Navigacija

prof. dr Vlastimir Vlatković
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina vanredni profesor 30. novembar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega
OZNJ07IMNJIB Interna medicina i njega internističkih bolesnika
OZNJ07S1 Sestrinstvo I
OZNJ07S2 Sestrinstvo II
OZNJ16ZNJIBIM Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina
OZNJ16MIZNJ Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega
ORT18MZNJ Multidisciplinarna zdravstvena njega
OS18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Systemic and venous thromboembolism in metabolic syndrome: Two faces of the same disease

  Časopis Srce i krvni sudovi
  Godina 2019
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Bojan Stanetić, lJiljana Kos i Vlastimir Vlatković
  Volumen 2
  Broj 37
  Strana od 51
  Strana do 54
  Veb adresa http://uksrb.rs/uploads/1551359292-Systemic%20and%20venous%20thromboembolism.pdf

  Relationship Between Leptin Level, Inflammation, and Volume Status in Maintenance Hemodialysis Patients

  DOI 10.1111/1744-9987.12750
  Časopis Therapeutic Apheresis and Dialysis
  Godina 2019
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i jasna trbojević-stanković
  Volumen 23
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 64

  Pulmorenalni sindrom kod pacijenata sa ANCA vaskulitisom, desetogodišnje iskustvo nefrološkog odjela Interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  Časopis Respiratio
  Godina 2018
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Peđa Kovačević, Vlastimir Vlatković i Marinko Vučić
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 136

  Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

  DOI 10.7251/BII1702097V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 94
  Strana do 104
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/godiste-8-broj-2-decembar-2017/

  Ehokardiografija u ranoj detekciji poremećaja funkcije desne komore pri promjeni volumena krvi kod bolesnika na hemodijalizi

  DOI 10.7251/BII1701017K
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Bosiljka Vujisić-Tešić, Vlastimir Vlatković i Milan Preradović
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/godiste-8-broj-1-jun-2017/

  Aeromonas Sobria: a Rare Cause of Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis

  DOI 10.21802/gmj.2017.2.1
  Časopis Galician medical journal
  Godina 2017
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 24
  Broj 2
  Strana od E201721
  Strana do E201721
  Veb adresa http://ojs.ifnmu.edu.ua/index.php/gmj/article/view/770/734

  The frequency of bone fractures among patients with chronic kidney disease not on dialysis: two-year follow-up

  DOI 10.1515/rjim-2017-0021
  Časopis Romanian Journal of Internal Medicine
  Godina 2017
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić i Milorad Grujičić
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rjim.ahead-of-print/rjim-2017-0021/rjim-2017-0021.pdf

  Relationship between malnutrition-inflammation complex syndrome and fuid balance in maintenance hemodialysis patients

  DOI 10.15406/unoaj.2017.04.00144
  Časopis Urology and Nephrology Open Access Journal
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Jasna Trbojević Stanković i Biljana Stojimirović
  Volumen 4
  Broj 5
  Strana od 1
  Strana do 8
  Veb adresa http://medcraveonline.com/UNOAJ/UNOAJ-04-00144.php

  A novel complex model of hemodialysis adequacy: predictive value and relationship with malnutrition-inflammation score

  DOI 10.2298/ABS160229088V
  Časopis ARCHIVES OF BIOLOGICAL SCIENCES
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Jasna Trbojević Stanković, Dejan Nešić i Biljana Stojimirović
  Volumen 69
  Broj 1
  Strana od 129
  Strana do 137
  Veb adresa http://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/234

  Značaj cistatina C kao faktora rizika za kardiovaskularne bolesti kod oboljelih od tipa 2 diabetes mellitus-a

  DOI 10.7251/BII1702097V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 104

  Intima-media thickness as an early marker of atherosclerosis in patients with chronic kidney disease

  Časopis Ateroskleroz
  Godina 2017
  Autori Andreja Figurek, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Maja Travar
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 21
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.sibran.ru/journals/Atherosclerosis/

  Microbiological aspects of peritonitis in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis: a monocentric five years follow up study

