Navigacija

prof. dr Mile Šikman
vanredni profesor

Fakultet bezbjednosnih nauka
051/339-024
lokal 124
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za krivično pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Krivično pravo i krivično procesno pravo vanredni profesor 25. septembar 2019.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS13ORK Organizovani kriminalitet

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MUR18PSK Prevencija i suzbijanje kriminala u uslovima prirodnih katastrofa
Akademske studije prvog ciklusa
OBK09ORK Organizovani kriminalitet
OBK09UPI Upravljanje posebnim istragama
OBK10KSP Kriminologija sa penologijom
OBK10ORK Organizovani kriminalitet
OBK10UPI Upravljanje posebnim istragama
OBK16KSP Kriminologija sa penologijom
OBK16ORK Organizovani kriminalitet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Adequacy of penal policy in criminal cases of organized crime

  DOI https://doi.org/10.22190/TEME190918056S
  Časopis Teme
  Godina 2019
  Autori Miodrag Simović i Mile Šikman
  Volumen 43
  Broj 4
  Strana od 931
  Strana do 956
  Veb adresa http://teme2.junis.ni.ac.rs/index.php/TEME/article/view/1240

  Kritički pogled na kaznenu politiku prema terorizmu u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/PR6019493S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2019
  Autori Mile Šikman
  Broj 60/2019
  Strana od 493
  Strana do 510

  Efficiency of Criminal Proceedings – Between Expectations and Reality

  Časopis JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL LAW
  Godina 2018
  Autori Miodrag Simović i Mile Šikman
  Volumen 56
  Broj 3
  Strana od 23
  Strana do 42
  Veb adresa https://www.iksi.ac.rs/rkk_arhiva/rkk_3_2018.pdf

  Posebne istražne radnje – novine u pravnom okviru i praktičnom postupanju

  DOI 10.7251/PR5618371S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman i Velibor Bajičić
  Volumen 15
  Broj 56/2018
  Strana od 351
  Strana do 370
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/328281719_POSEBNE_ISTRAZNE_RADNjE-NOVINE_U_PRAVNOM_OKVIRU_I_PRAKTICNOM_POSTUPANjU

  Krivično djelo terorizam u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/BPG1801021S
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 42
  Veb adresa education.muprs.org

  Ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na terorizam

  Časopis Politika nacionalne bezbednosti
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman i Predrag Ćeranić
  Broj 1/2017
  Strana od 75
  Strana do 96
  Veb adresa http://www.pnbips.edu.rs/dokumenti/pnb12017.pdf

  Inkriminacije orgnaizovanog kriminaliteta u novom Krivičnom zakoniku Republike Srpske

  DOI 10.7251/PR5217369S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman
  Broj 52
  Strana od 369
  Strana do 396
  Veb adresa http://www.udruzenjepravnika.org/home.html

  Stanje i trendovi imovinskog kriminaliteta u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/BPG1701001S
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 30
  Veb adresa http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2017/05/Casopis-BPG-1-17.pdf

  Uloga policije u dokazivanju krivičnih djela na glavnom krivičnom postupku

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman i Velibor Bajičić
  Broj 48/2016
  Strana od 573
  Strana do 596

  Kriminološki kontekst terorizma

  DOI 10.7251/BPG1601051S
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Broj 1-2/2016
  Strana od 51
  Strana do 72

  Međunarodno pravni okvir protiv terorizma.

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Broj 44/2015
  Strana od 361
  Strana do 386

  Organizovani kriminalitet: zločin vs norma

  DOI 10.7251/BPGBL1215039S
  Časopis Bezbednost
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Broj 1-2/15
  Strana od 39
  Strana do 54

  Aktuelna prijetnja terorizmom i okvir reagovanja

  DOI 10.7251/BPGBL1215039S, ISSN 1840-0698
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Broj 3-4/15
  Strana od 5
  Strana do 24

  Specijalizacija subjekata kao faktor suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu

  Časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Broj 2-3/15
  Strana od 197
  Strana do 216

  Organizovani nasilnički kriminalitet

  DOI 10.7251/bpgbl12114029S
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman
  Broj 1-2/2014
  Strana od 29
  Strana do 47

