Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита здравља биљака и агроекологија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Велимир Нинковић, ванредни професор, ужа научна област: Заштита здрављ...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 16.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мирјана Делић-Јовић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:" Утицај пребиотика у исхрани прасади на производне карактерист...

Дана 29. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Богољуб Новаковић, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у к...

Дана 28. 10. 2010. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Милан Кошчица, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walke...

Дана 15. 10 2014. године кандидат Милан Бабић, дипл. инж. пољопривреде, браниће завршни - мастер рад на тему: "Утицај јесење прихране на морталитет пчела"Одбрана ће се одржати у библиотеци Пољопривредног факултета са почетком од 11,00 часова.

Обавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Богољуба Новаковића, под насловом: "Утицај заостајања постељице на неке репродуктивне показатеље у крава" дати на увид јавности. Заинтересовани исте могу добити...

Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Весне Мрдаљ

Дана 21. 06. 2014. године са почетком у 10.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Весна Мрдаљ браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне ...

Одбрана докторске дисертације кандидата мр Весне Мрдаљ под насловом: "Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ" се одгађа из техничких разлога. О новом термину одбране јавност ће бити благовремен...

Дана 14. 06. 2014. године са почетком у 11.00 часова на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Весна Мрдаљ браниће јавно докторску дисертацију под насловом: "Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграр...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Проф. др Божо Важић, ужа научна област: Сточарство, Пољопривредни факулте...

Дана 17. 04. 2014. године са почетком у 12.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Бранко Ђурић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Квантитативне и квалитативне особине камилице (Chamomila recutita L.) и питоме нане (...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Нада Парађинковић, редовни професор, ужа научна област: Хортукултура, ...

Дана 04. 04. 2014. године са почетком у 14.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Димитрије Марковић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу...

Обавјештавамо јавност да је магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Милана Кошчице, под називом"Испитивање ефикасности фунгицида у сузбијању Botrytis squamosa Walker проузроковача палежи листа лука"дата на увид јавности.Заинтере...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Весне Мрдаљ, под називом"Могућности развоја аграрног сектора Републике Српске на принципима Заједничке аграрне политике ЕУ"дата на увид јавности.Заинтересовани исту могу добити на увид у б...

Дана 22. 03. 2014. године са почетком у 11.00 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Мира Ћопић, дипл. инж. шумарства браниће јавно магистарски рад под насловом:"Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у р...

Бања Лука, 11.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорице Голић, под називом "Утицај начина коришћења на особине кисело смеђих земљишта на различитим локалитетима подручја општине Власеница" дата на увид ...

Бања Лука, 10.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕОбавјештавамо јавност да су магистарска теза и реферат о оцјени магистарске тезе, кандидата Мире Ћопић, под насловом: "Органогенеза мушког гаметофита питомог кестена (Castanea sativa Mill.) у региону Поткозарја" дати н...

Дана 24. 01. 2014. године са почетком у 13.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Горан Мирјанић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле"Одбрана докторске д...

Дана 24. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Бек Бранко, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом: "Компаративне специфичности дигестивног тракта неких салмонидних и ципр...

Дана 20. 12. 2013. године са почетком у 11.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат Радојка Пајчин, дипл. инж. пољопривреде браниће јавно магистарски рад под насловом:"Макрозообентос као природна хранидбена компонента поточне пастрмке ...

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Димитрија Марковића, под називом "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиот...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Љубомир Радош, доцент, ужа научна област: Генетика и оплемењивање хорт...