  DOI 10.4172/2332-0877.1000255
  Časopis Infectious Diseases & Therapy
  Godina 2015
  Autori Maja Travar, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 3
  Broj 6
  Strana od 1
  Strana do 3
  Veb adresa https://www.omicsonline.org/open-access/microbiological-aspects-of-peritonitis-in-patients-on-continuousambulatory-peritoneal-dialysis-a-monocentric-five-years-follow-ups-2090-7214-1000255.php?aid=65887

  Erysipelotrix rhusiopathiae peritonitis in a patient on continous ambulatory peritoneal dyalisis

  DOI dx.doi.org/10.16966/aidoa.102
  Časopis Autoimmune and Infectious Diseases: Open Access
  Godina 2015
  Autori Maja Travar, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 2
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.16966/aidoa.102

  Korelacija albuminurije i cistatina C u procjeni oštećenja bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitus tip 2

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.15.01
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 46
  Strana od 98
  Strana do 102
  Veb adresa http://scriptamedica.com/issues/46_2/46_2_clanak_1.pdf

  Primjena cistatina C u određivanju jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od diabezes mellitusa tipa 2

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 105

  . Korelacija albuminurije i cistatina C u procjeni oštećenja bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 98
  Strana do 102

  Primjena cistatina C u određivanju jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

  DOI 10.7251/BII1502099R
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 105
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2015/12/6-2-03-Risovic.pdf

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić i Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Anti-GBM rapidly progressive glomerulonephritis (Syndroma Goodpasture): a case report

  DOI 10.2478/SJECR-2014-0021
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2014
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 15
  Broj 3
  Strana od 157
  Strana do 159

  Tuberkuloza kod pacijenata na hroničnom programu hemodijalize-prikaz slučaja

  Časopis Respiratio
  Godina 2014
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 4
  Broj 1-2
  Strana od 303
  Strana do 306

  Biopsija bubrega kod dijabetičara (iskustvo Nefrološkog odjela Klinike za unutrašnje bolesti UKC Banja Luka).

  DOI DOI: 10.7251/BII1401024G
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 29

  Correlation of Renal Impairment and Duration of Hemodialysis with Electromyoneurographic Findings in Chronic Kidney Disease

  Časopis Current topics in neurology, psychiatry and related discyplines
  Godina 2010
  Autori Branislav Gašić, Aleksandra Dominović-Kovačević, Irena Balaban, Vlastimir Vlatković, Siniša Miljković, Vlado Đajić i Aleksandra Grbić
  Volumen 18
  Broj 2
  Strana od 24
  Strana do 29

  Malnutrition - inflammation complex syndrome and hepatitis C in maintenance hemodialysis patients.

  DOI 10.1111/j.1744-9987.2009.00665.x
  Časopis THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS
  Godina 2009
  Autori Vlastimir Vlatković, Jasna Trbojević Stanković i Biljana Stojimirović
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 113
  Strana do 120
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-9987.2009.00665.x/abstract;jsessionid=846A31E329C6A9B346C3579DF6188C6E.f02t04

  Damage to proximal tubular epithelial cells in type 2 diabetes mellitus

  DOI 10.2298/MPNS0706272V
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2007
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović, Radmila Obrenović i Sponenka Nogić
  Volumen LX
  Broj 5-6
  Strana od 272
  Strana do 276
  Veb adresa http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17988062

  Damage of tubule cells in diabetic nephropathy type 2: N-acetyl-beta-D-glucosaminidasis and gamma-glutamyl-transferasis

  DOI 10.2298/VSP0702123V
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2007
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović i Radmila Obrenović
  Volumen 64
  Broj 2
  Strana od 123
  Strana do 127
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?id=0042-84500702123V#

  Funkcija tubula bubrega bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2, mikroalbuminurijom i proteinurijom

  DOI 10.2298/SARH0702038V
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2007
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović, Radmila Obrenović i Spomenka Nogić
  Volumen 135
  Broj 1-2
  Strana od 38
  Strana do 42

  Unapređenje kvaliteta hemodijalize bolesnika sa velikom tjelesnom masom i površinom i velikim volumenom distribucije ureje

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Vlastimir Vlatković, Branislav Gašić, Steffen Uthoff i Biljana Jakovljević
  Volumen 38
  Broj 1
  Strana od 31
  Strana do 34

  Determination of the delivered hemodialysis dose using standard methods and on-line clearence monitoring

