Navigation

мр Озренка Бјелобрк-Бабић

Сарадник - II-5
Филозофски факултет
051/322-780

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије првог циклуса
ВМ112Вокално-инструментална музика
ВМ112-07Вокално-инструментална музика
МУ123Музичка умјетност
МУ123-10Музичка умјетност

Библиографија

Радови у часописима

  Музичка креативност-облици рада на развијању музичко-стваралачких способности ученика

  ЧасописУзданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке
  Година2017
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић and Мерима Чаушевић
  ВолуменXIV
  Број1
  Страна од207
  Страна до218
  Веб адресаhttp://www.pefja.kg.ac.rs/uzdanica.html

  Подстицање музичке креативности ученика млађег школског узраста у педагошким радионицама

  ЧасописУчење и настава
  Година2017
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић and Индира Мешкић
  Број3
  Страна од547
  Страна до562

  Stavovi studenata učiteljskog studija o realizaciji nastave glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole

  ЧасописŽivot i škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja
  Година2016
  АуториOzrenka Bjelobrk Babić and Miomira Đurđanović
  Волумен62
  Број1
  Страна од235
  Страна до245

  Nastavni predmet vokalno-instrumentalna muzika među preferencijama studenata učiteljskog studija

  DOI10,7251/NSK1601095B
  ЧасописНаша школа, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2016
  АуториOzrenka Bjelobrk Babić and Miomira Đurđanović
  ВолуменLXXVIII
  Број1-2
  Страна од95
  Страна до113

  Music games with tactile contact and their importance in the work with children aged up to three years (XII international scientific expert conference, Veles))

  ЧасописInternational Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport
  Година2015
  АуториDragana J. Cicović Sarajlić, Biljana Pavlović, and Оzrenka Bjelobrk Babić
  Волумен5
  Број1
  Страна од18
  Страна до23

  Put ka motivisanju učenika za aktivno slušanje muzike (broj 1, 2014, objavljen 2015)

  ЧасописMuzika: časopis za muzičku kulturu
  Година2014
  АуториОzrenka Bjelobrk Babić and Miomira Đurđanović
  Страна од94
  Страна до105

  Личност и новокомпонована народна музика као странпутица друштва, (не)квалитет текстова

  DOIbr.10.7251/SVR1408320B
  ЧасописСВАРОГ
  Година2014
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић, Вишња Шушњар, and Весна Шушњар
  Страна од320
  Страна до333

  Примјер обраде наставне јединице из Вокално-инструменталне музике примјеном Power Point-a

  ЧасописЗборник радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић
  Година2014
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић and Бранислава Амиџић
  Страна од231
  Страна до241

  Евалуација исхода учења из наставног предмета Вокално-инструментална музика

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2013
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић
  Број1
  Страна од129
  Страна до142

  Примјер обраде наставне јединице из историје музике

  ЧасописMuzika: časopis za muzičku kulturu
  Година2012
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од97
  Страна до104

  Учитељ у савременој настави музичке културе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2012
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од81
  Страна до102

  Модел иновативне вјежбе- примјер обраде наставне јединице из наставног предмета Вокално-инструментална музика

  ЧасописЗборник радова учитељског факултета Призрен-Лепосавић
  Година2012
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић
  Бројкњига 6
  Страна од257
  Страна до264

  Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2012
  АуториOzrenka Bjelobrk-Babić and Snježana Đurđević
  Број61 (231)
  Страна од145
  Страна до151

  Јулио Марић - диригент, композитор и музички педагог

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2011
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од181
  Страна до196

  Развој концерта до Моцарта и Моцартов тип класичног концерта

  ЧасописНОВА ЗОРА-часопис за књижевност и културу
  Година2011
  АуториОзренка Бјелобрк Бабић
  Број32/33
  Страна од289
  Страна до293

  Грешке и исправке, извињење због штампарских грешака за рад Живот и дјело Војина Комадине - конверзија број 24 и 27

  ЧасописНОВА ЗОРА-часопис за књижевност и културу
  Година2010
  АуториОзренка Бјелобрк
  Број28/29
  Страна од534
  Страна до534

  Слецифичности културног развоја БиХ од завршетка II свјетског рата до данас, с посебним освртом на развој музичке умјетности

  ЧасописНОВА ЗОРА-часопис за књижевност и културу
  Година2010
  АуториОзренка Бјелобрк
  Број25/26
  Страна од393
  Страна до399

  Живот и дјело Војина Комадине (наставак текста из броја 24)

  ЧасописНОВА ЗОРА-часопис за књижевност и културу
  Година2010
  АуториОзренка Бјелобрк
  Број27
  Страна од333
  Страна до342

