Navigacija
Viber

Informacija sa 57. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor  Univerziteta u Banjoj Luci  na 57. sjednici održanoj 13.7.2017. godine donio je Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici prihvaćen  je Izvještaj o radu Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci za period 2013-2017. godine .

Takođe, prihvaćena je i Informacija o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period 01.01.-30.06.2017. godine.

Upravni odbor je dao saglasnost za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Union univerziteta u Pekingu za osnivanje „16+1 Unije Fakulteta turizma“ između Kine i zemalja centralne  i istočne  Evrope.

Data je saglasnost i za provođenje postupka zajedničke javne nabavke kompjuterske i druge opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na svojoj 57. sjednici Upravni odbor je donio odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javnu nabavku:

  • sredstava za čišćenje i održavanje higijene objekata Univerziteta u Banjoj Luci; i
  • montaže sistema za grijanje i hlađenje za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici razmatrana je i prihvaćena i Informacija o aktivnostima u domenu međunarodne saradnje u periodu 3.10.2016-30.6.2017. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6770/large_uni-3__3_.jpg