Навигација
Viber

Информација са 57. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор  Универзитета у Бањој Луци  на 57. сједници одржаној 13.7.2017. године донио је Одлуку о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци.

На истој сједници прихваћен  је Извјештај о раду Управног одбора Универзитета у Бањој Луци за период 2013-2017. године .

Такође, прихваћена је и Информација о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период 01.01.-30.06.2017. године.

Управни одбор је дао сагласност за закључивање Споразума о сарадњи између Унион универзитета у Пекингу за оснивање „16+1 Уније Факултета туризма“ између Кине и земаља централне  и источне  Европе.

Дата је сагласност и за провођење поступка заједничке јавне набавке компјутерске и друге опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци, Универзитета „Џемал Биједић“ у Мостару и Универзитета у Источном Сарајеву.

На својој 57. сједници Управни одбор је донио одлуке о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавну набавку:

  • средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци; и
  • монтаже система за гријање и хлађење за потребе Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

На истој сједници разматрана је и прихваћена и Информација о активностима у домену међународне сарадње у периоду 3.10.2016-30.6.2017. године.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/6770/large_uni-3__3_.jpg