Navigacija

Marina Rakanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/434-367 lok 122
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za analitičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Analitička hemija viši asistent 26. decembar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF19AH1 Analitička hemija 1
ISF19AH2 Analitička hemija 2
ISF19HR Hemija rastvora
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18AH Analitička hemija
OSI18AH Analitička hemija

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B02301 Analitička hemija I
B02323 Osnove kvalitativne hemijske analize
B02401 Analitička hemija II
B02422 Kvantitativne analitičke metode

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić i Darko Bodroža
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/

Radovi sa skupova

  Study of observing adsorption of hexavalent chromium from aqueous environment on mordenite

  Naučni skup International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“
  Publikacija Proceedings of International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“, EcoTER'19
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Marina Rakanović, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović i Darko Bodroža
  Strana od 322
  Strana do 327
  Veb adresa https://eco.tfbor.bg.ac.rs/

  Effect of composition and structure of zeolite on adsorption of butyric acid from aqueous environment

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference ''June 5th – World Environment Day", 18th – 19th June, 2018.
  Publikacija Electronic version of the Proceedings, Year of issue 2019.
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović i Suzana Vujasinović
  Strana od 374
  Strana do 388
  Veb adresa https://btf.unbi.ba/

  Spectrophotometric observance of adsorption of organic color RV-5 on alumina and NH4Y zeolite from aqueous environment

  Naučni skup VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  Publikacija Proceedings of VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”
  Godina 2019
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Milica Šipovac, Dragica Lazić, Ljubica Vasiljević i Gordana Ostojić
  Strana od 750
  Strana do 760
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Influence of modification of natural aluminosilicate on character of its surface

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Sanja Vukomanović, Gordana Ostojić i Suzana Vujasinović
  Strana od 20
  Strana do 20
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Određivanje koncentracije željeza u vodenoj sredini uporednim analitičkim metodama

  Naučni skup 1. naučno-stručna konferencija “Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Marina Rakanović, Milana Grujičić i Slavica Sladojević
  Strana od 35
  Strana do 45
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/

  Determination of iron concentration in aqueous environment by comparative analytical methods

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija “Kongres studenata tehnoloških fakulteta“
  Publikacija Zbornik apstrakta radova
  Godina 2018
  Autori Marina Rakanović, Milana Grujičić i Slavica Sladojević
  Strana od 2
  Strana do 2
  Veb adresa https://ks.tf.unibl.org/

  Effect of composition and structure of zeolite on adsorption of butyric acid from aqueous environment

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference „June 5th - World Environment Day“
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović i Suzana Vujasinović
  Strana od 52
  Strana do 52
  Veb adresa https://btf.unbi.ba/

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  Naučni skup XII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Slavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić i Darko Bodroža
  Strana od 21
  Strana do 21
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

Ostali radovi

  Ispitivanje uticaja dužine bočnog niza katjona na transportne osobine smeše jonskih tečnosti i γ-butirolaktona

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu - master rad
  Godina 2015
  Autori Marina Rakanović

Knjige

  Analitička hemija. Teorijske osnove kvalitativne hemijske analize

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci
  ISBN 978-99938-54-64-7
  Godina 2016
  Autori Slavica Sladojević i Marina Rakanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 280

Projekti

Primjena naprednih elektrohemijskih procesa za tretman organskih polutanata

Napredni oksidacioni procesi (Advanced Oxidation Processes, AOP), koje karakteriše generisanje in-situ reaktivnih vrsta, prije svega hidroksil radikala (OH), prepoznati su kao jedna od potencijalnih tehnologija za uklanjanje organskih zagađujućih materija iz različitih otpadnih voda.

Broj projekta 1251135
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Borislav Malinović
Projektni tim doc. Draženko Bjelić
Dajana Dragić
Tijana Đuričić, ma
Helena Prosen
Slobodan Bunić
Sanjin Gutić
Stefan Vranješ
Marina Rakanović, ma
Duško Zorić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 20000.0 BAM