  Efikasnost otkrivanja i dokazivanja krivčnih djela

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman i Velibor Bajičić
  Broj 40/2014
  Strana od 285
  Strana do 310

  Nužnost unapređenja pojedinih krivičnopravnih odredaba u suprotstavljanju organizovanom kriminalitetu

  DOI 10.7251/bpgbl12114005S
  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman
  Broj 3-4/2014
  Strana od 5
  Strana do 24

  Multidisciplinarni pristup u kontroli razbojništva

  DOI 34(497.11)(05)
  Časopis Pravni život
  Godina 2014
  Autori Branislav Simonović i Mile Šikman
  Broj 9
  Strana od 249
  Strana do 262

  Korporativni kriminalitet i odgovornost pravnih lica za krivična djela.

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman i Milimir Govedarica
  Broj 37/2013
  Strana od 317
  Strana do 337

  Nadležnost i uloga policije u vanrednim situacijama u Republici Srpskoj

  Časopis Bezbednost
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman i Goran Amidžić
  Broj 3/2014
  Strana od 129
  Strana do 147

  Struktura i oblici ispoljavanja privrednog kriminaliteta u Republici Srpskoj

  Časopis Bezbednost
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman
  Broj 2/2013
  Strana od 64
  Strana do 83

  Organizovani kriminalitet kao predmet naučnog istraživanja

  DOI 10.5570/dfnd.1231.01.se
  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2012
  Autori Mile Šikman
  Broj 31
  Strana od 9
  Strana do 22

  Kriminalistički i krivičnoprocesni prinicipi korišćenja infomratora u suzbijanju kriminala

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Mile Šikman
  Broj 33/2012
  Strana od 599
  Strana do 622

  Značaj kriminalističkog učenja o fiksiranju dokazne informacije

  Časopis NBP Žurnal za kriminalistiku i pravo
  Godina 2012
  Autori Mile Šikman
  Volumen XVII
  Broj 3
  Strana od 107
  Strana do 120

  Terrorism in Bosnia and Heryegovina - Curent State and Suppression Measures

  Časopis Internal Security
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman i Stevo Ivetić
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 31
  Strana do 44

  Osnov sumnje – novi značaj u istrazi i kritički osvrt

  Časopis Revija za kriminologiju i krivično pravo
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman
  Volumen 49
  Broj 2-3
  Strana od 443
  Strana do 456

  Saučesništvo – značajna osobenost organizovanog kriminaliteta

  Časopis Pravni život
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman
  Broj 9/2011
  Strana od 319
  Strana do 335

  Primjena indicijalnog metoda u otkrivanju i razjašnjvanju krivičnih djela organizovanog kriminaliteta

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman
  Volumen XI
  Broj 3-4
  Strana od 99
  Strana do 116

  Dokazivanje krivičnih dela koja imaju obeležja organizovanog kriminaliteta: I deo

  Časopis Izbor sudske prakse
  Godina 2009
  Autori Mile Šikman
  Volumen 17
  Broj 9(2009)
  Strana od 65
  Strana do 69

  Neka iskustva u realizaciji tužilačkog koncepta istrage u Republici Srpskoj

  Časopis Pravni život
  Godina 2009
  Autori Branislav Simonović i Mile Šikman
  Broj 10
  Strana od 453
  Strana do 465

  Fenomenološka dimenzija organizovanog kriminaliteta

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2009
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Broj 19/2009
  Strana od 249
  Strana do 298

  Samoubilački terorizam – fenomenološki i viktimološki aspekti

  Časopis Nauka bezbednost policija
  Godina 2008
  Autori Mile Šikman
  Volumen XIII
  Broj 1/2008
  Strana od 173
  Strana do 191

  Terorizam i organizovani kriminalitet kao izazovi globalnoj bezbjednosti

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2007
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Broj 1-2/07
  Strana od 81
  Strana do 102

Radovi sa skupova

  Izmjene u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske kao izraz potrebe adekvatnog reagovanja na kriminalitet.