  DOI 0042-84500702123V
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2006
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović
  Volumen 63
  Broj 8
  Strana od 734
  Strana do 747
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0042-84500608743V

  Komorbiditeti i funkcionalni status bolesnik sa diabetes mellitusom na hroničnoj hemodijalizi

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2005
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović
  Volumen 36
  Broj 2
  Strana od 93
  Strana do 96

  Epidemiologija bubrežnih bolesnika liječenih kontinuiranim hemodijalizama u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Vlastimir Vlatković, Đorđe Mitrović, Aleksandar Arežina, Ljubomir Vuković, Koviljka Bogićević i Stoja Radivojević
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 29

  Unapređenje kvaliteta hemodijalize primjenom različitih modela za procjenu adekvatnosti

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Vlastimir Vlatković
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 99
  Strana do 106

  On-line Clearens Monitoring - Haemodialysis treatment and patient’s benefit

  Časopis BANTAO Journal
  Godina 2003
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Jakovljević i Aleksandar Arežina
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 267
  Strana do 269
  Veb adresa http://www.bantao.org/BANTAO_J_1_2.pdf

  Uticaj mikroalbuminurije na funkciju tubula bubrega u dijabetesnoj nefropatiji tip 2

  Časopis Dijabetesna nefropatija, Medicinski fakultet u Nišu
  Godina 2002
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović
  Strana od 67
  Strana do 73

  Oporavak ventilatorne funkcije pluća nakon hemodijalize kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2001
  Autori Peđa Kovačević, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Mirjana Đekić Čađo, Vlastimir Vlatković, Zoran Pavićević i Nenad Ponorac
  Volumen V
  Broj 19
  Strana od 23
  Strana do 27

  Povodom nalaza nefrokalcinoze u jedne bolesnice

  Časopis Acta medica Medianae
  Godina 1994
  Autori Rade R. Babić, Radomir M. Babić, Tomislav Ivković, Radomir Raičević, Gordana Šubarić i Vlastimir Vlatković
  Volumen 1
  Strana od 67
  Strana do 74

Radovi sa skupova

  Association of leptin level and erythropoiesis-stimulating agents hyporesponsivness in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres nefrologa
  DOI 10.1093/ndt/gfz103.SP375
  Publikacija Nephrology Dialysis Transplantation 34(Supplement_1) · June 2019
  Godina 2019
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Dragan Vojvodic

  Association of leptin level and erythropoiesis stimulating agents hyporesponsivnes in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup 56th European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association Congress
  DOI https://doi.org/10.1093/ndt/gfz103.SP375
  Publikacija Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 34, Issue Supplement_1, June 2019
  Godina 2019
  Autori Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Dragan Vojvodić
  Strana od 485
  Strana do 485
  Veb adresa https://academic.oup.com/journals/pages/open_access/funder_policies/chorus/standard_publication_model

  Relationship between leptin level, body mass index and parathyroid hormone in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres endokrinologa
  DOI DOI: 10.1530/endoabs.63.P70
  Godina 2019
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Gabrijela Malešević

  Relationship between leptin level, body mass index and parathyroid hormone in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup 21st European Congress of Endocrinology 2019
  DOI 10.1530/endoabs.63.P70
  Publikacija Abstract book of the 21st European Congress of Endocrinology 2019
  Godina 2019
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Gabrijela Malešević
  Strana od 198

  The influence of malnutrition inflammation complex syndrome on leptin level in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup Evropski kongres nefrologa
  DOI ://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.SP677
  Publikacija Nephrol Dial Transplant 2018, 33, (suppl 1,)
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i Gabrijela Malešević
  Strana od 573

  The influence of malnutrition-inflammation complex syndrome on leptin level in chronic hemodialysis patients

  Naučni skup 55th ERA-EDTA Congress
  DOI doi:10.1093/ndt/gfy104
  Publikacija Abstract book of teh 55th ERA-EDTA Congress
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković, Snježana Popović-Pejičić i Gabrijela Malešević
  Strana od 573
  Strana do 573
  Veb adresa https://academic.oup.com/ndt/article-abstract/33/suppl_1/i573/4998635

  Udruženost hematurije i varičela infekcije - prikaz slučaja

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim ucescem
  Godina 2018
  Autori Irena Balaban, Goran Topić, Radojka Bijelić, Vlastimir Vlatković i Branislav Gašić
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Evaluacija bubrežne funckije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 u zavisnosti od vrijednosti glikoziliranog hemoglobina

