирургија PDF
11. Љиљана Топалић Тривуновић Технолошки факултет Биологија и Микробиологија (Општа микробиологија и микробиологија хране) PDF
12. Љубиша Прерадовић Архитектонско-грађевински факултет Примјена рачунара PDF
13. Мићо Гаћановић Електротехнички факултет Техника високог напона PDF
14. Михајло Стојчић Машински факултет Основи аутоматског управљања PDF
15. Милан Симатовић Медицински факултет Хирургија PDF
16. Милан Скробић Медицински факултет Нуклеарна медицина PDF
17. Миланка Дринић Пољопривредни факултет Исхрана преживара и непреживара и Основи исхране домаћих животиња PDF
18 Милосав Ђурђевић  Машински факултет Машински елементи PDF
19. Нела Рашета Медицински факултет Патолошка физиологија PDF
20. Ненад Лучић Медицински факултет Гинекологија PDF
21. Раденко Зрилић Машински факултет Пројектовање система механике прераде дрвета PDF
22. Радивоје  Братић Архитектонско-грађевински факултет Коришћење водних снага и Хидротехнички објекти PDF
23. Радомир Каметановић Медицински факултет Основи органеске хемије PDF
24. Сања Сибинчић Медицински факултет Гинекологија PDF
25. Сања Шпирић Медицински факултет Оториноларингологија PDF
26. Симо Вуковић Факултет физичког васпитања и спорта Спортски тренинг PDF
27. Синиша Зубић Електротехнички факултет Катедра за електроенергетику PDF
28. Славиша Јандрић Факултет физичког васпитања и спорта Биолошка антропологија са основама спортске медицине PDF
29. Славица Сладојевић Технолошки факултет Аналитичка хемија 1 и Аналитичка хемија 2 PDF
30. Славица Васиљевић Илић Филозофски факултет Српска средњовјековна књижевност PDF
31. Слободан К.Бијељац Академија умјетности Цртање и сликање PDF
32. Стоја Јотановић Пољопривредни факултет Репродукција домаћих животиња и Гајење непреживара PDF
33. Татјана Бућма Медицински факултет Анатомија PDF
34. Тихомир Латиновић Машински факултет Електротехника PDF
35. Тимеа Хотић Академија умјетности Камерна музика PDF
36. Ванеса Кременовић Академија умјетности Аранжирање и Оркестрација са музичким инструментима PDF
37. Васо Бојанић Технолошки факултет Органска хемијска технологија 2 (Петрохемијска индустрија) PDF
38. Владимир Турјачанин Филозофски факултет Социјална психологија 1 и Статистика у психологији PDF
39. Здравко  Кезић Медицински факултет Инфективне болести PDF
40. Живко Пејашиновић Машински факултет Мјерна техника PDF
41. Зоран Говедар Шумарски факултет Узгајање шума PDF
42. Зоран Вујковић Медицински факултет Неурологија PDF