Navigacija

prof. dr Uroš Pena
vanredni profesor

Pravni fakultet
051/339-024
lokal 124
Katedre
 • Pravni fakultet-Katedra za krivično pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Krivično pravo i krivično procesno pravo vanredni profesor 26. mart 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS11KRM Kriminalistika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  NOVI SADRŽAJI KRIMINALISTIKE SA OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINALITET

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2014
  Autori Uroš Pena
  Broj 3-4/14
  Strana od 25
  Strana do 41

  KRIMINALISTIČKI I KRIVIČNO PROCESNI ASPEKTI SUMNJANJA

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2013
  Autori Uroš Pena i Dragan Mitrović
  Broj 37/2013
  Strana od 679
  Strana do 696

  PITANJE DOPUŠTENOSTI ILI NEDOPUŠTENOSTI IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA OD STRANE PRIKRIVENOG ISTRAŽITELJA

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2012
  Autori Uroš Pena i Dragan Mitrović
  Broj 33/2012
  Strana od 583
  Strana do 599

  KRIMINALISTIČKA TAKTIKA OBEZBJEĐENJA LIČNIH DOKAZA

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2011
  Autori Uroš Pena
  Broj 29/2011
  Strana od 589
  Strana do 611

  PROBLEMI RASVJETLJIVANJA RAZBOJNIŠTAVA, S KRATKOM EMPIRIJSKOM ANALIZOM

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2010
  Autori Uroš Pena i Aleksandar Miladinović
  Broj 1-2/10
  Strana od 101
  Strana do 119

  Fenomenološka dimenzija organizovanog kriminaliteta

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2009
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Broj 19/2009
  Strana od 249
  Strana do 298

  ODNOS JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA BEZBJEDNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Uroš Pena i Branislav Simonović
  Broj 2/09
  Strana od 17
  Strana do 39

  NACIONALNE STRATEGIJE SUPROTSTAVLJANJA POJEDINIM VRSTAMA KRIMINALITETA I NJIHOVA IMPLEMENTACIJA

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Uroš Pena
  Broj 1/09
  Strana od 69
  Strana do 87

  TEHNIKE STRATEŠKOG PLANIRANJA, KAO DIO POLICIJSKOG RADA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena
  Broj 21-22
  Strana od 53
  Strana do 67

  MEĐUNARODNOPRAVNI STANDARDI U PREVENCIJI KRIMINALITETA

  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena
  Broj 15/2008
  Strana od 249
  Strana do 295

  OPŠTI USLOVI ZA IMPLEMENTACIJU NOVOG KONCEPTA RADA POLICIJE U ZAJEDNICI

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2007
  Autori Uroš Pena
  Broj 19-20
  Strana od 115
  Strana do 125

  Terorizam i organizovani kriminalitet kao izazovi globalnoj bezbjednosti

  Časopis Kriminalističke teme
  Godina 2007
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Broj 1-2/07
  Strana od 81
  Strana do 102

  MOGUĆI PRAVCI IMPLEMENTACIJE RADA POLICIJE U ZAJEDNICI U REPUBLICI SRPSKOJ I BiH

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2007
  Autori Uroš Pena
  Broj 2/07
  Strana od 1183
  Strana do 1199

  NEKE SPECIFIČNOSTI NAČINA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DJELA RAZBOJNIŠTVA

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2005
  Autori Uroš Pena
  Broj 2/05
  Strana od 252
  Strana do 297

  NEKI PRAVNI I PRAKTIČNI ASPEKTI PRETRESANJA

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2005
  Autori Uroš Pena
  Broj 1/05
  Strana od 170
  Strana do 195

  EDUKACIJA PRIPADNIKA FIZIČKOG I TEHNIČKOG OBEZBJEĐENJA I PRIVATNIH DETEKTIVA

  Časopis DEFENDOLOGIJA
  Godina 2004
  Autori Uroš Pena, Vaso Škondrić i Goran Amidžić
  Broj 15-16
  Strana od 39
  Strana do 49

Radovi sa skupova

  EKOLOŠKA KRIVIČNA DJELA I ODGOVORNOST PRAVNIH LICA U KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE SRPSKE

  Naučni skup SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  Publikacija SUZBIJANJE KRIMINALITETA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA EKOLOŠKI KRIMINALITET
  Godina 2014
  Autori Uroš Pena i Dragana Milijević
  Strana od 305
  Strana do 317

  DOKAZIVANJE – JEDINI PUT UTVRĐIVANJA SPORNIH ČINJENICA

  Naučni skup KRIMINALISTIČKI I KRIVIČNO PROCESNI ASPEKTI DOKAZA I DOKAZIVANJA
  Publikacija KRIMINALISTIČKI I KRIVIČNO PROCESNI ASPEKTI DOKAZA I DOKAZIVANJA
  Godina 2013
  Autori Uroš Pena i Mile Matijević
  Strana od 45
  Strana do 62

