Navigacija

doc. dr Bojana Carić Radošević
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina docent 30. novembar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Importance of the Bolus Calculator Use for Improving Glycemic Control in Patients on the Insulin Pump Therapy

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić, Katarina Lalić, Saša Marin, Ljubica Stošić i Snježana Popović-Pejičić
  Volumen 48
  Strana od 45
  Strana do 51
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/sr/component/content/article/104

  The incidence of type 1 diabetes in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) and Slovenia in the period 1998–2010

  DOI 10.1111/j.1399-5448.2012.00898.x
  Časopis PEDIATRIC DIABETES
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Nataša Bratina i Tadej Battelino
  Volumen 14
  Broj 4
  Strana od 273
  Strana do 279
  Veb adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-5448.2012.00898.x1

  The incidence of type 1 diabetes in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) and Slovenia in the period 1998–2010

  Časopis PEDIATRIC DIABETES
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Gordana Radujković-Bukara, Vesna Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Nataša Bratina i Tadej Battelino
  Volumen 14(4)
  Strana od 273
  Strana do 279
  Veb adresa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=radosevic+b

Radovi sa skupova

  Analiza povezanosti ishemijske bolesti srca i prisustva mikroalbuminurije kod asimptomatskih paacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup Kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka 6. Kongresa endokrinologa Srbije
  Godina 2018
  Autori Gabrijela Malešević, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Valentina Stanković-Soldat, Ivona Risović i Blaženko Vuković
  Strana od 94

  Insulin pump therapy in type 1 diabetes in Republic of Srpska and its importance in oral surgery

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić i Saša Marin
  Strana od 485
  Strana do 497

  Terapija inzulinskom pumpom u Republici Srpskoj: Klinički značaj upotrebe profesionalnog softvera za praćenje liječenja dijabetesa tipa 1

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti.
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić
  Strana od 191
  Strana do 2014

  The Effect of bolus calculator use on the glycemic control at the insulin pump therapy

  Naučni skup The 10th Interntaional Conference on Advanced Technologies & Treatmens for Diabetes.
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić i Blaženko Vuković
  Veb adresa http://simul-europe.com/2017/attd/HtmlPage1.html?prodId=(bojanaradosevic@gmail.com)ATTD%202017.pdf.jpg

  Uloga dijabetesne autonomne neuropatije u razvoju dijabetesne kardiomiopatije kod oboljelih od šećerne bolesti

  Naučni skup Treći međunarodni kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport “
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić, Dobrila Rodić, Dragomir Berić, Bojana Radošević, Valentina Soldat Stanković i Severin Dunović
  Strana od 88
  Strana do 93

  Polyglandular autoimmune syndrome type III-case report.

  Naučni skup 19th European Congress of Endocrinology
  Godina 2017
  Autori Jelena Malinović Pančić i Bojana Carić

  Hyperinsulinemic hypoglycemia in a 71-year-old patient with a suspected case of b-cells hyperplasia of pancreatic body and tail- case report.

  Naučni skup 19th European Congress of Endocrinology
  Publikacija Endocrine Abstracts, 2017; 49:206.
  Godina 2017
  Autori Jelena Malinović, Bojana Carić i Bojana Popović

  Effect of the advanced insulin pump options use on glycemic control

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Savremeni materijali 2016
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović Pančić i Blaženko Vuković

  ZNAČAJ FUNKCIONALNE INZULINSKE TERAPIJE U POSTIZANJU DOBRE METABOLIČKE KONTROLE NA TERAPIJI INZULINSKOM PUMPOM U T1DM

  Naučni skup 5. KONGRES ENDOKRINOLOGA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Bojana Carić, Jelena Malinović-Pančić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat-Stanković, Željka Cvijetić i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 68

  Korelacija mikroalbuminurije i debljine intima-media kompleksa karotidne arterije u pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

  Naučni skup 5. Kongres endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2016
  Autori Gabrijela Malešević, Valentina Soldat Stanković, Milena Brkić, Aleksandra Grbić, Bojana Carić, Danijel Đekić i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 59

  INCIDENCA ŠEĆERNE BOLESTI TIPA 1 U REPUBLICI SRPSKOJ OD 1998-2010 U STAROSNOJ GRUPI 0-14 GODINA

  Naučni skup 8. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Blaženko Vuković i Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 40

  EFEKAT FUNKCIONALNE INSULINSKE TERAPIJE NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup 8. SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Blaženko Vuković i Jelena Malinović-Pančić
  Strana od 48

  Terapijska edukacija oboljelih od šećerne bolesti: Iskustva iz kliničkog centra Banja Luka

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić
  Strana od 54

  Incidenca šećerne bolesti tipa 1 u Republici Srpskoj od 1998-2010. u starosnoj grupi 0-14 godina

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Bojana Carić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat Stanković, Jelena Malinović Pančić, Dejan Bokonjić i Blaženko Vuković
  Strana od 310

  Liječenje adultnog dijabetesa insulinskom pumpom u Republici Srpskoj

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Valentina Soldat Stanković, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić i Mirjana Bojić
  Strana od 92

