Navigation

Ivana Savković
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent June 25, 2020

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10MA1 Matematika I
16-B20MA2 Matematika II

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika

Projekti

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Project Number 1253004
Status Aktivan
Type of project Nacionalni strucni (profesionalni)
Organizational unit Arhitektonsko-gradjevinsko-geodetski fakultet
Head doc. dr Snjezana Maksimovic
Participants prof. dr Sandra Kosic-Jeremic
Marina Todorovic
Nenad Teofanov
Ivana Savkovic
Nebojsa Djuric, ma
Smiljana Jaksic
Stamenko Mijatovic
Vile Turunen
Stevan Pilipovic
Vesna Savic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-04-01
End of the project 2020-04-01
Project value 10960.0 BAM