  Живот и дјело Војина Комадине

  ЧасописНОВА ЗОРА-часопис за књижевност и културу
  Година2009
  АуториОзренка Бјелобрк
  Број24
  Страна од339
  Страна до349

Радови са скупова

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Научни скупGlazbena pedagogija u svjetlu sadašnjeh i budućih promjena 5
  Година2017
  АуториНенад Сузић, Tanja Stanković - Janković, and Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Страна од35
  Страна до54

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Научни скупPeti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena
  ПубликацијаU Zborniku radova "Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena" Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
  Година2017
  АуториНенад Сузић, Тања Станковић - Јанковић, and Озренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од35
  Страна до54

  Muzičke radionice u funkciji (unapređivanja kvaliteta) stručnog osposobljavanja studenata razredne nastave

  Научни скупThirteenth International Scientific Conference
  ПубликацијаInternational Journal Institute od Knowledge Management
  Година2017
  АуториIndira Meškić and Оzrenka Bjelobrk Babić

  Ставови студената и наставника о болоњском процесу десет година послије

  Научни скупОбразовање и савремени универзитет
  Година2012
  АуториНенад Сузић, Тања Станковић - Јанковић, Озренка Бјелобрк-Бабић, and Сњежана Кевић-Зрнић
  Страна од165
  Страна до179

  Самопроцјена студената учитељског студија о исходима учења у оквиру наставног предмета Вокално-инструментална музика

  Научни скупНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  Година2012
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић and Драгана Сарајлић
  Страна од637
  Страна до652

  Ставови о европским стандардима и компетенције за доношење одлука

  Научни скупКвалитет наставног и научног рада и болоњски процес
  Година2011
  АуториТања Станковић-Јанковић, Ненад Сузић, Сњежана Кевић-Зрнић, and Озренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од189
  Страна до212

  Ставови ученика према настави музичке културе

  Научни скупНастава и учење - стање и проблеми
  Година2011
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић, Тања Станковић - Јанковић, and Сњежана Ђурђевић
  Страна од597
  Страна до610

  Ставови ученика према настави музичке културе

  Научни скупНастава и учење - стање и проблеми, Учитељски факултет у Ужицу
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа Настав и учење (стање и проблеми), Учитељски факултет у Ужицу
  Година2011
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић, Тања Станковић - Јанковић, and Сњежана Ђурђевић
  Страна од597
  Страна до610

Остали радови

  Informacija o održanom Didaktičkom koncertu u Banjoj Luci

  ИздавачČasopis Naša škola . Društvo pedagoga RS
  ISSN/ISBN2303-7091
  DOI10.7251/NSK1802157R
  Година2018
  АуториДарко Ратковић, Тања Станковић - Јанковић, and Озренка Бјелобрк-Бабић
  Страна од155
  Страна до156

Умјетнички радови

  "Традиција и ми"

  ТипОстали уметнички радови
  Трајање40 минута
  Година2019
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић

  Дидактички концерт "Музички бонтон"

  ТипОстали уметнички радови
  Година2019
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић and Јованка Роћеновић

  Концерт умјетничке музике проткане импулсима фолклорне традиције

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториЉубица Црнобрња, Виолета Лучић, Зоран Вујић, and Озренка Бјелобрк-Бабић

  Концерт умјетничке музике проткане импулсима фолклорне традиције

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториЉубица Црнобрња, Виолета Лучић, Озренка Бјелобрк-Бабић, and Зоран Вујић

  Концерт умјетничке музике проткане импулсима фолклорне традиције

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториЉубица Црнобрња, Виолета Лучић, Зоран Вујић, and Озренка Бјелобрк-Бабић

  Концерт умјетничке музике проткане импулсима фолклорне традиције

  ТипГрупни концерт (националног карактера)
  Година2016
  АуториЉубица Црнобрња, Виолета Лучић, Зоран Вујић, and Озренка Бјелобрк-Бабић

  Свечана академија

  ТипОстали уметнички радови
  Година2016
  АуториЉубица Црнобрња, Виолета Лучић, Зоран Вујић, and Озренка Бјелобрк-Бабић

  Свечана академија поводом обиљежавања 100 година Учитељске школе у Дервенти

  ТипОстали уметнички радови
  Година2015
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић

  "Хумана умјетност" (умјентички пројекат)

  ТипОстали уметнички радови
  Година2014
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић, Виолета Лучић, and Љубица Црнобрња

  Јединство разноликости 2009

  ТипОстали уметнички радови
  Година2009
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић

  Музиком до културе

  ТипОстали уметнички радови
  Година2009
  АуториОзренка Бјелобрк-Бабић