  NEKI OD PRAKTIČNIH PROBLEMA U PRIMJENI KRIVIČNOPROCESNOG ZAKONODAVSTVA U BiH

  Naučni skup KRIMINALISTIČKO-KRIVIČNO PROCESNE KARAKTERISTIKE ISTRAGE PREMA ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU U PROTEKLOJ DECENIJI
  Publikacija KRIMINALISTIČKO-KRIVIČNO PROCESNE KARAKTERISTIKE ISTRAGE PREMA ZAKONU O KRIVIČNOM POSTUPKU U PROTEKLOJ DECENIJI
  Godina 2012
  Autori Uroš Pena
  Strana od 40
  Strana do 52

  ZNAČAJ DIGITALNIH DOKAZA U KRIVIČNOM POSTUPKU

  Naučni skup SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL
  Publikacija SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE, S OSVRTOM NA VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL
  Godina 2012
  Autori Uroš Pena i Dragan Mitrović
  Strana od 93
  Strana do 103

  MEĐUNARODNO PRAVNA POMOĆ U KRIVIČNIM STVARIMA SA OSVRTOM NA KONTROLISANU ISPORUKU PREDMETA

  Naučni skup KRIMINALISTIČKO FORENZIČKA ISTRAŽIVANJA
  Publikacija KRIMINALISTIČKO FORENZIČKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2011
  Autori Uroš Pena i Dragan Mitrović
  Strana od 501
  Strana do 519

  MJERE SUZBIJANJA TERORIZMA - UNUTRAŠNJI NIVO I MEĐUNARODNI STANDARDI

  Naučni skup SUPROTSTAVLJANJE TERORIZMU - MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVNA REGULATIVA
  Publikacija SUPROTSTAVLJANJE TERORIZMU - MEĐUNARODNI STANDARDI I PRAVNA REGULATIVA
  Godina 2011
  Autori Uroš Pena
  Strana od 189
  Strana do 203

  ETIČNOST POLICIJE KAO FAKTOR KORUPCIJE U POLICIJI

  Naučni skup METODOLOGIJA IZGRADNJE SISTEMA INTEGRITETA U INSTITUCIJAMA NA SUZBIJANJU KORUPCIJE
  Publikacija METODOLOGIJA IZGRADNJE SISTEMA INTEGRITETA U INSTITUCIJAMA NA SUZBIJANJU KORUPCIJE
  Godina 2010
  Autori Uroš Pena i Aleksandar Miladinović
  Strana od 87
  Strana do 103

  ULOGA I ZNAČAJ INTERPOLA U MEĐUNARODNOJ POLICIJSKOJ SARADNJI

  Naučni skup MEĐUNARODNA I NACIONALNA SARADNJA I KOORDINACIJA U SUPROTSTAVLJANJU KRIMINALITETU
  Publikacija MEĐUNARODNA I NACIONALNA SARADNJA I KOORDINACIJA U SUPROTSTAVLJANJU KRIMINALITETU
  Godina 2010
  Autori Uroš Pena i Nataša Sikimić
  Strana od 14
  Strana do 27

  MEĐUNARODNE INTEGRACIJE U BORBI PROTIV TERORIZMA

  Naučni skup SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE
  Publikacija SUZBIJANJE KRIMINALA I EVROPSKE INTEGRACIJE
  Godina 2010
  Autori Uroš Pena i Goran Amidžić
  Strana od 455
  Strana do 465

  Organizovani kriminalitet u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini - stanje i mjere suzbijanja

  Naučni skup POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALU
  Publikacija POLITIKA SUPROTSTAVLJANJA ORGANIZOVANOM KRIMINALU
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena i Mile Šikman
  Strana od 45
  Strana do 49

  SAVREMENE MJERE I METODE U PREVENCIJI KRIMINALITETA

  Naučni skup PRIMJENA SAVREMENIH METODA I SREDSTAVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA
  Publikacija PRIMJENA SAVREMENIH METODA I SREDSTAVA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena
  Strana od 45
  Strana do 51

Knjige

  NASTANAK I RAZVOJ MEĐUNARODNE POLICIJSKE SARADNJE

  Izdavač Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka
  ISBN 978-99955-691-2-9
  Godina 2011
  Autori Uroš Pena i Nataša Sikimić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 207

  KRIMINALISTIKA

  Izdavač Pravni fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938 -57-18-1
  Godina 2010
  Autori Uroš Pena i Branislav Simonović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 703

  STRATEGIJE SUPROTSTAVLJANJA KRIMINALITETU I KONCEPT RADA POLICIJE U ZAJEDNICI

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
  ISBN 978-99938-43-27-6
  Godina 2008
  Autori Uroš Pena
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 549

  POLICIJSKE OPERACIJE

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
  ISBN 978-99938-43-20-7
  Godina 2007
  Autori Uroš Pena i Goran Amidžić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 364

  RAD POLICIJE U ZAJEDNICI I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BiH

  Izdavač Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka
  ISBN 99938-43-15-6
  Godina 2006
  Autori Uroš Pena
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 371

  PRIRUČNIK ZA PRIPADNIKE FIZIČKOG OBEZBJEĐENJA

  Izdavač Udruženje defendologa Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 99938-690-6-6
  Godina 2006
  Autori Uroš Pena, Mile Šikman i Goran Amidžić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 167