Навигација
Viber

Информација са 47. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 47. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, 27. фебруара 2020. године именовани су нови чланова Радне групе за имплементацију Европске повеље за истраживаче и Кодекса за запошљавање истраживача Универзитета у Бањој Луци. 

Такође, именовани су и нови чланови Комитета за имплементацију Повеље и Кодекса Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је подржао и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета о измјени наставаног плана друог циклуса студија студијског програма Електроенергетски и индустријски системи, док је на приједлог ННВ Технолошког факултета подржан Приједлог одлуке о измјени наставног плана првог цикуса студија студијски програм Технолошко инжењерство, смјер Одјевна технологија и дизајн. 

Разматран је и подржан Приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на свим циклусима студија у академској 2019/2020. години. Сенат је донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања, a донесене су  и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Економском факултету, Електротехничком факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету и Технолошком факултету.

Сенат је донио и одлуке о усвајању извјештаја комисија за оцјену подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидата на Медицинском факултету и Филозофском факултету.

Донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађенимм докторским дисертацијама кандидата на Економском факулту, Природно-математичком факултету и Елекетрорехничком факултету. 

Разматран је и подржан Приједлог одлуке о измјени чланова Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци у академској 2019/2020. години.

Сенат је раду ове сједнице дао пуну подршку и за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета у Оренбургу из Русије, као и за Споразум о академској и научној сарадњи између УНИБЛ и Партенопе универзитета из Напуља. Сенат је сагласан и да се закључи Споразум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Менделов универзитета у Брну. Сенат је дао сагласност и да Универзитет закључи оквирне уговоре о сарадњи са ЈУ Економска школа Добој и са  ЈУ М.Ш. „Владо Милошевић“ Бања Лука.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9841/unibl_logo_novi.png