  HbA1c skrining kod osoba sa dijabetesom tipa 2 u Republici Srpskoj

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Vuković Blaženko, Bojana Carić, Vesna Jelača, Marina Tomanić, Sneža Mališ, Radmila Nogo, Slavica Turanjanin, Mladen Blagojević, Alen Šeranić, Aleksandra Kamburov-Ćećez, Mirjana Tekić i Nataša Ivanović

  Uticaj metode brojanja ugljenih hidrata i prilagođene doze kratkodjelujućeg inzulina na glikoregulaciju kod oboljelih od dijabetes melitusa tipa 1

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, V Soldat Stanković, S Popović-Pejičić, Milena Brkić, J Malinović i B Vuković

  Hiperosmolarno stannje u najstarijeg pacijenta sa novootkrivenom šećernom bolešću na Klinici za endokrinologiju i dijabetes u Banjoj Luci

  Naučni skup I Kongres dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Branislav Gašić i Ljiljana Lakić

  UTICAJ METODE BROJANJA UGLJENIH HIDRATA I PRILAGOĐENE DOZE KRATKODJELUJUĆEG INZULINA NA GLIKOREGULACIJU KOD OBOLJELIH OD DIJABETES MELITUSA TIPA 1

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Milena Brkić, Jelena Malinović-Pančić i Blaženko Vuković
  Strana od 196

  LIJEČENJE ADULTNOG DIJABETESA INSULINSKOM PUMPOM U REPUBLICI SRPSKOJ

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Blaženko Vuković, Valentina Soldat-Stanković, Gabrijela Malešević, Bojana Carić, Snježana Popović-Pejičić i Mirjana Bojić
  Strana od 92

  Hiperglikemija kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2013
  Autori Jelena Malinović, Dijana Đuranović, Siniša Miljković, Srđan Mavija, Bojana Carić i Gabrijela Malešević
  Strana od 308

  Perfuziona scintigrafija miokarda u dijagnostici koronarne bolesti u dijabetesu

  Naučni skup 1.Kongres dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem; Knjiga apstrakta
  Godina 2013
  Autori Valentina Soldat Stanković, Gabrijela Malešević, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Bojana Carić i Jovana Brstilo
  Strana od 196

  Drugi Kongres Endokrinologa Srbije sa međunarodnim učešćem

  Naučni skup Drugi kongres endokrinologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2010
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Gabrijela Malešević, Valentina Soldat Stanković i Bojana Radošević
  Strana od 63

  Effect of Migration on Diabetes-Related Knowledge and Complications

  Naučni skup American Diabetes Association- 69th Scientific Sessions.
  Godina 2009
  Autori Bernard Ludvik, Karin Schindler, Helmut Brath, Gavro Vlajić, Hakan Yaman, Melehat Akdeniz, Bojana Radošević i Manuel Carballo
  Veb adresa https://professional.diabetes.org/abstract/effect-migration-diabetes-related-knowledge-and-complications

  Značaj primjene kardiovaskularnih testova u dijagnostici kardiovaskulerne autonomne neuropatije

  Naučni skup Treći međunarodni kongresa „Ekologija, zdravlje, rad i sport “
  Godina 2009
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Dobrila Rodić, Bojana Radošević, Dragomir Berić, Gabrijela Malešević i Severin Dunović
  Strana od 94
  Strana do 104

  Diabetic Autonomic Neuropathy- Predispose Microvascular Complications in Diabetic type 2

  Naučni skup The 2nd World Congress on Controversies to Concensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy)
  Godina 2008
  Autori Snjezana Popović-Pejicic, Dobrila Rodic, Dragomir Beric, Bojana Radosevic, Valentina Soldat Stankovic i Gabrijela Malesevic
  Strana od 80A

Knjige

  KLINIČKA FARMAKOLOGIJA U GERIJATRIJI

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-16-5
  Godina 2018
  Autori Lana Nežić, Ranko Škrbić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Vesna Vujić-Aleksić, Bojana Carić i Danijela Mandić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 546

Projekti

Fizička aktivnost u prevenciji kardijalne autonomne neuropatije kod odraslih osoba sa dijabetesom tipa 1

Kardiovaskularna autonomna neuropatija (KAN) je najčešća manifestacija dijabetesne autonomne neuropatije. Dijabetesna autonomna neuropatija predstavlja čestu, ali obično neprepoznatu i nedovoljno tretiranu komplikaciju dijabetes melitusa tipa 1 (DMT1).Pacijenti sa dugotrajnim dijabetesom i KAN imaju redukovanu kardiovaskularniu utreniranost, pri čemu i KAN i smanjen KVF povećavaju mortalitetni rizik...

Broj projekta 1257032
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojana Carić Radošević
Projektni tim prof. dr Duško Vulić
mr Jelena Jovanić
prof. dr Snježana Popović-Pejičić
prof. dr Nenad Ponorac
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 31.08.2021.
Vrijednost projekta 19000.0 BAM