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić i Gabrijela Malešević
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Nefrotoksični efekat hemioterapeutika kod pacijenata sa diabetes mellitustom tip 1 i karcinomom ovarijuma

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Jasmina Mrgud, Vlastimir Vlatković, Branislav Gašić i Dragan Vojvodić
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Sistemska skleroza kao uzrok terminalne bubrežne insuficijencije

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Dragan Vojvodić, Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Ivona Risović i Branislav Gašić
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Procjena stanja uhranjenosti određivanjem nivoa leptina u serumu kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković i Gabrijela Malešević
  Strana od 129

  Acute renal failure after cholecystectomy in 68-year-old woman with heart failure and hypertension

  Naučni skup 13th Congress of the Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis , Transplantation and Arteficial Organs (BANTAO)
  Publikacija BANTAO Journal, volume 15, Issue 1 - Juine, 2017 & Supplement 1 - September 2017
  Godina 2017
  Autori Jasmina Mrgud i Vlastimir Vlatković
  Strana od 63
  Veb adresa www.bantao. org

  Patohistološka dijagnostika dijabetesne nefropatije: kada i zašto?

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijebetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Milorad Grujičić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić, Dubravka Zrnić Mićić, Goran Topić i Dušanka Đukić
  Strana od 92

  Uloga cistatina C kao markera kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijebetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Strana od 120

  Šihanov sindrom i akutna bubrežna slabost kao posljedica postpartalne hemoragije

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Dubravka Mićić Zrnić, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Valentina Soldat Stanković, Vlastimir Vlatković i Irena Balaban
  Strana od 87

  Sekundarni hiperparatireoidizam, metabolizam kalcijuma i fosfata i ishod liječenja kod bolesnika na hemodijalizi

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijebetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić i Ivona Risović
  Strana od 90

  Određivanje jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 primjenom različitih metoda izračunavanja

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković
  Strana od 42

  Sekundarni hiperparatireodizam, metabolozam kalcijuma i fosfata i ishod liječenja kod bolesnika na hemodijalizi

  Naučni skup 2. Kongresa dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Goran Topić, Dubravka Zrnić-Mićić i Ivona Risović

  Uloga cistatina C kao markera kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 2.

  Naučni skup Kongres dijabetologa Republike srpske
  Publikacija . Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 120

  Određivanje jačine glomerulske filtracije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 primjenom različitih metoda izračunavanja

  Naučni skup 2.Kongres dijebetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić i Vlastimir Vlatković

  Peritonitis povezan sa liječenjem metodom peritoneumske dijalize: iskustvo odjeljenja nefrologije Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u periodu 2009-2015. godine

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Strana od 98
  Strana do 102

  Hiponatrijemija kao pokazatelj ishoda peritonitisa kod pacijenata liječenih metodom peritoneumske dijalize

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova štampanih u cjelini
  Godina 2015
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Strana od 110
  Strana do 114

  Sekundarni hiperparatireoidizam kod pacijenata sa dijabetes melitusom na peritoneumskoj dijalizi

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Strana od 74

  Bubrežne manifestacije sistemskog vaskulitisa - iskustvo nefrološkog Odjela Interne klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Gordana Basta Jovanović, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Goran Topić, Zdravka Kezić i Sanja Avram
  Strana od 91

  Primarne glomerulske bolesti u Kliničkom centru Banja Luka - sedmogodišnje iskustvo

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić i Goran Topić
  Strana od 92

  Standardni peritoneum ekvilibrijum test

  Naučni skup 7. Škola peritoneumske dijalize Udruženja nefrologa Srbije "Peritoneum kao dijalizna membrana"
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Andreja Figurek i Vlastimir Vlatković
  Strana od 75
  Strana do 77

  Mikro- i makrovaskularne komplikacije kod pacijenata sa Diabetes mellitus-om tip II

  Naučni skup 1. Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Božana Krivošija, Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Milorad Grujičić i Dušanka Đukić
  Strana od 254
  Strana do 255

  Učestalost peritonitisa kao komplikacije peritoneumske dijalize kod pacijenata sa Diabetes mellitus-om

  Naučni skup 1. Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Andreja Figurek, Božana Krivošija, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Strana od 206
  Strana do 207

  Primjena cistatina C u procjeni jačine glomerulske filatracije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 3.Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Ivona Risović, Dragan Vojvodic i Sanja Avram
  Strana od 61

  Komparacija cistatina C i klirensa kreatinina u procjeni bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2

  Naučni skup 1. Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Primjena cistatina C u dijagnostici dijabetesne nefropatije

  Naučni skup 1. Congrees endocrinology and diabetology Republic Srpska
  Godina 2013
  Autori Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Sanja Avram, Blaženko Vuković i dragomir berić

  Rezultati biopsije bubrega u Kliničkom centru Banja Luka – petogodišnje iskustvo

  Naučni skup 2. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2012
  Autori Milorad Grujičić, Stevan Pavlović, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Vojislav Zeljković i Dragan Vojvodić
  Strana od 12

  Procjena bubrežne funkcije kod oboljelih od diabetes mellitusa tipa 2 određivanjem nivoa cistatina C u serumu

  Naučni skup 2.kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2012
  Autori Ivona Risović, Vlastimir Vlatković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 50

  Hepatitis and systrmic inflammation in patients on regular hemodialysis

  Naučni skup 5th Renal Eastern Europe Nephrology AcademyRenal Eastern Europe Nephrology Academy
  Publikacija oral presentation
  Godina 2010
  Autori Vlastimir Vlatković, Jasna Trbojević Stanković i Biljana Stojimirović

  Haemodialysis quality improvement at overweight patients

  Naučni skup 18th Danube Symposium on Nephrology
  Publikacija poster display - Abstract book
  Godina 2006
  Autori Vlastimir Vlatković, Steffen Uthoff, Biljana Jakovljević i Biljana Stojimirović

  Malnutrition-inlammation syndrome in hepatitis C-positive haemodialysis petients

  Naučni skup 18th Danube Symposium on Nephrology
  Publikacija poster display - abstract book
  Godina 2006
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović

  Korelacija indeksa adekvatnosti dijalize dobijenih on-line i single-pool tehnikom – uporedna procena

  Naučni skup Petom kongresu nefrologa Srbije i Crne Gore
  Publikacija poster - knjiga sažetaka
  Godina 2006
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović

  Funkcionalni status hepatitis C pozitivnih bolesnika lečenih hroničnim hemodijalizama

  Naučni skup Petom kongresu nefrologa Srbije i Crne Gore
  Publikacija poster - knjiga sažetaka
  Godina 2006
  Autori Vlastimir Vlatković i Biljana Stojimirović

  Online clearance monitoring for the regular determination of the Kt/V delivered to high bodyweight hd-patients – adaptation of treatment parameters to reach an adequate dose of dialysis

  Naučni skup XLII Congress of the European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA)
  Publikacija poster display - Abstract book
  Godina 2005
  Autori R. Brunkhorst, J. Kult, W. Riegel, G. Janning, P. Steinbeck, K. Steinbeck, K. Kunz-Watermeyer, S. Breuer, E. Schuemann, D. Adler, D. Gloeer, Vlastimir Vlatković, E. Mešić, S. Sulkova i Steffen Uthoff

  Tubular urate excretion in diabetes mellitus tip 2

  Naučni skup 40th World Congress of Nepfrology
  Publikacija poster display - Abstract book
  Godina 2003
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović, Radmila Obrenović i Dejan Petrović

  Tubular Phosphat Reabsorption (TPR) In Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM)

  Naučni skup Simpozijum Društva fiziologa Srbije
  Publikacija Acta biologiae et medicinae experimentalis 2002 (abstract) 27(1)
  Godina 2002
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović, Nela Rašeta i Radmila Obrenović

  Early markers tubular cells injury in diabetes mellitus tip 2.