  Naučni skup Izmene u krivičnom zakonodavstvu i status nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji)
  Godina 2019
  Autori Mile Šikman i Velibor Bajičić
  Strana od 307
  Strana do 326

  Organizovani kriminalitet – kriminalistička i sudska praksa u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Kaznena politika i prevencija kriminaliteta
  Publikacija Kaznena politika i prevencija kriminaliteta
  Godina 2019
  Autori Mile Šikman
  Strana od 369
  Strana do 392

  Metamorphosis Of Terrorism – From Tyrannicide To The Global Jihadist Movement

  Naučni skup International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”
  Publikacija “Archibald Reiss Days” Thematic Conference Proceedings Of International Significance
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman i Velibor Lalić
  Strana od 103
  Strana do 114
  Veb adresa http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/ARCHIBALD_REISS_DAYS_Volume_I.pdf

  Krivično zakonodavstvo kao instrument zaštite prava i sloboda građana

  Naučni skup Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (evropski standard i stanje u Srbiji) – krivičnopravni aspekt
  Publikacija Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (evropski standard i stanje u Srbiji) – krivičnopravni aspekt
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman i Velibor Bajičić
  Strana od 175
  Strana do 193

  Fear of Terrorism – An Emerging Research Agenda in BiH.

  Naučni skup Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - From Common Sense to Evidence-based Policy-making
  DOI https://doi.org/10.18690/978-961-286-174-2.24
  Publikacija Gorazd Meško Branko Lobnikar Kaja Prislan Rok Hacin (Eds.). Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe - From Common Sense to Evidence-based Policy-making,
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman i Velibor Lalić
  Strana od 295
  Strana do 307
  Veb adresa http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/352

  ''Strani teroristički borci'' i krivični postupci u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup ''Krivično zakonodavstvo i fukncionisanje pravne države''
  Publikacija Zbornik radova ''Krivično zakonodavstvo i fukncionisanje pravne države''.
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman
  Strana od 208
  Strana do 230
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/324720023_Krivicni_postupci_u_predmetima_''stranih_teroristickih_boraca''

  Zakonitost dokaza pribavljenih posebnim istražnim radnjama u svijetlu odluka Evropskog suda za ljudska prava

  Naučni skup Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) – krivičnopravni aspekt
  Publikacija Zbornik radova ''Reformski procesi i poglavlje 23 (godinu dana posle) – krivičnopravni aspekt''
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman
  Strana od 401
  Strana do 416

  Use of Foreign Terminology in Crimina Law – Example of ’’Organized Crime.

  Naučni skup Međunarodna konferencija ’’Archibald Reiss Days’’
  Publikacija Thematic Conference Proceedings of Interantional Significance ’’Archibald Reiss Days’’
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman i Tatjana Ponorac
  Strana od 477
  Strana do 490

  Internacionalizacija suzbijanja organizovanog kriminaliteta.

  Naučni skup Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava
  Publikacija Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava
  Godina 2016
  Autori Miodrag Simović i Mile Šikman
  Strana od 85
  Strana do 102

  Krivičnopravni pristup suzbijanju terorizma

  Naučni skup Krivičnopravni instrumeni suprostavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera'
  Publikacija Zbornik radova ''Krivičnopravni instrumeni suprostavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera''
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Strana od 183
  Strana do 206

  Foreign Terrorist Fighters – Different Points of View.

  Naučni skup Comprehensive Approach to Counter Radicalism and Extremism – Future Challenges for Counter Terrorism Process
  Publikacija Comprehensive Approach to Counter Radicalism and Extremism – Future Challenges for Counter Terrorism Process (Eds. Denis Čaleta, Paul Shemella)
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Strana od 161
  Strana do 176

  Harminizacija krivičnog zakonodavstva u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala

  Naučni skup LVI Redovno godišnje savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu
  Publikacija Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo (Poglavlje 23 – norma, praksa i mere harmonizacije).
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Strana od 222
  Strana do 236

  New Forms Of Terrorism – Challenges For Criminal Legislation

  Naučni skup Archibald Reiss Days
  Publikacija Thematic Conference Proceedings Of International Significance “Archibald Reiss Days”,
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman

  Uticaj Dejtonskog mirovnog sporazuma na krivično pravosuđe u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Dejtonski mirovni sporazum - dvadeset godina poslije
  Publikacija Dejtonskim mirovni sporazum - dvadeset godina polsije
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Strana od 559
  Strana do 582

  Odgovor Evropske unije na terorizam i strane terorističke borce

  Naučni skup Subjketi sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države
  Publikacija Zbornik radova ''Subjketi sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države''
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Strana od 372
  Strana do 399

  Organizovani kriminalitet kao predmet krivičnopravne regulative u Bosni i Hercegovini i njegovo usklađivanje s međunarodnim propisima

  Naučni skup Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu
  Publikacija Zbornik radova IV. Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu“
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Strana od 874
  Strana do 886

  Pravni okvir Evropske unije protiv organizovanog kriminala i usklađenost normi krivičnog prava

  Naučni skup Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adkevatnosti državne reakcije na kriminalitet
  Publikacija Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adkevatnosti državne reakcije na kriminalitet
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Strana od 484
  Strana do 504

  Criminalistics, Criminal Law and Criminal-procedural Law Relation and Detection of a Criminal Offense

  Naučni skup Archibald Reiss Days
  Publikacija Thematic Conference Proceedings of International Significance “Archibald Reiss Days”.
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman
  Strana od 233
  Strana do 240

  Terrorist Threats To Critical Infrastructure In BiH And Protection Measures

  Naučni skup Comprehensive Approach as ’’Sine Qua Non’’ for Critical Infrastructure Protection
  DOI 10.3233/978-1-61499-478-7-251
  Publikacija Comprehensive Approach as ’’Sine Qua Non’’ for Critical Infrastructure Protection (Eds. Čaleta, D., Radović, V.)
  Godina 2015
  Autori Mile Šikman i Nevekno Vranješ
  Strana od 251
  Strana do 266

  Organizovani (transnacionalni) kriminalitet i krivičnopravna (međunarodnopravna) reakcija

  Naučni skup Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet
  Publikacija Zbornik radova ''Kaznena politika kao instrument državne politike na kriminalitet''
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman
  Strana od 359
  Strana do 376

  Transnacionalni ekološki kriminalitet

  Naučni skup Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet
  Publikacija Zbornik radova ''Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet''
  Godina 2014
  Autori Stanko Bejatović i Mile Šikman
  Strana od 13
  Strana do 32

  Challenges to Using Intelligence in Law Enforcement and Judicial Processes in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Intelligence and Combating Terrorism – New Paradigm and Future Challenges
  Publikacija Intelligence and Combating Terrorism – New Paradigm and Future Challenges (Ed. Čaleta, D. & Shemella, P.)
  Godina 2014
  Autori Mile Šikman i Siniša Đukić
  Strana od 173
  Strana do 184

  Kriminalitet maloljetnika u Republici Srpskoj, sa osvrtom na vršnjačko nasilje.

  Naučni skup Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženje i komparativna iskustva)
  Publikacija Zbornik radova ''Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženje i komparativna iskustva''
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman
  Strana od 3
  Strana do 18

  Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta u privredno-finansijskom poslovanju

  Naučni skup Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija.
  Publikacija Zbornik radova ''Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija''
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman
  Strana od 381
  Strana do 404

  Proaktivni pristup istragama u smislu provokacije na izvršenje krivičnog dela.

  Naučni skup Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena.
  Publikacija Zbornik radova ''Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena''
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman
  Strana od 274
  Strana do 294

  Integrity plan as an aspect of systematic corruption prevention.

