Навигација

Драгица Михаљчић

051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимдоц. др Владимир Ступар
доц. др Вања Даничић
проф. др Дане Марчета
Бранкица Кајкут
доц. др Данијела Петровић
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
Ђорђије Милановић
др Дражен Миљић
проф. др Маријана Каповић Соломун
доц. др Владимир Петковић
Драгица Михаљчић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Родољуб Ољача
проф. др Нада Шуматић
проф. др Војислав Дукић
Зорана Хркић-Илић, ма
проф. др Југослав Брујић
проф. др Мира Милић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Љиљана Дошеновић
доц. др Бранислав Цвјетковић
доц. др Драган Чомић
проф. др Милан Матаруга
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдоц. др Владимир Петковић
доц. др Данијела Петровић
Драгица Михаљчић
проф. др Зоран Маунага
проф. др Дане Марчета
др Дражен Миљић
Јелена Чучковић, ма
др Милорад Даниловић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