Навигација
Viber

Информација са 23. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, у наставку своје 23. сједнице, 25. 02. 2015. године разматрао је, и одбио као неоснован, Приговор проф. др Миланке Дринић на Рјешење ректора Универзитета, број 01-6011-1/10 од 06.12.2010. године, о разрјешењу дужности декана.

На истој сједници Управни одбор је донио Одлуку о усвајању Правилника o измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, као и Правилник о поступку јавне набавке роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци путем директног споразума.

Такође, Управни одбор је усвојио Програма рада Универзитета у Бањој Луци у 2015. години, те је донио више одлуке о закључивању уговора, споразума и меморандума о сарадњи, и то:
-Меморандума о разумијевању о академској сарадњи и размјени, Споразума о сарадњи и размјени у области истраживања и Споразума о размјени студената између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Шиншу (Shinshu) из Нагана (Јапан);
-Уговора о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Државног Универзитета драмских умјетности ГИТИС Москва;
-Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Удуржења грађана „Центар за пољопривреду и рурални развој (ЦАРД);
-Споразума о сарадњи између Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци са Progetto Musica и осталим партнерским институцијама;
-Уговора о сарадњи између Одсјека за компаративне, лингвистичке и културолошке студије Универзитета Ca“ Foscari из Венеције (Италија) и Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци;
-Уговора о образовној и научној размјени између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Филолошког факултета Државног универзитета у Иркутску (Руска Федерације);
-Споразума о сарадњи између Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и Шумарског факултета Државне пољопривредне академије из Нижњег Новгорода (Руска Федерација).

Управни одбор је на својој 23. сједници прихватио Приговор Игора Трбојевића на Рјешење ректора Универзитета о одбијању исплате јубиларне награде.

Прихваћен је и приједлог Студентског парламента Универзитета у Бањој Луци да се административни трошкови уписа семестра повећавају за двије конвертибилне марке које би биле усмјерене у фонд за помоћ јавним кухињама на Косову и Метохији. Истовремено, Управни одбор је предложио је да се у акцију прикупљања помоћи укључе и запослени на Универзитету, те је задужен представник Координационог одбора високог образовања за Универзитет у Бањој Луци да координира ову активност.

У наставку сједнице, Управни одбор је донио више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке и то:

-јавне набавке средстава за чишћење и одржавање хигијене објеката Универзитета у Бањој Луци
-јавне набавке услуга превоза за потребе теренске наставе на Универзитету у Бањој Луци;
-јавне набавке услуга смјештаја гостујућих професора за потребе Универзитета у Бањој Луци;
-јавне набавке радова на замјени столарије у амфитеатру, првом и другом спрату Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Управни одбор је на 23. сједници донио и Одлуку о измјени и допуни Одлуке Управног одбора, број: 03/04-3.3128-10/14 од 18.09.2014. године о именовању Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци, те је именовао Мирка Бојиновића за члана, односно предсједника Дисциплинске комисије.

Такође, разматрао је и прихватио Информацију о току изградње Павиљона IV за смјештај студената у кампусу Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4020/uni-2.jpg