  Naučni skup Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans Police Science and Police Profession (States and Perspecitves)
  Publikacija International Scientifice Conference ''Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans Police Science and Police Profession (States and Perspecitves)''.
  Godina 2012
  Autori Mile Šikman i Stevo Ivetić
  Strana od 434
  Strana do 447

  Upravljanje i rukovođenje istragama, sa osvrtom na istrage krivičnih djela orgnizovanog kriminaliteta

  Naučni skup Kriminalističko – forenizička istraživanja
  Publikacija Zbornik radova ''Kriminalističko – forenizička istraživanja''
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman
  Strana od 231
  Strana do 249

  Private Security in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Urbanization, Policing and Security: Global Perspectives
  Publikacija In Das, D., & Cordner, G. (eds.), Urbanization, Policing and Security: Global Perspectives, New York: Taylor & Francis Group.
  Godina 2009
  Autori Velibor Lalić, Mile Šikman i Duško Vejnović
  Strana od 389
  Strana do 403

  Organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini - stanje i mjere suzbijanja

  Naučni skup POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALU
  Publikacija POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALU
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Strana od 45
  Strana do 49

Ostali radovi

  RETURN OF THE FOREIGN TERRORIST FIGHTERS – CRIMINAL PERSECUTION AND DERADICALIZATION IN BIH

  Izdavač Ministry of Defense of Slovenia, Joint Special Operations University from Tampa, USA and Institute for Corporative Security Studies
  ISSN/ISBN 978-961-94011-1-8
  Godina 2018
  Autori Mile Šikman
  Strana od 119
  Strana do 136
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/325415713_RETURN_OF_THE_FOREIGN_TERRORIST_FIGHTERS_CRIMINAL_PERSECUTION_AND_DERADICALIZATION_IN_BIH_2

  The Influence Of Vodinelić’s Doctrine On Modern Criminalistics

  Izdavač Faculty Of Security
  ISSN/ISBN 1857-6508
  Godina 2016
  Autori Mile Šikman
  Strana od 17
  Strana do 24

  Corporate Crime - New Approaches and Future Challenges.

  Izdavač Institut of Corporate Security
  ISSN/ISBN 978-961-92860-7-4
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman
  Strana od 103
  Strana do 114

  A New Concept of the Police and Policing in Republika Srpska (Bosnia and Herzegovina).

  Izdavač Springer
  ISSN/ISBN 978-1-4614-6719-9 (Print)
  Godina 2013
  Autori Mile Šikman i Velibor Lalić
  Strana od 287
  Strana do 303

  Metodologija izgradnje sistema integriteta u institucijama Republike Srpske na suzbijanju korupcije

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova
  ISSN/ISBN 978-99938-43-29-0
  Godina 2010
  Autori Mile Šikman i Rade Tanjga

  Private Security in Bosnia and Herzegovina

  Izdavač CRC Press, Taylor & Francis Group
  ISSN/ISBN 978-1-4200-8557-0
  Godina 2010
  Autori Duško Vejnović, Mile Šikman i Velibor Lalić
  Strana od 389
  Strana do 402

  Preduzimanje radnji dokazivanja u istrazi pod nadzorom tužioca i zakonitost pribavljenih dokaza

  Izdavač Visoki sudski i tužilački savjet BiH
  Godina 2009
  Autori Vesna Antonić, Mile Šikman, Dragan Kulić i Relja Peleš

Knjige

  Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-50-77-9
  Godina 2017
  Autori Miodrag Simović i Mile Šikman
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 813

  Privredna kriminalistika

  Izdavač Fakultet za bezbjednost i zaštitu
  ISBN 978-99955-23-45-9
  Godina 2013
  Autori Dragomir Jovičić i Mile Šikman
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Organizovani kriminalitet

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova
  ISBN 978-99938-43-33-7
  Godina 2011
  Autori Mile Šikman
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 573

  Organizovani kriminalitet - krivični, procesni, kriminalistički aspekt

  Izdavač Defendologija centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka
  ISBN 978-99955-22-15-5
  Godina 2010
  Autori Mile Šikman
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 644

  Terorizam

  Izdavač Fakultet za bezbjednost i zaštitu Banja Luka
  ISBN 978-99955-23-16-9
  Godina 2009
  Autori Mile Šikman
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 403

  Terorizam - aktuelni i mogući oblici

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka
  ISBN 99938-43-13-X
  Godina 2006
  Autori Mile Šikman
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 310

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim prof. dr Mile Šikman
doc. dr Predrag Ćeranić
Milica Sikimić, ma
Slavica Šukalo
Radoslav Ivaniš
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM