Navigacija

doc. dr Milena Brkić
docent

051/342-100
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina docent 30. novembar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Immune mechanisms in recurrent pregnancy loss (RPL) and reccurent implatantion failure (RIF)

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2016
  Autori Elmira Hajder, Mithat Hajder, Milena Brkić i Enser Hajder
  Volumen 10
  Broj 4
  Strana od 179
  Strana do 189

  The Influence of Progesterone Gel Therapy in the Treatment of Fibrocystic Breast Disease

  Časopis Open Journal of Obstetrics and Gynecology
  Godina 2016
  Autori Milena Brkić, Svetlana Vujović, Maja Franić Ivanišević, Miomira Ivović, Milina Tančić Gajić, Ljiljana Marina, Marija Barać, Branko Barać, Aleksandar Đogo, Gabrijela Malešević i Damir Franić
  Volumen 6
  Broj 5
  Strana od 334
  Strana do 341

  Finger lenght in Serbian transsexuals

  Časopis The Scientific World Journal
  Godina 2014
  Autori Svetlana Vujović, Srdjan Popović, Ljiljana Mrvošević Marojević, Miomira Ivović, Milina Tančić-Gajić, Miloš Stojanović, Ljiljana V. Marina, Marija Barać, Branko Barać, Milena Brkić, Dragana Duišin, Jasmina Barišić, Miroslav L. Djordjević i Dragan Micić
  Strana od 1
  Strana do 4

Radovi sa skupova

  Značaj insulinske sekrecije i rezistencije u pojavi srčane bolesti u predijabetesu tip 2

  Naučni skup X kongres Evropske federacije Interne medicine
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Benigne bolesti dojke u reproduktivnoj dobi

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma s prethodnim rekuretnim spontanim pobačajima

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, A Grbić, V Soldat Stanković, B Carić, T Knežević i S Popović-Pejičić

  Značaj smanjene fukcije štitaste žlijzde na metabolizam i graviditet u žena sa sindromom policičnih jajnika

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, G Vujić, D Erceg i A Cerić

  Septo-optička displazija kao uzrok kongenitalnog hipopituitarizma

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori V Soldat Stanković, S Popović Pejičić, B Carić, Gabrijela Malešević, A Grbić i Milena Brkić
  Strana od 115
  Strana do 115

  Povoljan uticaj insulina degluteka na atake teške hipoglikemije u nestabilnom DMT2

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, A Grbić, S Popović Pejičić, Z Vrhovac i Z Dardić
  Strana od 118
  Strana do 118

  Poliomiozitis i hipoglikemija kao prvi znaci primarnog aldosteronizma – dijaagnostičke dileme

  Naučni skup II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Publikacija II kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori G Rakita, Aleksandra Grbić, D Đekić, T Knežević, Milena Brkić i Gabrijela Malešević
  Strana od 142
  Strana do 142

  Povoljan uticaj insulina degludek na akutne teške hipoglikemije u nestabilnom DMT 2

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Slavko Grbić, Snježana Popović-Pejičić, Zorica Vrhovac i Z Dardić
  Strana od 118

  Spontana trudnoća kod Tarner mozaicizma sa prethodnim rekurentnim spontanim pobačajima

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Gabrijela Malešević, Milena Brkić, Valentina Stanković-Soldat, Bojana Carić, Tamara Knežević i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 114

  TERAPIJSKE OPCIJE ZA CUSHINGOVU BOLEST NAKON NEUSPJEŠNE TRANSSFENOIDALNE HIRURGIJE

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Aleksandra Grbić, Mirjana Bojić, Gabrijela Malešević, Danijel Đekić, Milena Brkić i Valentina Soldat-Stanković
  Strana od 100

  Osteoporoza u prevremenoj insuficijenciji jajnika

  Naučni skup I kongres endokrinologa i dijabetologa u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Milena Brkić

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz i Aleksandra Grbić
  Strana od 198

  Parametri glikoregulacije i rezistencije na insulin u zavisnosti od stepena tolerancije glukoze i postojanja ishemijske bolesti srca

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Z Vrhovac, Gabrijela Malešević, D Berić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Lj Šormaz i A Grbić

  Uticaj metode brojanja ugljenih hidrata i prilagođene doze kratkodjelujućeg inzulina na glikoregulaciju kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 1

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Milena Brkić, J Malinović i B Vuković

  Prisutnost mikrovaskularnih komplikacija kod pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori G Rakita, Gabrijela Malešević, M Bojić, A Grbić, Milena Brkić i S Popović-Pejičić
  Strana od 282
  Strana do 283

  Dijastolna disfunkcija i perfuzija miokarda u dijabetesu tipa 2

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori V Soldat Stanković, Gabrijela Malešević, S Stanković, B Vuković, M Bojić i Milena Brkić

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić i Ljiljana Lakić

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić i Blaženko Vuković
  Strana od 196

  DIASTOLIC DYSFUNCTION AND MYOCARDIAL PERFUSION IN TYPE 2 DIABETES

  Naučni skup 1ST DIABETOLOGY CONGRESS OF REPUBLIC OF SRPSKA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Blaženko Vuković, Mirjana Bojić i Milena Brkić
  Strana od 317

  Uticaj metformina na na insulinsku rezistenciju u predijabetesu tip 2: Prevencija ishemijske bolesti srca

  Naučni skup VI radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Publikacija Zbornik radova VI radionica o dijabetesu i komplikacijama
  Godina 2012
  Autori Milena Brkić

  Uloga insulinske rezistencije i povezanih poremećaja metabolizma

  Naučni skup IV Internacionalni kongres o predijabetesu i metaboličkom sindromu
  Godina 2011
  Autori Milena Brkić

  Dijabetička ketocidoza – učestalost i iskustva

  Naučni skup VI Kongres endokrinologa
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Grbić, Ljiljana Lakić, Milena Brkić, V. Soldat i Gabrijela Malešević

  Dijabetes mellitus i starije životne dobi

  Naučni skup II međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Lakić, Aleksandra Grbić, Milena Brkić, Bojana Radošević i Gabrijela Malešević

  Endokrine i metaboličke karakteristike u žena sa prevremenom ovarijumskom insuficijencijom (POF)

  Naučni skup XII Svjetski kongres Humane reprodukcije
  Godina 2005
  Autori S. Vujović, M. Stojanović, Z. Penezić, B. Barać, M. Ivović, Milena Brkić i M. Drezgić

Ostali radovi

  Značaj polnih steroida u etiologiji i terapiji fibrocistične bolesti dojki

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2017
  Autori Milena Brkić

  Ishemijska bolest srca u predijabetesu tip 2: uloga inzulinske rezistencije i povezanih poremećaja metabolizma

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2010
  Autori Milena Brkić

  Osteoporoza u prevremenoj primarnoj insuficijenciji ovarijuma

  Izdavač Medicinski fakultet u Beogradu
  Godina 2005
  Autori Milena Brkić