Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Очување генетичких ресурса

Избори у звањаПољопривредни факултет

Одлуком Наставно-Научног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:

1. Др Гордана Ђурић, редовни професор, ужа научна област: Очување генетичких ресурса и Хортукултура, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Соња Ивановска, редовни професор, уже научне области (предмети): Генетика, Биометрика, Коришћење биљних генетичких ресурса, Факултет  за пољопривредне науке и храну, Универзитет "Св. Кирил и Методије" Скопље, члан
3. Др Зринка Кнезовић, ванредни професор, ужа научна област: Биометрика, (предмети): Биометрика, Биостатистика, Принципи научно-истраживачког рада, Агрономски и прехрамбено-технолошки факултет, Свеучилиште у Мостару, члан
4. Др Драгутин Матаругић, редовни професор, ужа научна област: Морфологија и физиологија животиња, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан
5. Др Гордана Роквић, доцент, ужа научна област: Економика пољопривреде и рурални развој, Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Очување генетичких ресурса Мирела Кaјкут Зељковић, Санда Станивуковић и Јелена Никитовић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4601/agro.jpg