  Naučni skup 16th Danube Symposium on Nephrology
  Publikacija poster display - Abstract book
  Godina 2002
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović i Radmila Obrenović

  Nivo serumskog eritropetina (EP) i policistična bolest bubrega (PBB) kod bolesnika na hemodijalizi (HD)

  Naučni skup Peti naučni sastank nefrologa Jugoslavije
  Publikacija zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Gordana Šubarić Gorgieva, Vesna Slavković, Vlastimir Vlatković, Dragana Glišić, Radojica Stolić, Zvonimir Stašević, Miodrag Kovačević, Bejtush Zulfiu i Miodrag Stanković
  Strana od 32
  Strana do 33

  Naša iskustva u lečenju obolelih od hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom (HGBS)

  Naučni skup Petom naučnom sastanku nefrologa Jugoslavije
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Vesna Krušić, Gordana Šubarić Gorgieva, Radomir Katanić, Zvonimir Stašević, Miodrag Kovačević, Bejtush Zulfiu, Radojica Stolić, Dragana Glišić, Vlastimir Vlatković, Sabir Sagdati i Anđela Karaferić
  Strana od 24
  Strana do 25

  Učestalost hepatitisa C u centru za hemodijalizu u Prištini

  Naučni skup IV Jugoslovenskom kongresu medicinskih sestara i tehniča nefrologije, hemodijalize i transplantacije bubrega
  Publikacija predavanje po pozivu
  Godina 1995
  Autori Vlastimir Vlatković

  The influence of Aluminium and Iron Status On Serum Erythropoietin Concentrations in Hemodialysis Patients

  Naučni skup XXXII Congress of European Renal Organization, Athens, June 1995.
  Publikacija poster displlay - Abstract Book
  Godina 1995
  Autori Gordana Šubarić Gorgieva, Vesna Slavković, Slavica Banićević i Vlastimir Vlatković
  Strana od 139

  Krvni pristupi: Infekcije kao najčešća komplikacija kanulacija velikih vena

  Naučni skup 5. Kongres nefrologa Jugoslavije
  Godina 1994
  Autori Gordana Šubarić Gorgieva, Miodrag Kovačević, Radoica Stolić, Bejtush Zulfiu, Zvonimir Stašević i Vlastimir Vlatković

  Epidemiologija bubrežnih bolesti: analiza učestalosti u regionu Prištine

  Naučni skup 5. Kongres nefrologa Jugoslavije
  Godina 1994
  Autori Vlastimir Vlatković

Ostali radovi

  Značaj sindroma malnutricije i inflamacije za predviđanje ishoda u bolesnika na hroničnoj hemodijalizi

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2011
  Autori Vlastimir Vlatković
  Strana od 1
  Strana do 145

  Značaj neprekidnog praćenja klirensa za procjenu adekvatnosti hemodijalize

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2004
  Autori Vlastimir Vlatković
  Strana od 1
  Strana do 64

  Razvojni nacionalni projekat “Dijabetes mellitus u Republici Srpskoj” 2003. do 2006. godine

  Izdavač Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske broj
  Godina 2003
  Autori Vlastimir Vlatković

  Hemodijaliza u službi života – Priručnik za bubrežne bolesnike

  Godina 2002
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Jakovljević i Aleksandar Arežina
  Strana od 1
  Strana do 40

  Tubulska funkcija bubrega u diabetes mellitusu tip II

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2001
  Autori Vlastimir Vlatković
  Strana od 1
  Strana do 59

Knjige

  Klinička nefrologija

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  ISBN 978-9926-455-14-9
  Godina 2020
  Autori Senija Rašič, Damir Rebič, Vlastimir Vlatković, Senaid Trnačević, Snežana Unčanin-Međović, Slavica Ćorić, Danka Pokrajac, Aida Hamzić-Mehmedbašić i Ismar Rašić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 594

  Peritoneumska dijaliza - problemi i perspektive

  Izdavač Medicinski fakultet Beograd
  ISBN 978-86-7117-597-3
  Godina 2020
  Autori Biljana Stojimirović, Vlastimir Vlatković, Ivona Risovic, Dragan Vojvodic, Jasna Trbojević Stanković, Snežana Žunić, Milan Radović, Ntaša Jovanović, Aleksandra Kezić, Mirjana Laušević, Zoran Džamić, Slobodan Krstić i Ana Bontić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 159

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković i Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga

  Proteinurija

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  ISBN 978-86-7117-213-4
  Godina 2008
  Autori Biljana Stojimirović, Vlastimir Vlatković, Biljana Mihaljević, Dejan Petrović, Dejan Nešić, Jasna Trbojević Stanković i Radmila Obrenović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 118