Navigacija

Dragomir Berić
asistent

051/212-780
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
asistent 1. januar 1900.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  PARAMETRI GLIKOREGULACIJE I REZISTENCIJE NA INSULIN U ZAVISNOSTI OD STEPENA TOLERANCIJE GLUKOZE I POSTOJANJA ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA

  Naučni skup I KONGRES DIJABETOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Milena Brkić, Zorica Vrhovac, Gabrijela Malešević, Dragomir Berić, Valentina Soldat-Stanković, Snježana Popović-Pejičić, Ljubomir Šormaz i Aleksandra Grbić
  Strana od 198